Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milivoj Bačić Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE Budući je ovim prijedlogom Pravilnika uređeno i utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih i tjelesnih uvjeta i tijekom obnašanja službe u OSRH, a ne samo za prijem u OSRH, predlažem naziv pravilnika promijeniti u : "Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam i službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske". Nije prihvaćen Naziv predmetnog Pravilnika propisan je čl. 34. važećeg Zakona o službi u OS RH, a uvjeti tijekom službe propisuju se odredbama Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu iz čl. 123. navedenog Zakona, kao i ostalim aktima vezano za predmetno.
2 Zoran Sambol PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE, III. PSIHIČKI UVJETI Posebno naglasiti psihologijske kriterije za prijam u OS RH koji se odnose na sve vrste ovisnosti. Deset najvažnijih: 1. Ovisnost o alkoholu 2. Ovisnost o drogama 3. Ovisnost o nikotinu 4. Ovisnost o kockanju 5. Ovisnost o internetu i tehnologiji 6. Ovisnost o hrani 7. Ovisnost o kofeinu 8. Ovisnost o kockanju 9. Ovisnost o seksu 10. Ovisnost o radu Molim, napraviti točne procjene za svaku od navedenih. Na pretraživanju s tri ključne riječi: https://www.google.com/search?q=vojnik+droga+hrvatska dobiva se 532 tisuće poveznica. Ovisnosti iznimno smanjuju borbenu sposobnost sustava obrane Republike Hrvatske i zato predlažem stroge testove za prijam u službu OS RH. Nije prihvaćen Liječnik specijalist psihijatar utvrđuje bolesti ovisnosti sukladno Popisu bolesti i srodnih zdravstvenih problema (Prilozi 7. i 8. ), a psiholog može postaviti indikaciju za psihijatrijski pregled na temelju rezultata prethodnog psihologijskog ispitivanja koja upućuju na patološka stanja (članak 14.) Kada je riječ o zdravstvenim pregledima za odabir u članku 11., točka 4. predviđa se mogućnost upućivanja kandidata na testiranje na prisutnost droga u organizmu. Kada je riječ o prethodnim zdravstvenim pregledima, odnosno ocjeni zdravstvene sposobnosti članak 14, točka 1. predviđa pregled psihijatra koji je liječnik specijalist za utvrđivanje bolesti ovisnosti kako su navedene Popisu bolesti i srodnih zdravstvenih problema koji se nalaze u prilogu i sastavni su dio Pravilnika (Prilozi 7 i 8). Jednako tako, članak 14. propisuje kako indikacije za dodatne preglede a koje se mogu odnositi i na utvrđivanje bolesti ovisnosti od strane specijaliste psihijatra postavlja specijalist medicine rada (točka 2.) i/ili psiholog (točka 4.) Zaključno, kriteriji koji isključuju kandidate s bolestima ovisnosti, u kojem su u manjem dijelu uključeni i psiholozi, su višestruko propisani Pravilnikom.
3 Milan Rogic III. PSIHIČKI UVJETI, Članak 35. U točci (5) ovog članka navodi se: "Izvanredno psihologijsko ispitivanje može se provesti i na zahtjev zapovjednika samostalne bojne". Ovaj prijedlog je u suprotnosti za Zakonom u službi u OSRH u kojem se navodi da to isključivo provode djelatnici psihološke struke. Zapovjednik bojne nije stručnjak psihološke struke, kao takav može uputiti prijedlog ali ne i zahtjev kako se to navodi u tekstu. Nadalje, ovakav prijedlog Pravilnika pruža mogućnost zlouporabe ovlasti od strane zapovjednika bojne i stigmatiziranje pripadnika/ca. Nije prihvaćen Članak 122. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske glasi: " (1) Zdravstvena sposobnost utvrđuje se na: – prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite – zahtjev nadređenog zapovjednika razine samostalne bojne, odnosno zapovjednika i čelnika njemu ravne ili više razine – zahtjev djelatne vojne osobe. (2) Nadređena osoba na dužnosti zapovjednika razine samostalne bojne, odnosno zapovjednika i čelnika njemu ravne ili više razine obvezna je tražiti da se djelatnu vojnu osobu uputi na ocjenu zdravstvene sposobnosti ako je privremeno nesposobna za rad prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja neprekidno tri mjeseca odnosno s prekidima šest mjeseci u posljednje dvije godine. (3) Djelatna vojna osoba dužna je pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja svoje zdravstvene sposobnosti. Slijedom navedenog, Pravilnik u ovom dijelu nije u suprotnosti sa Zakonom.
4 Milivoj Bačić PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE, V. SIGURNOSNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE Osim sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u OSRH bilo bi dobro, kao što su u prethodnim poglavljima propisani zdravstveni, psihički i tjelesni uvjeti za PRIJAM ali i TIJEKOM SLUŽBE, da se i ovdje napiše kako se sigurnosni uvjeti za rad u OSRH periodički utvrđuju i tijekom službe (radi zanavljanja sigurnosnih certifikata za rad s dokumentima koji imaju oznaku tajnosti, provjere prekršajne i kaznene evidencije i svih ostalih okolnosti koje bi bile u suprotnosti sa sigurnosnim uvjetima za rad u OSRH). Nije prihvaćen Sigurnosni kriteriji za vrijeme službe u OS RH uređeni su drugim važećim propisima koji se odnose na navedeno funkcionalno područje.
5 Zoran Sambol PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENIH, PSIHIČKIH, TJELESNIH I SIGURNOSNIH UVJETA ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE, V. SIGURNOSNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE Osnovni sugurnosni uvjet za prijam u službu je nepostojanje "dvojnog državljanstva". Službenik ne može služiti "dva gospodara" (dvije zemlje). Iznimke su zemlje članice NATO saveza. Nije prihvaćen Pitanja vezana za hrvatsko državljanstvo, pa tako i za „dvojno državljanstvo“ uređeni su odredbama važećeg Zakona o hrvatskom državljanstvu. Prava i obveze hrvatskih državljana iz područja obrane RH uređeni su odredbama važećeg Zakona o obrani i Zakona u službi u OS RH. Zapreke za prijam u službu u OS RH uređene su čl. 35. Zakona o službi u OS RH i na temelju navedenih utvrđuju se sigurnosni kriteriji u Pravilniku, a koji su zapreka za prijam u službu. Slijedom, navedenog, uređenje kriterija „dvojno državljanstvo“ kao sigurnosnog kriterija zahtijeva izmjene i dopune gore navedenih zakona kako bi navedeni kriterij bio dio odredbi predmetnog Pravilnika.