Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23) ministar pravosuđa i uprave donosi Zahvaljujemo na mogućnosti da komentiramo Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika pod gornjim naslovom. Naša osnovna primjedba je da ove izmjene još dalje udaljavaju Pravilnik od teksta Zakona koji traži da se dodjela predmeta ostvaruje nasumičnim izborom. Umjesto toga se širi primjena tzv. kružne dodjele, koja u zakonu nije predviđena. Posebno je zabrinjavajuće da se taj novi mehanizam uvodi za sve predmete starije od 5 godina, uključivo i za kaznene predmete. Kružna raspodjela ne zadovoljava kriterij nasumičnosti jer birajući trenutak preraspodjele takvog predmeta putem kružne dodjele predsjednici sudova, koji mogu doći do informacije koji je sudac slijedeći na redu za dodjelu, mogu točno birati kojem će sucu biti dodijeljen pojedini predmet. Pritom obrazloženje da se takvom dodjelom povećavala efikasnost u trgovačkim sudovima za 3% ne uzima u obzir da se time istovremeno povećava rizik zloupotrebe, što je inače glavni razlog za nasumičnu dodjelu. Nije prihvaćen Sukladno definiciji iz članka 3. Pravilnika o radu u sustavu eSpis automatska kružna dodjela je dodjela predmeta u rad rješavateljima prema kojoj svaki rješavatelj, koji ulazi u izbor za takvu dodjelu unutar pojedine vrste predmeta, dobiva nasumično po jedan predmet u rad, a nakon što svi rješavatelji, koji sudjeluju u nasumičnoj dodjeli za pojedinu vrstu predmeta, dobiju po jedan predmet u rad, postupak dodjele se ponavlja. Automatska kružna dodjela ne ovisi o opterećenju rješavatelja, korektivnim faktorima (oslobođenje i/ili broj radnih dana) niti o opsegu riješenih predmeta, a primjenjuje se za predmete u kojima je nužna potpuna ravnomjernost dodjele (ostvaruje se u okviru pojedine vrste predmeta i broja predmeta u radu) ili hitnost postupanja. Slijedom navedenog, nije osnovan navod da ova vrsta dodjele nije nasumična.
2 Toni-Krešimir Đugum Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22 i 16/23) ministar pravosuđa i uprave donosi Na mnogim sudovima informatičari nisu ujedno i administratori sustava eSpis u sudu, a pri svakom ispadu aplikacije korisnici najčešće nazivaju informatičara kako bi provjerili dostupnost aplikacije. Stoga bi uz postojeće "administratore" trebalo svakako (na svakom sudu ponaosob) dodati i informatičare u krug osoba koje dobivaju obavijesti o nedostupnosti eSpisa. Uz to, kako isključivo informatičari vrše instaliranje i provjeru dostupnosti eSpisa nakon instalacije, trebalo bi svakome od informatičara dodijeliti korisnički račun, bez ikakvih ovlasti unutar aplikacije, tek toliko da mogu provjeriti funkcionalnosti i dostupnost aplikacije u slučaju potrebe. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predloženi tekst Pravilnika.