Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Zadro PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, potrebno je u članku 13. stavku 1. uključiti i sudske vještake za procjene nekretnina, bez obzira da li su prijavljeni kao pojedinci ili u sustavu pravne osobe. Iz prakse sudskih vještaka u dostavljenim izvadcima iz Zbirke kupoprodajnih cijena podaci su ponekad nejasni, ne odgovaraju stvarnim stanjima cijena na tržištu ili nisu potpuni. Gubi se puno vremena da se ponovo dostave točniji i potpuni podaci. Isto tako u samom sustavu e-nekretnina ima netočnih unosa, što dovodi do krivih procjena. Uvidom u potpune podatke, a pogotovo u kupoprodajne ugovore i ugovore o zakupu, sustava e-nekretnina sudski vještaci dobili bi točniji pregled podataka i bilo bi manje pogrešaka. Za potpuni uvid u sustav e-nekretnina može se uvesti i prihvatljiva naknada pogotovo za sudskog vještaka pojedinca, a sami podaci u sustavu eNekretnine se mogu zaštiti na način kao i pregled repozitorija Hrvatskih normi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se iz razloga jer su primjedbe neosnovane. Postavljeni su osnovni principi definiranjem različitih korisnika s različitim ovlastima, odnosno definirano je tko razvija i nadzire sustav, te tko službeno vodi i izdaje podatke za procjenu vrijednosti nekretnina, a u cilju osiguravanja relevantnih tržišnih podataka i pravne sigurnosti. Navedeno se provodi zbog zaštite osobnih podataka koji su sadržani u kupoprodajnim ugovorima.