Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ekonomski institut, Zagreb P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Članak 3. Pohvalni su ideja i svrha informacijskog sustava CroRIS, no s obzirom na brojne nedostatke sustava u ovoj fazi u kojoj se donosi ovaj Pravilnik, smatramo da takav sustav Ministarstvo ne može koristiti u svrhe planirane u st. 2. i 3. čl. 3. jer bi takve odluke bile temeljene na nepotpunim i netočnim podacima. Naime, i za vrijeme trajanja ovog e-savjetovanja sustav CroRIS i dalje ima mnogo nedostataka i nejasnoća na koje smo ukazivali (npr. nemogućnost označavanja određenog projekta javno nedostupnim u cijelosti ili samo u polju vrijednosti kada se radi o povjerljivom ugovoru, pri čemu bi Ministarstvo imalo pristup podatku na koje i zakonski ima pravo, a ustanova ne bi kršila odredbe ugovora i ovog Pravilnika prema kojemu bi, sukladno st. 5. čl. 6., čelnik ustanove bio odgovoran za potpunost i točnost podataka unesenih u informacijski sustav CroRIS, nemogućnost odabira programskih ugovora kao izvora financiranja, nepostojanje obrazloženja klasifikacije vrsta projekata od strane CroRIS-a/Ministarstva, nemogućnost pridavanja stvarne organizacije suradniku na HRZZ projektima, već suradnik s druge institucije pored svoga imena ima pridruženu instituciju voditelja projekta, nepostojanje informacije o tome tko unosi određene projekte – je li to institucija koja prima financiranje ili institucija koja financira što može dovesti do dvostrukog unosa koji urednik modula ne može sam izbrisati, nemogućnost kvalitetnog izvoza podataka, nemogućnost dodavanja napomena koje bi bile vidljive samo administratoru/Ministarstvu u kojem bi se mogli pojasniti unosi, neuređenost dijela sustava koji se odnosi na zaposlenike – popis nije konačan.) Također, izvoz podataka o projektima nije koristan niti daje ikakvu dodanu vrijednost uloženom radu i trudu djelatnika koji rade na unosima. Toliki utrošak vremena imao bi smisla kada bi se kroz sustav mogao napraviti kvalitetan izvoz podataka na kojem bi, po potrebi za službene svrhe bio vidljiv i izvor podatka. Ambicioznost ciljeva vezanih uz korištenje CroRIS sustava nije proporcionalna organizaciji i alokaciji ljudskih i financijskih sredstava unutar sustava koji bi trebao pružiti podatke kojima bi sustav bio ispunjen. Naime, potrebno je mnogo administrativnog napora od strane korisnika sustava koji bi trebali unositi i konstantno ažurirati podatke unutar redovnog radnog vremena, no detaljne upute o konkretnim i esencijalnim stvarima poput, npr. konkretnog i detaljnog pojašnjenja kategorizacije vrste projekata, omogućavanje dodavanja financijera i brisanja projekata urednicima modula (sada je za sve to potrebno slati zasebne mailove = dodatno administrativno opterećenje + produljenje trajanja unosa). S obzirom na sve nedostatke za koje je upitno hoće li se ikada ispraviti, a skoro neupitno da neće do donošenja predloženog Pravilnika, postavlja se pitanje kako primarno Ministarstvo (ali i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska zaklada za znanost, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, znanstvenici, međunarodne organizacije te sva ministarstva i državna tijela, sukladno st.1. čl. 5.) planira koristiti gore opisane podatke kao relevantne uz sve postojeće nedostatke i nejasnoće. Isto je primjenjivo i za dokaze o ispunjavanju kriterija u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto, izbora na više radno mjesto, odnosno reizbora te izbora u naslovnog nastavnika odnosno znanstvenika na visokom učilištu i znanstvenom institutu. Članak 6. S obzirom na navedene nedostatke sustava (nemogućnost označavanja određenog projekta javno nedostupnim u cijelosti ili samo u polju vrijednosti kada se radi o povjerljivom ugovoru, nemogućnost odabira programskih ugovora kao izvora financiranja, nepostojanje obrazloženja klasifikacije vrsta projekata od strane CroRIS-a/Ministarstva, nemogućnost pridavanja stvarne organizacije suradniku na HRZZ projektima, već suradnik s druge institucije pored svoga imena ima pridruženu instituciju voditelja projekta, nepostojanje informacije o tome tko unosi određene projekte – je li to institucija koja prima financiranje ili institucija koja financira što može dovesti do dvostrukog unosa koji urednik modula ne može sam izbrisati, nemogućnost kvalitetnog izvoza podataka, neuređenost dijela sustava koji se odnosi na zaposlenike – popis nije konačan.), a posebno na nedostatak kvalitetnih smjernica za unos podataka u sustav, neprihvatljivo je da čelnici ustanova prema st. 9. čl. 6. moraju donijeti smjernice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Članak 9. S obzirom na to da je sustav CroRIS daleko od ispravnog funkcioniranja te zbog nepostojanja jasnih smjernica i pojašnjenja za unos primarno projektnih podataka, kao i samih ograničenosti sustava, još uvijek ne može pružiti točne i relevantne podatke, smatramo da se Pravilnik preuranjeno donosi i ne rješava nikakve probleme. Ipak, ako ga se već donosi, trebalo bi odrediti rok u kojem institucije sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti mogu provesti prilagodbu te u kojem se sustav neće koristiti u svrhe planirane u st. 2. i 3. čl. 3., ali najviše od svega bila bi potrebna klasifikacija i detaljna pojašnjenja vrsta projekata i vrsta financijera. Također, donošenje smjernica iz ovog članka ne bi trebalo nastupiti prije nego se donesu smjernice iz st. 3. čl. 8. koje bi trebale uključivati sve potrebne informacije kako bi se u sustav mogli unositi točni i relevantni podaci ili napomene kada isto nije moguće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Kristina Udovičić P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Tomislav Ćosić P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam "Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti" jer se pravilnikom CroRIS definira kao sustav koji se sastoji od više povezanih baza podataka i služi za razmjenu, obradu i čuvanje podataka o znanstvenoj djelatnosti na nacionalnoj razini što je vrlo dobro i korisno za znanstvenu djelatnost. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Valerija Begić P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, u nadi da će unos publikacija biti pojednostavljen i da će biti sinkorniziran s OBAD-om. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Marija Zorić P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Dijana Šutak P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 JOSIP GLAVIĆ P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Josip Glavić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK P R A V I L N I K o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Podržavam Prijedlog pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Zoran Sambol Predmet normiranja, Članak 1. Sustav CroRIS mora bez ikakve pogreške i promjena prenijeti dokumente iz sustava CROSBI "Hrvatska znanstvena bibliografija". Idenitifikatori/ključevi sustava CROSBI moraju zauvijek ostati dostupni i s mogućnosti pretraživanja i u sustavu CroRIS. Nemojte opet za 10 godina "izmišljati" novi sustav... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 IVA MELINŠČAK ZLODI Svrha informacijskog sustava CroRIS, Članak 3. Stavak (3) treba preformulirati na način da se osigura da se na sve pozicije i radna mjesta mogu ravnopravno javljati i osobe koje prethodno nisu djelovale u Hrvatskoj (ili kao zaposlenici ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj), te njihova aktivnost i produktivnost nisu zabilježeni u CroRIS-u. Predlažem formulaciju: „Podaci iz informacijskog sustava CroRIS služe kao dokazi o ispunjavanju kriterija u postupku zapošljavanja na slobodno radno mjesto, izbora na više radno mjesto, odnosno reizbora te izbora u naslovnog nastavnika odnosno znanstvenika na visokom učilištu i znanstvenom institutu za osobe koje su u razdoblju prije izbora bile zaposlenici ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.“ Nije prihvaćen Člankom 4. Prijedloga pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti propisan je sadržaj informacijskog sustava CroRIS, odnosno koje podatke o osobama i ustanovama isti sadrži.
11 IVA MELINŠČAK ZLODI Svrha informacijskog sustava CroRIS, Članak 3. Stavci (1) i (4) Članka 3. su značenjem gotovo identični, te bi ih trebalo spojiti u jedan stavak. Također, kroz dokument se neujednačeno koriste termini „znanstvena produktivnost“ i „znanstvena djelatnost“, što bi trebalo ujednačiti. Predlažem da se stavak (1) preformulira u „Informacijski sustav CroRIS služi za razmjenu, obradu i čuvanje podataka o znanstvenoj djelatnosti ustanova iz sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.“, a da se stavak (4) briše. Nije prihvaćen Praćenje znanstvene produktivnosti uži je pojam od znanstvene djelatnosti. Praćenje znanstvene produktivnosti važno je zbog sustavnog planiranja srednjoročnih i dugoročnih prioriteta i planova u području istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s nacionalnim i europskim strategijama te je stoga posebno istakuto u stavku 1. članka 3. Prijedloga pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti.
12 Darko Vulin Svrha informacijskog sustava CroRIS, Članak 3. Jako dobro objašnjena svrha CroRIS sustava. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
13 Ivan Sabol Svrha informacijskog sustava CroRIS, Članak 3. S obzirom na Čl3 Stavak 3. smatram da sustav mora brzo i jednostavno znanstvenicima pružiti dokument s kojem mogu dokazati gore navedeno. za sada ne postoji naćin da znanstvenici uistinu (jednostavno) koriste podatke u ovu svrhu jer nema mogućnosti izrade izvještaja formatiranih na način da se zadovolji smisao Čl3 Stavak 3. pa sve ostaje mrtvo slovo u eteru koje se mora ispunjavati a nema praktičnu primjenu Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
14 IVA MELINŠČAK ZLODI Sadržaj informacijskog sustava CroRIS, Članak 4. U stavku (4) nije jasno jesu li CroRIS i Upisnik dvije "povezane" baze podataka, ili je Upisnik postao dio CroRIS-a. Trebalo bi također propisati odgovornost i sustav ovlasti nad uređivanjem podataka u Upisniku. Isto se odnosi i na stavak (6) i Upisnik visokih učilišta. Nije prihvaćen Odgovornost i sustav ovlasti nad uređivanjem podataka uređeni su člankom 6. Prijedloga pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti. Upisnik znanstvenika i umjetnika i Upisnik visokih učilišta su dio Informacijskog sustava CroRIS.
15 IVA MELINŠČAK ZLODI Korisnici informacijskog sustava CroRIS, Članak 5. U stavku (1) među korisnike treba dodati i "javnost" (jer je velik dio podataka javno dostupan i mogu ih koristiti svi građani). U stavku (2) treba dodati rečenicu: "Svi ostali podaci čine javno dobro i dostupni su pod Creative Commons oznakom CC0." Nije prihvaćen Predloženo je propisano člankom 7. stavcima 5. i 6. Prijedloga pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti.
16 IVA MELINŠČAK ZLODI Prikupljanje podataka, Članak 6. Stavak (5) treba dopuniti tako da glasi: „Čelnik ustanove iz stavka 2. ovoga članka odgovoran je za potpunost i točnost onih podataka unesenih u informacijski sustav CroRIS za koje CroRIS koordinatori i urednici imaju mogućnost uređivanja i potvrđivanja točnosti.“ (Čelnik ne može biti odgovoran za podatke nad kojima nema kontrolu, i koji npr. dolaze iz Upisnika koje popunjava Ministarstvo.) Nije prihvaćen Ovlasti će biti uređene smjernicama sukladno članku 6. stavku 9. Prijedloga pravilnika o informacijskom sustavu i infrastrukturi sustava visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti.
17 DARKO GRABAR Prikupljanje podataka, Članak 6. Potrebno je osigurati interoperabilnost sustava s drugim informacijskim sustavima koje koriste visokoškolske ustanove. Primjer: ukoliko ustanova ima svoj informacijski sustav u kojem se nalazi popis znanstvenih radova i projekata, potrebno je omogućiti da se ti podaci putem npr. API-ja upisuju u CroRIS te na taj način dugoročno izbjeći redundantnost posla te još važnije, povećati točnost podataka i brzinu kojom se podaci „pune“ u CroRIS. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 DARKO GRABAR Obrada podataka i pristup podacima, Članak 7. Zbog jednostavnosti korištenje i izrade raznih institucijskih analiza omogućiti preuzimanje svih relevantnih podataka (projekti, radovi, ..) putem API-ja ali i jednostavno preuzimanje podataka od strane običnih korisnika u npr. Excel i/ili csv obliku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.