Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, Članak 7. vezano za Članak 7 st 4 - to se misli na izvoz u zemlje EU, treće zemlje ili izvoz općenito? Tu je najveći problem što je nemoguće tijekom proizvodnje točno znati koja partija će u pojedinom trenutku biti optimalna za isporuku za izvoz, tj za kupce u treće zemlje. Ponekad se može pojaviti kupac za sadni materijal za izvoz koji nije naručen, neplanirano i radi toga je teško u praksi držati taj sadni materijal odvojen i voditi posebnu evidenciju. Bolje bi bilo da stoji "Dobavljač mora voditi posebnu evidenciju o sadnom materijalu koje je izvezao u druge zemlje" Nije prihvaćen Obzirom da je Republika Hrvatska postala punopravna članica i dio jedinstvenog tržišta Europske unije (EU), dovoz robe i dobara iz država članica EU na područje Republike Hrvatske ne smatra se uvozom već premještanjem Ovim stavkom je dana mogućnost dobavljaču koji unaprijed zna da materijal koji neće stavljati na tržište EU, taj materijal ne treba udovoljavati uvjetima ovoga Pravilnika ali se mora čuvati dovoljno izolirano odnosno fizički odvojeno od materijala koji je namjenjen stavljanju na tržište EU i predmet je ovoga Pravilnika. Stoga je potrebno voditi evidenciju da se zna koji će se materijal nadzirati a koji neće. Naglašavamo da se ovako proizveden sadni materijal ne može stavljati na tržište EU i namijenjen je isključivo izvozu.
2 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, Članak 7. Vezano za čl. 7 st. 3 - trgovine koje stavljaju na tržište reprodukcijski sadni materija povrća - trgovine uglavnom te evidencije već imaju u knjigovodstvenim programima, ovo je samo nepotrebna administracija. Predlažem da se u čl. 7 doda novi stavak, stavak 4. koji će glasiti: Dobavljači koji se bave isključivo stavljanjem na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ne moraju voditi evidenciju iz stavka 3 ukoliko već te podatke imaju evidentirane kroz robno-materijalno knjigovodstvo. Prihvaćen Prihvaća se
3 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, Članak 7. Ovim putem skrećem pažnju zakonodavcu vezano za čl 7, st. 6. - dostava plana godišnje proizvodnje. Proizvodnja presadnica povrća - otprilike oko 60% proizvodnje moguće je planirati unaprijed za slijedeću godinu - ostalih 40% proizvodnje se zasniva po potrebi i zavisno o narudžbama kupaca i može jako varirati od jedno do druge godine, ovisno o količina i sortama koje kupci traže. Jednostavno je nemoguće to planirati, u nekim slučajevima proizvodnja krene bez ikakvog prethodnog plana, samo na zahtjev kupca koji često bude samo jedan dan ranije. Za proizvodnju presadnica povrća nije potrebno nikakvo značajno prethodno planiranje, sjeme se može naručiti od dobavljača i slijedeći dan je na raspolaganju. Čl 7. st. 7 - je stoga nemoguće provesti u praksi. Stoga predlažem izmjenu čl 7, st 7, da on glasi: "Ukoliko dobavljač u proizvodnoj godini ima nadopunu ili odstupanja, a koje je veće od 25% od proizvodnje prijavljene Planom godišnje proizvodnje, a iz stavka 6. ovoga članka, dužan je poslati izmjene Plana godišnje proizvodnje Agenciji prije početka proizvodnje". Znači obavijest Agenciji može biti u bilo kojem trenutku (može biti i jedan dan ranije) prije zasnivanja proizvodnje. Ujedno bi bilo dobro da se te obavijesti mogu poslati e-mailom. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća U članku 7. ovoga Pravilnika dodana je odredba da se obavijesti o nadopunama ili odstupanjima od proizvodnje prijavljene Planom godišnje proizvodnje mogu proslijediti poštanskim putem i putem elektroničke pošte. Planom do 31. prosinca se daje namjera proizvodnje u sljedećoj vegetacijskoj sezoni, a nakon najave proizvodnje (Plan godišnje proizvodnje) Agencija daje odobrenja za nadzor i organizira terenski dio nadzora pod stručnom kontrolom. U međuvremenu, dobavljači šalju dopune planova godišnje proizvodnje prema stanju na terenu. Izlaskom na teren utvrđuje se trenutna situacija i zapisnički zabilježava zatečeno stanje. Jasno je da u proizvodnji presadnica stanje na terenu može biti drugačije nakon dva mjeseca. Ukoliko tijekom nadzora pod stručnom kontrolom kod dobavljača nisu utvrđeni problemi i dobavljač promjenom plana proizvodnje uredno prijavljuje proizvodnju Agenciji, Agencija će ponovno izići na teren u istoj sezoni samo ukoliko se ne radi o nekakvoj specijalnoj rizičnoj proizvodnji.
4 IVAN DUŠAN PRAVILNIK, Članak 16. Prema dosadašnjem Pravilniku biljna putovnica je mogla predstavljati certifikat proizvođača. Znači to ubuduće neće biti moguće? Nije prihvaćen U skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva biljna putovnica mora biti jasno odvojena od Certifikata proizvođača. U praksi bi to značilo da biljna putovnica može biti smještena neposredno iznad Certifikata proizvođača, može biti jedan dokument iste boje, ali pod uvjetom da su svi elementi biljne putovnice jasno odvojeni od sadržaja Certifikata proizvođača za CAC materijal.