Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milivoj Bačić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA Nastavno na navod iz prvog stavka II. Ocjena stanja i osnovnih pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom....., a prema kojem je usredotočenost usmjerena na čovjeka kao "gravitacijsko središte razvoja i nadogradnje Hrvatske vojske" u cilju poboljšanja standarda i uvjeta života za DVO, predlažem da se u članku 148. Zakona o službi u OSRH doda stavak kojim bi se djelatnim vojnim osobama, koji su u Oružanim snagama Republike Hrvatske "odradili" puni radi vijek i stekli pravo na punu starosnu mirovinu uz častan otpust iz OSRH i prestanak djelatne vojne službe, omogućilo pravo na troškove selidbe iz dotadašnjeg mjesta rada/umirovljenja u mjesto prebivališta. Naime, sadašnjom odredbom članka 148. stavka 1. propisano je da djelatna vojna osoba koja je zbog potreba službe raspoređena ili imenovana na dužnost u drugo mjesto rada ima pravo na naknadu troškova selidbe iz dosadašnjega u novo mjesto stanovanja u Republici Hrvatskoj. Iz navedenog je razvidno da u slučaju prestanka službe odnosno umirovljenja i ako se u tom trenutku ne nalazi u mjestu prebivališta svoje obitelji djelatna vojna osoba ne ostvaruje pravo na naknadu selidbenih troškova. Napominjem kako je većina djelatnika koji su tijekom službe premješteni iz mjesta prebivališta u kojem su radili i živjeli zajedno s obitelji, premještena po potrebi službe u novo mjesto stanovanja i rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta prebivališta. Umirovljenjem su se zatekli u mjestu stanovanja u koje su premješteni po potrebi službe , a postojeća odredba Zakona im ne daje pravo naknade selidbenih troškova nakon umirovljenja za "povratak kući". Primljeno na znanje Navedeni prijedlog razmotrit će se kod izrade novoga Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.