Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPG HUBZIN O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Podržavamo i pohvaljujemo izmjene članka 17. stavka 4. kojom se omogućuje kupnja traktora, kombajna i ostale mehanizacije. No smatramo da bi u taj stavak, ukoliko se kupuje isključivo poljoprivredna mehanizacija maksimalni povrat sredstava trebao iznosi 500.000 eura po korisniku. Time smatramo da će se bolje raspodijeliti novac i obnoviti mehanizacija kod srednjih gospodarstava od 50.000-250.000 EUR SO. Koji su ujedno stup Hrvatske poljoprivrede. Primljeno na znanje Visina potpore propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. godine. Prijedlog će se uzeti u daljnje razmatranje prilikom sljedećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027.
2 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 4. Da li korisnik mora biti i u odgovarajućem registru najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva? Primljeno na znanje Uvjeti prihvatljivosti korisnika za intervenciju 73.11. propisani su člankom 9. Pravilnika.
3 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 2. U Hrvatskoj, struktura poljoprivrednih gospodarstva je većinski sastavljena od mikro i malih gospodarstava. Zbog toga smo mi uvjereni da bi natječaj za potporu mehanizaciji trebao obuhvatiti veći broj korisnika. U prošlom radnom vremenu, više od 50% poljoprivrednih proizvođača koji su koristili usluge izravnih plaćanja nisu koristili sredstva iz razvoja ruralnih područja. Mehanizacija u poljoprivredi je zastarjela, što negativno utječe na razvoj gospodarstva te na okoliš. Smatramo kako maksimalan iznos potpore za kupnju mehanizacije ne bi smio iznositi više od 1 milijun eura. Ovo bi omogućilo više gospodarstvima da koriste tehničku pomoć za modernizaciju svojih poljoprivrednih operacija, te bi povećali efikasnost i konkurenost. Ne slažemo se da netko tko otvori svoje gospodarstvo, a bez uvjeta barem jednog zaposlenog ili minimalnog poslovanja od godinu dana ima pravo na tako visoke iznose. Ograničavanje maksimalnog iznosa potpore za kupnju mehanizacije u poljoprivredi na 1 milijun eura ima za cilj promicanje ravnomjerne raspodjele sredstava te omogućavanje većem broju gospodarstava da ostvare koristi od potpore. Modernizacija poljoprivrednih operacija kroz tehničku pomoć može rezultirati povećanjem produktivnosti, smanjenjem troškova proizvodnje i poboljšanjem konkurentnosti na tržištu. Nadalje, važno je razmotriti uvjete za dobivanje visokih iznosa potpore. Postavljanje uvjeta barem jednog zaposlenog ili minimalnog poslovanja od godinu dana može osigurati da sredstva idu onima koji su već uspostavili stabilno poslovanje te imaju potrebu za dodatnom podrškom radi daljnjeg razvoja. Ovakav pristup može osigurati da sredstva budu iskorištena na održiv način te da doprinesu dugoročnom razvoju poljoprivrednih gospodarstava. Komora pruža podršku mladim poljoprivrednicima, ali postoji mišljenje da su mnogi mladi poljoprivrednici zakinuti zbog kašnjenja natječaja u prethodnom razdoblju. To može značiti da je njihovo gospodarstvo prešlo dobnu za sudjelovanje kao mladi poljoprivrednici, unatoč tome što su i dalje mladi i aktivni na svojim gospodarstvima. Stoga se ističe potreba za prilagodbom sustava bodovanja kako bi se omogućilo takvim mladim poljoprivrednicima ostvarivanje dodatnih bodova. Primljeno na znanje Visina potpore propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. godine. Prijedlog će se uzeti u daljnje razmatranje prilikom sljedećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. Člankom 24. stavkom b. Pravilnika propisano je: Vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR-a, korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR-a, neovisno o traženom iznosu potpore. Vrijednost potpore može biti veća: a) od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu ili b) za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; ili za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili za korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, a koji potražuju iznos potpore veći od 100.000 EUR, uz uvjet da korisnik u slučaju a) ili nekom od slučajeva u točki b) ovoga uvjeta u zahtjevu za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti, u protivnom će zahtjev za potporu biti odbijen. Definicija mladog poljoprivrednika propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
4 Ljubica Šolić PRAVILNIK INTERVENCIJA 73.10 ZA EKOLOŠKE PROIZVOĐAČE PREDVIĐA UKUPNU ALOKACIJU 6.000.000 EUR , ŠTO JE U SKLADU S 10 % UKUPNE ALOKACIJE U STRETEGIJI. AKO JE MAKSIMALNI IZNOS POTPORE 2.000.000 EUR I U PODINTERVENCIJI ZA EKOLOŠKE PROIZVOĐAČE KAO I ZA ONE KOJI NISU OGRANIĆENI S 10 %. U PRIJEVODU 3 VELIKA KORISNIKA MOGU UZETI CIJELU ALOKACIJU, A OSTALIH 50 OSTATI ISPOD CRTE. OVA INTERVENCIJA JE SKUPA ZA PRIPREMU, A MI NA TERENU NE ZNAMO DA LI SU SPREMNA VEĆ SAD 3 VELIKA PROJKETA. LJUBAZNO MOLIM, MAKSIMALNI IZNOS POTPORE STAVIITI NA 10% OD MAKSIMALNOG IZNOSA POTPORE , ODNOSNO 200.000 EUR PO KORISNIKU Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
5 Maksima savjetovanje d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 3. U čl. 8 Pravilnika je propisano da mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore treba imati završenu srednju školu ili fakultet odgovarajuće struke ili imati najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine, a u Prilogu 1 Natječaja se vezano za potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju navodi da ona treba biti upisana u e-radnu knjižicu. Od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede se dobiva informacija da postoji niz tečajeva koje mogu pohađati mladi poljoprivrednici (npr. trodnevni tečaj za mlade poljoprivrednike i dr.), ali se oni ne upisuju u e-knjižicu, no dosad su se priznavali kod natječaja ruralnog razvoja. Stoga je nejasno jesu li ti tečajevi koje organizira Ministarstvo poljoprivrede posredstvom Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ono što se traži kroz navedene odredbe Pravilnika o stručnom osposobljavanju ili ti tečajevi nemaju tu svrhu, tj. njima ne dolazi do stručnog osposobljavanja jer se ne upisuju u e-radnu knjižicu? Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predložene izmjene i dopune Pravilnika.
6 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 25. U ulaganjima u okoliš nigdje se ne spominje ušteda električne energije. Sustavi koji troše manje energenata ostavljaju manji ugljični otisak, a to je doprinos mog projekta, no izgleda da ne vrijedi dodatnih bodova. Primljeno na znanje Bodove je moguće ostvariti u slučaju proizvodnje u zaštićenim prostorima za opremu koja doprinosi smanjenoj potrebi za energijom za osvjetljavanje i/ili grijanje i hlađenje.
7 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 25. Intervencija 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • Izostavljen kriterij KOMPLEKSNOST ULAGANJA (izgradnja, rekonstrukcija) • Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja te dodatni bodovi • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivredi, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se pod stavak 2.1 stavi solarna energija/bioplin, a da se u stavku 2.2 stavi biomasa *** Razlog promjena u stavku 2. je činjenica da je sirovina za bioplin i solarnu energiju ionako na raspolaganju korisnicima te treba imati prednost u odnosu na biomasu koja se kupuje i pri tome devastira postojeći šumski potencijal RH Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - ekološki proizvođači • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • Izostavljen kriterij KOMPLEKSNOST ULAGANJA (izgradnja, rekonstrukcija) • Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja-bodovi • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo • Postoje nejasnoće oko postavljanja solara na malim gospodarstvima • U intervenciji u potpunosti su izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • U intervenciji u potpunosti su izostavljena gospodarstva veličine 3.000-10.000 EUR SO. Smatramo kako će izbacivanjem navedene skupine koju većinski predstavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, biti onemogućeno sudjelovanje u natječajima. Jedan od ciljeva Strategije poljoprivrede do 2030. godine je njihovo osnaživanje. Pozdravljamo što su gospodarstva od 10.000-15.000 zastupljena u svakoj od mjera te smatramo da bi isto treba za gospodarstva od 3000 do 10.000 SO. • Izostavljen kriterij područja s otežanim uvjetima gospodarenja te su potrebni dodatni bodovi • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Postoje nejasnoće oko postavljanja solara na malim gospodarstvima • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Predlažemo da se tovnom stočarstvu u stavku 3.5. dodijele 3 boda u okviru postojeće proizvodnje korisnika pod stavak jer nema razloga da se ne izjednači sa ostalim kategorijama izuzev mliječnog govedarstva. Predlažemo da se u stavku 3.2. uvrsti cvjećarstvo. • U lancu proizvodnje hrane u Hrvatskoj, postoji niz problema povezanih s oznakama ZOI/ZOZP (zaštićeno oznakom izvornosti/zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla) i “Dokazana kvaliteta”. Jedan od tih problema je što proizvođači ili subjekti u lancu proizvodnje proizvoda s ovim oznakama, poput vinogradara, ne mogu samostalno dobiti potvrdu, već potvrdu dobiva prerađivač. Ovo stvara neravnotežu u sustavu bodovanja i priznavanja kvalitete sirovina. Potrebno je pronaći rješenje koje će omogućiti onima koji dostavljaju svoju sirovinu prerađivačima da također mogu ostvariti dodatne bodove, čime bi se pravednije vrednovala uloga svih sudionika u lancu proizvodnje. • Drugi problem vezan uz oznake ZOI/ZOZP i “Dokazana kvaliteta” jest nedovoljno priznavanje uloge svih koji rade na kvaliteti proizvoda, a imaju oznake izvan ZOI/ZOZP/proizvođača proizvoda s oznakom “Dokazana kvaliteta”, koje su priznate od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Mišljenja smo da bi trebalo dodatno bodovati sve one koji rade na kvaliteti proizvoda, osobito sjemensku proizvodnju koja je od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku. Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - veliki korisnici (> 250.000 EUR-a SO) • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • Intenzitet potpore za velike uvećati do 55% • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se u stavku 1.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 1.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Predlažemo da se tovnom stočarstvu u stavku 2.5. dodijele 3 boda u okviru postojeće proizvodnje korisnika pod stavak 2.5 jer nema razloga da se ne izjednači sa ostalim kategorijama izuzev mliječnog govedarstva. • Predlažemo da se u stavku 2.3. doda cvjećarstvo. Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda - ekološki prerađivači • Gospodarstvo mora imati minimum jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva, a ne prema veličini poduzeća • Predlažemo da se doda stavak u kojem korisnici koji proizvode dio ili cijelu sirovinu za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju dodatne bodove. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Potrebno je uvesti sustav bodovanja za Dokazanu kvalitetu / ZOI Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda - mikro, mala i srednja poduzeća • Gospodarstvo mora imati minimalno jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva SO 3.000-250.000, a ne prema veličini poduzeća • Predlažemo da se doda stavak u kojem korisnici koji proizvode dio ili cijelu sirovinu za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju dodatne bodove. Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda - velika poduzeća • Gospodarstvo mora imati minimalno jednog zaposlenog na dan prijave na natječaj. • Intenzitet potpore uvećati do 55% • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • veličina korisnika bi se trebala rangirati prema ekonomskoj veličini gospodarstva SO >250.000, a ne prema veličini poduzeća • Predlažemo da se doda stavak u kojem korisnici koji proizvode dio ili cijelu sirovinu za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju dodatne bodove. Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima - ekološki proizvođači/prerađivači • Gospodarstvo mora imati minimalno jednog zaposlenog. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo. • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo • *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Predlažemo da se doda stavak u kojem korisnici koji proizvode dio ili cijelu sirovinu za preradu na svom gospodarstvu ostvaruju dodatne bodove. • Potrebno je obrnuto bodovanje 1.3. treba imati 15, 1.1. 10 bodova. Brojne mjere isključuju SO 3.000 – 5.000 te im se treba dati prednost u ovom natječaju. Intervencija73.12. Potpora malim poljoprivrednicima • Gospodarstvo mora imati minimalno jednog zaposlenog u trenutku prijave na natječaj. • 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima Uvjeti prihvatljivosti korisnika – • Gospodarstvo mora imati minimalno jednog zaposlenog u trenutku prijave na natječaj. • Maksimalna potpora 50,000 tisuća eura. • Potrebno je izjednačiti s najvećim brojem bodova stočarstvo i stakleničku proizvodnju. • Predlažemo uvođenje dodatnih bodova i postotka sufinanciranja za žene. Španjolska je u okviru izravnih plaćanja uvećala za 15% jedinični iznos za dodatni prihod potpore za mlade poljoprivrednike (CIS-YF) koja će se isplaćivati ženama koje su poljoprivrednice. Irska daje povećanu stopu bespovratnih sredstava za žene korisnice ruralnog razvoja intervencije. Više stope bespovratnih sredstava (60%), u usporedbi sa standardnom stopom (40%). Vjerujemo kako veći broj bodova i postotak bespovratnih sredstava kao izravnih plaćanja mogu doprinijeti cilju uravnotežene zastupljenosti spolova u radnoj snazi u poljoprivrede, promicanju zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo • Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda • Predlažemo da se u stavku 2.1. stavi stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja te da se u stavku 2.2. stavi voćarstvo/povrćarstvo *** Razlog tome je taj da stočarstvo/peradarstvo/staklenička proizvodnja iziskuje veća i kompleksnija ulaganja koja sadrže trajnu infrastrukturu i objekte • Potrebno je obrnuto bodovanje 1.3. treba imati 15, 1.1. 10 bodova. Brojne mjere isključuju SO 3.000 – 5.000 te im se treba dati prednost u ovom natječaju. Primljeno na znanje Komentari se ne odnose na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. Prijedlozi, uz potrebna obrazloženja istih, će se uzeti u daljnje razmatranje prilikom sljedećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027.
8 GEORG d.o.o. PRAVILNIK Pravilnikom je propisano da u slučaju da korisnik u zahtjev za potporu nije učitao obavezne dokumente propisane natječajem za koje je u natječaju izrijekom navedeno da ih nije dopušteno dostaviti u dopuni, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju. Natječajem je kao takav dokument propisan Tehnološki elaborat koji se na trenutno otvorenom Natječaju 73.10. mora predati do 22.1.2024. na elaborati@mps.hr. Korisnici i konzultanti dobivaju neslužbene informacije iz HAPIH-a i drugih relevantnih izvora, kako će Tehnološki elaborati podizanja višegodišnjih nasada biti odbijani u slučaju ulaganja bez sustava navodnjavanja (osim za pojedine sustave i kulture koje nigdje nisu propisane) ili bez protugradne mreže (osim za pojedine sustave i kulture koje nigdje nisu propisane). Obveza je Ministarstva poljoprivrede prema Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike i Pravilniku, osigurati jednako postupanje prema svim podnositeljima prijava, učinkovitije korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencije. Informacije o neprihvatljivosti određenih ulaganja moraju biti propisane Pravilnikom na uvid svim zainteresiranim korisnicima fonda, pa molimo u članku 17. dopuniti/izmijeniti stavku (2) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. ili dopuniti/izmijeniti točku c), stavke 1., članka 11. Primljeno na znanje U skladu s člankom 11. stavkom c. Pravilnika c) u slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., korisnik je u obvezi planirati ulaganje u suvremeni (odgovarajućeg sortimenta i opremljen sustavima za zaštitu nasada), tržišno orijentirani nasad te izraditi tehnološki elaborat u skladu s pravilima struke i predloškom koji će biti objavljen uz natječaj, poštujući relevantne tehnološke smjernice (gdje je primjenjivo), a koji mora biti odobren od strane stručnih službi koje će biti propisane natječajem. Jedan od priloga Natječaja su Tehnološke smjernice za voćnjake prema kojima je potrebno izraditi Tehnološki elaborat podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada da bi se ispunio propisani uvjet prihvatljivosti.
9 Matteo Brkić PRAVILNIK, O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. P.O. ŽITOPRODUKT Što se tiče postotka intenziteta potpora bespovratnih sredstava, nemamo ništa protiv ovih predloženih, mada bi svatko sigurno bio zadovoljniji i sa većim intenzitetom u odnosu koji je intenzitet bespovratne potpore bio na samom početku provedbe natječaja RR-a (90 %), pa ako se može povećati, neka se poveća, bar za 5 ili 10 %. Ono što bi mi predložili je možda umanjenje gornjeg maximalnog iznosa potpore za 50 %, znači ako je 3 miliona EURA da bude 1,5 milion ili ako je 2 miliona da to bude milion. Na ovaj način bi se dobilo sredstava za duplo više prihvatljivih korisnika a sa druge strane bi to opet bio dovoljno velik i pozamašan iznos za ulaganje (ako već mora biti isključivo nov predmet ili stroj u nabavi) i opremanje sa KVALITETNIM NOVIM STROJEM ili PREDMETOM potrebnim za modernizaciju, optimalizaciju i unapređenje same proizvodnje. Primljeno na znanje Visina potpore propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. godine. Prijedlog će se uzeti u daljnje razmatranje prilikom sljedećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027.
10 Matteo Brkić PRAVILNIK, O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. P.O.ŽITOPRODUKT Pošto se naš obrt bavi ISKLJUČIVO Ekološkom proizvodnjom i to na nekih cca 95 ha ukupnih poljoprivrednih površina, na kojima se uzgajaju žitarice, uljarice i ljekovito bilje, pošto se ovom proizvodnjom bavimo skoro nepunih 10 godina, a s obzirom na ZPP i opredjeljenje Hrvatske kao članice EU da prihvati i provodi taj isti ZPP, voljeli bi i željeli, te molili resorno ministarstvo i predlagatelja ovog pravilnika za spomenute intervencije iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. - 2027. da ipak povede više računa o Ekološkim proizvođačima te da : 1. uz spomenute intenzitete potpore DODATNO "NAGRADI ili STIMULIRA" Ekološke proizvođače sa dodatnih 15 % intenziteta potpore, kao što se to radi i sa mladima proizvođačima. Ovo je realan i provediv zahtjev s obzirom na specifičnost Ekološke proizvodnje a i cilja samog povećanja ove vrste proizvodnje i po samom ZPP-u. Mislimo da bi se na ovaj način uvelike pomogla i Ekološka sama proizvodnja a i sama Ekološka PRERADA tako uzgojenih sirovina te stvaranje dodatne vrijednosti. 2. POTREBNO je u određivanju kategorija veličine gospodarstva POVESTI RAČUNA o OPG-ima i obrtima koji u sustavu proizvodnje imaju jedan dio povrtlarske proizvodnje, gdje im takva proizvodnja uvelike utječe (podiže) na samu ekonomsku veličinu gospodarstva i sa tim ih stavlja u neravnopravan položaj sa nekim drugim kategorijama pri samom bodovanju. 3. samom kategorizacijom ni kod konvencionalne proizvodnje a ni kod Ekološke proizvodnje nije navedena i zastupljena kategorija OPG-ova ili obrta sa manje od 7 zaposlenih, koliko minimalno zaposlenih ima MIKRO poduzeće, zadruga ili proizvođačka organizacija. To se odnosi i na intervenciju 73.10. i na intervenciju 73.11., te se takvom kategorizacijom svi mi sa manje zaposlenih unatoč velikoj ekonomskoj veličini gospodarstva (razlog sam već naveo, povrtlarska proizvodnja) stavljamo u neravnopravan i nepošten te nekonkurentan položaj, a što mislimo da nikome od predlagatelja nije bilo u interesu. 4. PREDLAŽEMO zbog (nadamo se) cilja ove poljoprivredne politike, a to je povećanje proizvodnje, DA SE KATEGORIJA MLADI POLJOPRIVREDNIK POSTAVI NA REALAN I PRAVEDAN NAČIN, a to je da se dodatni intenzitet potpore za mladog poljoiprivrednika dodjeli onom STVARNOM mladom poljoprivredniku koji je MINIMALNO 5 ili (možda bar) 3 godine NOSITELJ POLJOPRIVREDNOG GODSPODARSTVA, vlasnik obrta ili poduzeća, da je dokazivo potrebnom dokumentacijom DA MU JE POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST , da mora biti zaposlen na svom gospodarstvu i da sa te osnove PLAĆA SVE OBVEZE PREMA DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA (zdravstveno i mirovinsko), a ne da ne smije (kao do sada) bit duže od 5 godina nositelj ili vlasnik gospodarstva te da ne mora biti zaposlen na istom. To su uvjeti koji su totalno kontraproduktivni želji i cilju kategorije MLADI POLJOPRIVREDNIK, A POD OVAKVIM UVJETIMA "KAŽNJKAVA" UPRAVO SVE TAKVE (dobno gledano) MLADE I STVARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE, koji NISU OTVORILI SVAJA GOSPODARSTVA ILI PREUZELA GOSPODARSTVA OD SVOJIH RODITELJA ILI DJEDOVA I BAKA A DA BI SAMO IZVUKLI NA TAJ NAČIN BESPOVRATNA NOVČANA SREDSTVA, već su takva poljoprivredna gospodarstva POSTOJANA i IMAJU STVARNU PROIZVODNJU. Na ovaj način će se izbjeći stvaranje umjetnih uvjeta za ostvarenjem prava na primamljive iznose potpora bespovratnih sredstava, prekinulo bi se djeljenje većine bespovrtatnih sredstava "lovcima u mutnom", tj. "mogućim budućim poljoprivrednicima", a takvog je novca do sada već jako puno podjeljeno i bačeno "u vjetar", te bi takve potpore ZAVRŠILE KONAČNO KOD ONIH PRAVIH ISTINSKIH MLADIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA. Molio bih predlagatelja kao i resorno ministarstvo da stvarno razmisli o ovom prijedlogu jer će sigurno doći i sami do takvog zaključka a ubrzo i do prvih rezultata ovako provedenih uvjetovanosti koje bi "pročistile" prave od lažnih MLADIH POLJOPRIVREDNIKA. Zbog do sada krivo postavljenih uvjeta, dala se je mogućnost da do bespovratnih sredstava dođe veći dio (čast izuzecima) onih koji su na ovakvim mjerama i intervencijama uvidjeli priliku kako lako doći do ne malih bespovratnih sredstava, a sa druge strane se je zakinulo jako puno onih pravih a ipak (dobno gledajući) mladih istinskih dugogodišnjih i uspješnih poljoprivrednih proizvođača koji su dosadašnjim postavljenim uvjetima za kategoriju "MLADI POLJOPRIVREDNIK" taj status izgubili iako su mladi tj. mlađi od 41. godine starosti, što je na terenu izazvalo mnogo nezadovoljstva, bijesa i ljutnje. Stoga MOLIMO predlagatelja pravilnika o provedbi spomenutih intervencija, DA UVAŽI OVE ČINJENICE TE ISPRAVI OVE NEDOSTATKE KOJI ĆE UVELIKE POBOLJŠATI PRAVEDNOST I TRANSPARENTNOST PROVEDBE ISTIH, te omogućiti da prijeko potrebne financijske mjere završe u pravim rukama a za dobrobit Hrvatske poljoprivrede, te se IZBJEGNU NEŽELJENE PODJELE "NA OVE I ONE". Primljeno na znanje Intenzitet potpore propisan je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. godine i Uredbom (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6.12.2021.). U sklopu intervencije 73.03. i 73.11. gdje su prihvatljivi korisnici koji bodove na kriterijima odabira ostvaruju prema veličini poduzeća, bodove ostvaruju u skladu s definicijom „mikro, malih i srednjih poduzeća“ iz članka 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 i „velikih poduzeća“ iz članka 2. točke (34) iste Uredbe. U skladu s definicijom iz pojmovnika članak 3. stavak 23. poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472. Definicija mladog poljoprivrednika propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
11 RIVIA d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Agencija za plaćanja je dana 22.12.2023. godine objavila PITANJA I ODGOVORE u sklopu kojih je na sljedeći upit „Podnositelj projekta koji se bavi biljnom i stočarskom proizvodnjom projektnim prijedlogom planira nabavku poljoprivredne mehanizacije/strojeva za proizvodnju hrane za ishranu vlastite stoke. Ostvaruje li korisnik po kriteriju odabira 2. pravo na bodove za sektor ulaganja „stočarstvo/peradarstvo“ obzirom da je biljna proizvodnja u svrsi stočarske proizvodnje?“ dala ovaj odgovor: „U skladu s dodatnim pojašnjenjem kriterija odabira, ako se ulaganje odnosi na više različitih sektora, korisnik ostvaruje bodove za sektor s manjim brojem bodova.“ Osim što je nejasno zašto bi se ulaganje u nabavu mehanizacije za potrebe proizvodnje hrane za ishranu vlastite stoke, dakle za sektor stočarstva smatralo ulaganjem u drugi sektor poljoprivredne proizvodnje, u ovom slučaju ratarstva, smatramo da je krajnje diskriminirajuće da se stočar koji na ovom natječaju prijavljuje ulaganje u gradnju i opremanje staje za tov, sušare i silosa (cca 90% ulaganja) te nabavu podrivača i sijačice za izravnu sjetvu (cca 10% ulaganja) smatra ratarom i zbog toga gubi 5 bodova na Kriteriju odabira Sektor ulaganja. Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predložene izmjene i dopune Pravilnika.
12 OPG GAZDEK PRAVILNIK, O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. Poštovani, naš OPG ima upisano u upisniku ukupno oko 60 ha poljoprivrednih površina, od čega imamo po ekološkom proizvodnjom ukupno 40 ha šipka (što je više od 65 % površina). U cijelom pravilniku i Prilogu 2 gdje se nalazi bodovanje nije nigdje navedeno ograničenje prijava na Intervenciju 73.10 koja se odnosi na ekološke proizvođače u odnosu na površine pod ekološkom proizvodnjom u odnosu na ukupne upisane poljoprivredne površine. Predlažem da se uvede odredba za prijavu na ekološke proizvođače na način da se uvjetuje da minimalno 30% poljoprivrednih površina upisanih u upisnik bude evidentirano pod ekološkom proizvodnjom u odnosu na Jedinstveni zahtjev od prethodne godine, jer ovako smo mi koji se stvarno bavimo ekološkom proizvodnjom stavljeni u istu situaciju kao i oni koji u upisniku imaju od 50 ha možda 1 ha ekoloških nasada ili drugih kultura u ekološkoj proizvodnji. Mišljenja smo da bi se nama koji imamo značajne površine pod ekološkom poljoprivredom trebalo nekako pomoći dodatnim bodovanjem ili propisanim površinama pod ekološkom proizvodnjom, kako bi imali prednost u odnosu na gore navedene situacije. Jer ovako svi imamo isti broj bodova i zapravo se pravim ekološkim proizvođačima nikako nije pomoglo na ovom Natječaju, te se smatramo i dalje zakinuti jer ćemo i dalje teško ostvariti potporu. Molimo Vas za razumijevanje i da uvrstite tražena ograničenja za ekološke proizvođače ili dodatno bodovanje za one koji imaju više od 30 % površina pod ekološkom poljoprivredom (npr. u intervenciji 73.10 za konvencionalnu proizvodnju se boduje dodatno one koji imaju više od 20% površina po nasadima u odnosu na ukupne površine). Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predložene izmjene i dopune Pravilnika, ali će se prijedlog uzeti u daljnje razmatranje.
13 Tomislav Brlošić PRAVILNIK, O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. Poštovani! Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 2.000.000 € (EUR). Smatram da je to preveliki iznos što u konačnici značajno umanjuje broj korisnika, predlažem maksimalni iznos po projektu/ korisniku ne bi trebao biti veći od 200.000 €. Sa ovakvim prijedlogom bi se omogučilo većem broju korisnika prolaz na natječaju. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Visina potpore propisana je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027. godine. Prijedlog će se uzeti u daljnje razmatranje prilikom sljedećih izmjena Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2027.
14 Stefan Vranješ O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 5. U članku 10, stavku 5, točki c pravilnika koji se odnosi na mjeru 73.12 "potpora malim poljoprivrednicima" se zahtjeva da korisnik ukoliko nema završenu srednju školu ili fakultet jedne od poljoprivrednih struka, treba dokazati najmanje 3 godine radnog iskustva u poljoprivredi. Ovdje je ključno pitanje kako će se dokazivati navedeno radno iskustvo. Ukoliko zahtjevate da to bude potvrda od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, praktički ćete dozvoliti prijavu na natječaj samo onima koji si uplaćuju doprinose preko OPG-a. Molim da ne izgubite iz vida da je mjera 73.12 namjenjena MALIM poljoprivrednicima, od kojih je velika većina njih zaposleno negdje drugdje i dodatno uz to se bave OPG-om preko koga si ne plaćaju mirovinsko osiguranje jer imaju drugo stalno zaposlenje. Ovo ne rade iz hira, nego zato sto je to jedini način da prežive. Ponovo podvlačim da se radi o malim poljoprivrednicima sa OPG-ovima koji imaju malu ekonomsku vrijednost. Bilo bi nepravedno njima oduzeti mogućnost da se prijave za ovu mjeru. To što ne uplaćuju mirovinsko preko OPG-a ne znači da nemaju dugogodišnjeg iskustva u poljoprivredi, već samo da su prinuđeni raditi dva posla. Radi gore navedenog molim da se trogodišnje iskustvo bavljenja poljoprivredom dokazuje godinama koje je neko član ili nositelj OPG-a, tj. godinama koje je ta osoba stvarno provela baveći se poljoprivredom, nevezano za to da li je u to vrijeme imao i drugo zaposlenje preko koga je podmirivao doprinose. Zahvaljujem unaprijed! Primljeno na znanje Radno iskustvo u poljoprivredi može se dokazati trajanjem upisa nositelja/člana OPG-a/zaposlenika OPG-a/vlasnika obrta ili zaposlenika u obrtu/odgovorne osobe ili zaposlenika pravne osobe u Upisniku poljoprivrednika (bez obzira u kojem PG-u je isti bio upisan) kojim dokazuje stečeno radno iskustvo u poljoprivredi u godinama.
15 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 7. Postupak procjene utjecaja na okoliš obično traje određeno vrijeme, a u konkretnom slučaju navodnjavanja, spominje se da taj proces traje 6 mjeseci. Ovo vrijeme uključuje prikupljanje podataka, analizu utjecaja, konzultacije s relevantnim dionicima te izradu konačnog izvješća o procjeni utjecaja na okoliš. Tražimo da se omoguće alternative ili pojednostavljenja ili mišljenje da za navedeno nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
16 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. U članku 11, stavku 1. točki h) dodano je " ..a u slučaju ulaganja u navodnjavanje proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš". Od Korisnika se u slučaju ulaganja u navodnjavanje zahtijeva provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupka procjene utjecaja na okoliš, što je dugotrajan postupak, a nije jasno navedeno da li se isto odnosi i na nabavu opreme za navodnjavanje bez ulaganja u građenje, posebno ukoliko se ista nabavlja i priključuje na javne sustave za navodnjavanja. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
17 Kristijan Mavrek PRAVILNIK U članku 27. IZMJENA I ISPRAVAK NATJEČAJA navedeno je da je "natječaj moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu" PA MOLIM I AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI koja je raspisala natječaj i UPRAVLJAČKO TIJELO - Ministarstvo poljoprivrede da zbog tehničkih problema i značajnih problema sa EONA-om koja još nije 100% spremna sukladno pravilniku, zbog neobjavljenih obrazaca do 12.01.2024. propisanih natječajem i pravilnikom, zbog promjena i natječaja i pravilnika da iskoriste mogućnost iz članka 27. (ali i 28. ovog Pravilnika ako tako procjene) i odgode natječaj za barem 60 dana do kada će sustav biti 100% spreman. Zahvaljujem na razumijevanju. Djelomično prihvaćen Nakon stupanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. na snagu, bit će objavljene izmjene Natječaja kojima će se propisati rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.
18 Kristijan Mavrek PRAVILNIK KOD ULAGANJA U OPREMU ZA NAVODNJAVANJE (pumpe i tifoni - rolomati) BEZ ULAGANJA U BUŠENJE BUNARA (što se smatra građenjem) POTREBNO JE JASNO NAZNAČITI DA NIJE POTREBNO ISHODITI MIŠLJENJE SUKLADNO OCJENI O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ KAO ŠTO JE TO BILO DEFINIRANO U ZADNJEM NATJEČAJU ZA ULAGANJE U NAVODNJAVANJE U OPERACIJI 4.1.1. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
19 Hardi Consulting O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. Članak 11. stavak 1. točka h) – sukladno Uredbi o procjeni zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) samo za bunar se treba raditi ocjena o procjeni utjecaja na okoliš. To je dugotrajan postupak i nema potrebe za tim jer prema uredbi se treba raditi ocjena samo za sustave navodnjavanja od 2.000 ha i veća, a u Jadranskom slivnom području 300 ha i veće. S obzirom da se radi uglavnom o projektima voćara od par hektara jednostavno ne vidim razlog uvođenja te procedure. Sukladno Uredbi to je potrebno samo kod navodnjavanja bunarom i onda je to opravdano. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
20 RIVIA d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. Članak općih uvjeta prihvatljivosti projekta gdje je bila navedeno ... "ako su propisane" zamijeniti ste navodom kako u slučaju ulaganja u navodnjavanje proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš što je prije stajalo u Članku 12. Pravilnika. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (i njezine izmjene, te prilozi) PROPISUJU mjere i akte ovisno o ulaganju za koje je potrebno provesti određene postupke. Ovim navodom za bilo koje navodnjavanje (čak i ono koje nema bušotinu ili ne pripada površinama koje su navedene u Prilogu II. Uredbe) tjerate da se odrađuje ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš čime navedenu Urebu i njezine propise proglašavate nevažećim, te inzistirate na dodatnom trošku za korisnika koji nije obvezan po zakonu uopće provesti. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
21 Robert Brajo PRAVILNIK Molim Vas dodavanje dodatnog objašnjenja za Kriterije odabira 4. i 5. na intervenciji "73.12. Potpora malim poljoprivrednicima - ekološki proizvođači/prerađivači" da ne bi dolazilo do odbijanja projekata zbog jednostavnog dobivanja bodova. Naime ako netko u ulaganje npr uvrsti "Programator za navodnjavanje koji se spaja na uređaj mjerenja vlage u tlu sa programskom analizom potrošnje, analizom pa i samim automatskim navodnjavanjem da li to znači da je sa dva uređaja pokrio oba kriterija pošto je to ujedno uređaj koji doprinosi klimi i okolišu i u funkciji je pametne poljoprivrede? Predlažem da se ipak malo detaljnije opiše oprema ili konkretnije objašnjenje cilja, sa druge strane na ovako malom natječaju ubacivati digitalizaciju ima smisla, samo realnost je da softweri koji se ovdje spominju koštaju daleko više od kompletnog potencijalnog iznosa financiranja i ovaj dio će većina "malih" poljoprivrednika nabaviti ali ne i koristiti. Djelomično prihvaćen Za isti trošak nije moguće ostvariti bodove po dva kriterija odabira. Ulaganje mora biti stavljeno u funkciju/uporabu ili biti spremno za uporabu, u suprotnom će Agencija za plaćanja korisniku izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i/ili odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 45. ovoga Pravilnika.
22 GEORG d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. U članku 11, stavku 1. točki h), od Korisnika se u slučaju ulaganja u navodnjavanje zahtijeva provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupka procjene utjecaja na okoliš, bez jasnog obrazloženja okvira pojma 'navodnjavanje' odnosno troškova koji bi se odnosili na navedeni pojam. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
23 GEORG d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. U članku 11, stavku 1. točki h), od Korisnika se u slučaju ulaganja u navodnjavanje, bez jasnog razloga zahtijeva provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupka procjene utjecaja na okoliš nevezano je li navedeno propisano Zakonom o zaštiti okoliša i/ili Zakonom o zaštiti prirode. Ovakav uvjet ne samo da financijski dodatno opterećuje Korisnika, već krši točku 3. Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027 - Dosljednost strategije i komplementarnost, točnije podtočku 3.9. Pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja u kojoj stoje ciljevi smanjenja administrativnog opterećenja krajnjih korisnika. Dodatno, u Strateškom planu i njegovom opisu Intervencije 73.10. kao poveznica na mjerodavno zakonodavstvo stoje i navedeni Zakoni. Molimo ukloniti uvjet provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupka procjene utjecaja na okoliš ukoliko isto nije propisano navedenim zakonima i pratećim uredbama. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
24 SENthe O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Izmjenom članka 17. stavka 4. Pravilnika odnosno redefiniranjem poljoprivredne mehanizacije koja se ubraja u ograničenje od najviše 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta (osim traktora i ratarskog kombajna), inicijalna postavka i koncept ove Intervencije se okreće u nekom sasvim drugom smjeru. Uz već brojne poteškoće koje se u praksi pripreme projekta pojavljuju zbog novih procedura i postavki intervencije, ovakva iznenadna i drastična promjena netom prije otvaranja roka za podnošenje Zahtjeva za potporu izravno utječe na definiranje strukture projekta. Uslijed do sada nastalih izmjena Natječaja i Pravilnika, potencijalni prijavitelji i sve zainteresirane strane su potpuno zbunjeni iz razloga što se još uvijek ne znaju osnovna pravila te koji su troškovi prihvatljivi za financiranje kroz ovu intervenciju u odnosu na stvarne potrebe proizvodnje korisnika a da udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti i omjerima pojedinog troška u odnosu na projekt i/ili neki drugi trošak, a sve to u trenutku kada početni datum podnošenja projektnih prijedloga kreće za 10-ak dana, točnije 22.01.2024. U ovakvim okolnostima i rokovima, korisniku je apsolutno nemoguće pripremiti kvalitetan projekt te se stavljaju u potpuno neravnopravan položaj korisnici koji su već definirali svoje projekte i objavili postupke nabave putem EONA sustava, u odnosu na one nove potencijalne korisnike kojima se sada otvara mogućnost apliciranja sa ovako značajnom izmjenom pravila. Uzimajući u obzir navedeno te brojne druge problema tehničke prirode kao primjerice nemogućnost uzimanja uzoraka analize tla zbog vremenskih uvjeta, izmjene Natječaja i Pravilnika neposredno prije otvaranja roka za podnošenje Zahtjeva za potporu, još uvijek nepoznata i nejasna pravila, dodavanje novih troškova kod kriterija odabira „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ koji izravno mogu utjecati na rangiranje prijava itd., neophodno je da ova Izmjena Pravilnika bude popraćena i izmjenom Natječaja kojom će se otkloniti sve tehničke nedoumice u propisanoj dokumentaciji te odgoditi rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Tehnoloških elaborata za najmanje 60 dana u odnosu na trenutno postavljene datume. Na taj način bi se postavili osnovni preduvjeti za pripremu kvalitetnijih projekata u skladu sa pravovremeno objavljenim informacijama, uvjetima i pravilima a s druge strane će se administrativno rasteretiti i provedbeno tijelo prilikom obrade Zahtjeva za potporu odnosno omogućiti brža i jednostavnija obrada, a koja će nažalost u trenutno postavljenim rokovima i svim drugim okolnostima biti izrazito kompleksna i dugotrajna kako za analitičare u obradi Zahtjeva za potporu tako i za korisnike koji će obradu svog projekta i donošenje Odluke o rezultatu čekati predugo. Djelomično prihvaćen Predložene izmjene omogućuju jednake mogućnosti planiranja i prijave projekata za sve poljoprivredne sektore i na taj način jednako postupanje prema svim poljoprivrednim proizvođačima Republike Hrvatske. Predložene izmjene ne utječu na prihvatljivost korisnika niti projekata. Projekti koji su pripremani za prijavu na ovaj Natječaj i koji su bili prihvatljivi prema objavljenom Pravilniku u bitnim značajkama i dalje ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. Nakon stupanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. na snagu, bit će objavljene izmjene Natječaja kojima će se propisati rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.
25 NOVI PROJEKT, vl. Domagoj Filipović PRAVILNIK Poštovani, predlažemo u sklopu intervencije 73.10 u članku 17., stavak 4. izmjenu točke H na način da će se i traktori i kombajni ubrajati u prihvatljive troškove u iznosu od min 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova) koje je potrebno ostvariti kako bi prijava bila prihvatljiva. Obzirom na značajan rast cijena novih traktora i kombajna većina poljoprivrednih subjekata nije u mogućnosti iste nabaviti vlastitim financiranjem, te zbog toga molimo da se uvaži navedeno. Također valja spomenuti kako većina poljoprivrednika posjeduje traktore i kombajne starije i od 20 godine a koji zbog svoje starosti imaju izrazito negativan utjecaj na okoliš. Nabava novih traktora i kombajna izravno će doprinijeti pozitivnom utjecaju na okoliš, ali također će dovesti i do ubrzanja i veće kvalitete/efikasnosti izvedbe radnih procesa, kao i do modernizacije cjelokupne poljoprivredne proizvodnje. Nadalje, ukoliko se uvaži prethodno navedeno a što će onda dovesti i do novih zainteresiranih prijavitelja (čije su investicijske potrebe isključivo nabava traktora/kombajna) molimo da se pomakne rok za podnošenje prijava za 2. tjedna. Navedenim će se svim prijaviteljima omogućiti provođenje postupka nabave putem EONA aplikacije prije otvaranja roka za zaprimanje prijava i na taj način omogućiti će se isti uvjeti za izradu prijave i možebitno odobrenje potpore svim prijaviteljima. Napominjemo da u slučaju istog broja bodova dvaju ili više prijave iste se međusobno rangiraju prema vremenu slanja, a što će "nove" prijavitelje dovesti u nepovoljan položaj ukoliko se ne pomakne rok za zaprimanje prijava obzirom da je minimalan rok za provedbu postupka nabave 14 dana, a što znači da nakon službene objave Izmjena i dopuna Pravilnika „novi“ prijavitelji neće biti u mogućnosti postupak nabave provesti prije otvaranja roka za zaprimanje prijave a što je bilo omogućeno ostalim prijaviteljima. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se iz popisa mehanizacije koja ne smije iznositi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova isključe svi strojevi i priključci i oprema izuzev traktora i ratarskih kombajna je rezultat analize prihvatljivih ulaganja u prioritetnim sektorima na temelju koje je zaključeno kako je ograničena mogućnost ostvarenja drugih 50 % vrijednosti ulaganja. Na navedeni način svi specijalizirani priključci, uključujući i berače voća i povrća prihvatljivi su za ulaganje neovisno o udjelu troškova u ukupnom ulaganju, čime je omogućeno unapređenje tehnologije proizvodnje i konkurentnosti gospodarstva. Traktori su univerzalni radni strojevi koji se koriste u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje te je njihova kupnja, uključujući kombajne prihvatljiva pod uvjetom da ulaganje uključuje najmanje jednaku vrijednost ostalih prihvatljivih troškova čime se doprinosi ostvarenju strateških ciljeva. Nakon stupanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. na snagu, bit će objavljene izmjene Natječaja kojima će se propisati rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.
26 Fragaria doo O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. U predloženim izmjenama, Članak 6. se predlaže izmjena Članka 11., stavka 1, točke h) gdje se tarži da za svako ulaganje u natapanje bude proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjevaja zahvata na okoliš. To je u suprotnosti s važećom Uredbom o procjeni zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) kaoja svrstava navodnjavanje u poljoprivredi u Prilog II. Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u točki 1.1. gdje se navodi: "Gospodarenje vodama namijenjeno poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2.000 ha i veća, a u Jadranskom slivnom području 300 ha i veće." Ergo, za sve zahvate natapanja do 2.000 ha, odnosno do 300 ha u Jadranskom slivu se smatra da nemaju značajan utjecaj na okoliš te da nema potrebe za provođenjem ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na vaš predloženi način će se blokirati svako ulaganje u natapanje u poljoprivredi jer je činjenica da se mišljenja nadležnog ministarstva čekaju i preko godinu dana. Da ne govorimo o dodatnom (i nepotrebnom) trošku za poljoprivredne proizvođače. A sve to će umanjiti ionako male šanse za dosezanje cilja iz Strategije RH u poljoprivredi oko povećanja površina pod natapanjem. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
27 OPG Bašić Vesna O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 6. Vezano uz članak 11. stavku 1. točka h) - iz navedenog nije jasno je li potrebno poštivati Uredbu o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (pa npr. ukoliko se ulaganje u navodnjavanje svrstava u točku 6. Priloga III navedene Uredbe, ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela u županiji) ili je za svako ulaganje u navodnjavanje potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Djelomično prihvaćen U članku 11., stavku 1., točki h) dorađen je izričaj uvjeta prihvatljivosti, na način da je za ulaganja u navodnjavanje potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili ishoditi mišljenje nadležnog tijela da isto nije potrebno, ako je primjenjivo.
28 Koprivnički poduzetnik PRAVILNIK S obzirom na izmjene pravilnika te roka (kraj veljače) za podnašanje prijave poreza na dohodak za 2023.g od strane računovodstva predlažemo da se prijave na natječaj prolongiraju na početak ožujka. Djelomično prihvaćen Nakon stupanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. na snagu, bit će objavljene izmjene Natječaja kojima će se propisati rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.
29 Ljubica Šolić PRAVILNIK Postovani, Obzirom na izmjene previlnika koje se ipak odnose i na kriterije odabira kao i prihvatljivost/omjer troškova, predložaka koji još uvijek nisu objavljeni, dobavljača koji nisu bili voljni razgovarati o ponudama do 02.01.2024 zbog novih kalkulacija cijena za 2024.godinu , projektanata koji su valjda najsložnija branša u RH i svi su bili na godišnjem od 23.12- do 08.01.2024, MOLIMO POMICANJE ROKA ZA PODNOŠENJE PROJKETNIH PRIJAVA UNUTAR INTERVENCIJE 73.10 SA PLANIRANIH 22.01.2024 - 22-02.2024 NA PERIOD 10.02.2024-10.03.2024. ( POMICANJE DANA BLAGDANA) Djelomično prihvaćen Nakon stupanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. na snagu, bit će objavljene izmjene Natječaja kojima će se propisati rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu.
30 BOGDANOVIC DOO PRAVILNIK Poštovani, u sklopu intervencije 73.10, kriterij odabira br. 8 „Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje“ Da bi ostvario bodove na ovom kriteriju odabira korisnik u sklopu ulaganja mora planirati troškove koji uključuju IoT (Internet of Things) proizvode u funkciji pametne poljoprivrede i/ili OPREMU i MEHANIZACIJU u funkciji precizne poljoprivrede i/ili pripadajuća programska rješenja (software) u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika te ostale troškove koji omogućuju digitalizaciju proizvodnih procesa, pri čemu udio tih troškova nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu iznosi najmanje 10 % od ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova te troškova kupnje zemljišta i objekta. Pitanje je: dali pod pojmom "OPREMU i MEHANIZACIJU" se podrazumjeva cjelokupna vjijednost preciznog razbacivača gnojiva, precizne sijačice, traktora s RTK sustavom upravljanja, kombajn koji mjeri sve parametre uroda i količinu uroda na pojedinim djelovima parcele ili se prihvatljivi trošak odnosi samo na dodatnu preciznu opremu ? Napomena da neka od tih mehanizacija postoji samo kao super precizna i ne može se izdvojiti vrijednost električnih i digitalnih komponenti od osnove koja je mehanički stroj ! Djelomično prihvaćen Pojašnjenje kriterija odabira je dorađeno. U slučaju kupnje traktora i kombajna kao mehanizacije u funkciji precizne poljoprivrede, za doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje ubraja se samo trošak opreme u funkciji precizne poljoprivrede i/ili u funkciji digitalizacije poljoprivredne aktivnosti korisnika.
31 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. e) izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice Izbaciti riječi „isključujući kušaonice“ jer su kušaonice objekti za prodaju/ prezentaciju vlastitih proizvoda što je dozvoljeno ovim stavkom pa je navedeno u kontardikciji. Stavak 4: kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, razvidnom iz SO potvrde gdje stočarstvo čini minimalno 30% vrijednosti SO. Ostalo brisati Nije prihvaćen Ulaganja u kušaonice nisu prihvatljiva za sufinanciranje u sklopu intervencija iz ovoga Pravilnika, jer bi time došlo do diverzifikacije sufinanciranog ulaganja. Kušaonica se ne smatra objektom za prezentaciju poljoprivrednih proizvoda obzirom se ista registrira u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14). Kušaonica se svrstava u skupinu „Barovi“, a definirana je kao ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju vina i/ili druga pića i/ili prehrambeni proizvodi, u svrhu prezentacije, degustacije i prodaje, uz koje se mogu u manjim količinama usluživati i drugi s njima nadopunjujući proizvodi. Pojašnjenje za Kriterij odabira br. 3 „Postojeća proizvodnja korisnika“ Predložena provjera uvjeta iz kriterija odabira temelji se na FADN metodologiji prema kojoj je tip gospodarstva određen prema ekonomskoj vrijednosti proizvodnje odnosno omjerima proizvodnje. Kombinirana proizvodnja prema navedenom kriteriju određena je u slučaju kada poljoprivrednik ima od 33 % do 65 % SO od stočarske proizvodnje, uz istovremeno najmanje 33 % ratarske proizvodnje. Prijedlog da za ostvarivanje bodova uvjet bude najmanje 30 posto vrijednosti iz stočarstva je ugrađen u prijedlog upućen u eSavjetovanje uz također i gornju granicu od 65% jer je cilj kriterija bodovati gospodarstva koja imaju i ratarsku i stočarsku proizvodnju. Dakle, korisnici koji 2/3 SO ostvaruju stočarskom proizvodnjom ne spadaju u kombinirani ratarsko-stočarski tip gospodarstva nego se svrstavaju u stočarstvo.
32 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 8. Članak 13.) stavak 2. Brisati - Projekt se odnosi na korištenje energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin)(u daljnjem tekstu: OIE) u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. Postoje proizvodi iz primarne poljoprivrede koji nakon prerade nisu više poljoprivredni poput kozmetike. Smatramo kako se ne smije ograničavati output koji će nastati iz poljoprivrednih proizvoda. (5) Prije izgradnje postrojenja korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava. Izbaciti kao suvišan dokument jer svaki korisnik mora prethodno ishoditi EES. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti projekta propisani su SP ZPP-om. Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora smatraju se poljoprivrednom proizvodnjom isključivo ako će se proizvedena energija koristiti u svrhu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U sklopu tekućeg programskog razdoblja operator distribucijskog sustava će izdavati potvrde na sve glavne projekte proizvodnih postrojenja, a izdavanju potvrde prethodi izdana EES, gdje je primjenjivo.
33 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 5. Bodovanje između JLS-a ima velike razlike. Potrebno ih je smanjiti na maksimum 3 boda. Nije prihvaćen Predložene izmjene kriterija odabira ne uključuju izmjenu broja bodova po pojedinim kriterijima odabira, već su usmjerene na dodatna pojašnjenja definiranih kriterija odabira.
34 Hrvatska poljoprivredna komora O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 10. Potrebno je dopustiti korištenje rabljene mehanizacije u intervencijama 73.12. uz uvjet da ista prethodno nije financirana EU sredstvima. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predložene izmjene i dopune Pravilnika. Mogućnost kupnje rabljenih traktora (mehanizacije) i opreme u ovom trenutku nije previđena kao prihvatljiv trošak. U tijeku je analiza stanja na tržištu te izrada službenog kataloga troškova kojem je cilj osigurati uvjet ekonomske opravdanosti troška.
35 Integer savjetovanje j.d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 25. Molimo također i izmjenu priloga 5 koji nije usklađen s člankom 30. Pravilnika. Obrazloženje: Članak 30 - računanje rokova, stavak 5: "...ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u danu koji se ne radi ili u subotu i nedjelju rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana." U prilogu 5 potrebno je izmijeniti točku 3.5. i uskladiti ju s člankom 30. Pravilnika te uskladiti sustav EONA, na način da kada EONA automatizmom definira krajnji rok za predaju ponude koji može padati na subotu, nedjelju ili državni blagdan, da EONA posljednji dan roka uskladi s čl. 30 te da krajnji rok za prikupljanje ponuda bude u ponedjeljak odnosno prvi idući radni dan. Nije prihvaćen Pravilima za provođenje postupka nabave putem Elektroničkog oglasnika nabave Agencije za plaćanja (EONA) za korisnike koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, Prilog 5 Pravilnika propisana su pravila koja vrijede za provođenje postupaka nabave. U navedenim pravilima propisano je da vrijeme prikupljanja ponuda traje 14 dana od dana objave postupka nabave te da sustav automatski definira krajnji rok za predaju ponude koji završava 14. dan u 12:00:00 sati kada korisnik može pristupiti ocjeni ponuda. EONA je tijekom propisanih 14 dana dostupna svima, bez obzira na neradne dane i blagdane. Objavom postupka nabave svi relevantni sudionici obaviješteni su i upoznati s rokovima za prikupljanje ponuda te su rokovi iz tog postupka za sve ponuditelje isti. Ponuditelji svoju ponudu mogu predati u bilo koje vrijeme unutar tih 14 dana na jednaki način kao što i korisnici u bilo koje vrijeme, bez obzira na neradne dane i blagdane, mogu objaviti postupak nabave. Gore navedenim prilogom propisano je i da korisnik svaki objavljeni postupak nabave može produljiti prije isteka roka za prikupljanje ponuda. Na taj način korisnik samostalno regulira rokove koji u tom slučaju mogu biti i duži od propisanih. Rokovi koji se odnose na provođenje postupka nabave putem EONA-e propisani su Prilogom 5 Pravilnika.
36 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Članak 17, točka 3.: Predlažemo izmjenu članka 17., stavka 3, u kojemu će se dopustiti ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije kao prihvatljivo samostalno ulaganje. Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata – razmotriti da izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata u svrhu povećanja kapaciteta nije uvjet za prihvatljivost u ulaganje u objekte za skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja iz razloga novonastale situacije sa ASK u RH. Naime, ulaganje u skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja na postojećim objektima je istovremeno i ulaganje u biosigurnosne mjere i zaštitu od širenja zarazne bolesti. Ulaganja u obnovljive izvore energije na postojećim objektima dovest će do smanjenja emisije stakleničkih plinova i ugljičnog otiska poljoprivrednog gospodarstva. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti propisan je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
37 Udruga za tov i uzgoj junadi Baby Beef PRAVILNIK ˝Udruga za tov i uzgoj goveda Baby Beef ˝ Gudovac Komentar za e-Savjetovanje na prijedlog Pravilnika o izmjenama ˝Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. 1. U prilogu 2 prijedloga Pravilnika , ˝Kriteriji odabira za intervenciju 73.10 Potpora za ulaganja u primarnu proizvodnju- mikro, mali i srednji korisnici (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO)˝ u stavci 3. pojašnjenja, Postojeća proizvodnja korisnika, u podstavci 3.4. Kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja, te u ˝Kriteriji odabira za intervenciju 73.10 Potpora za ulaganja u primarnu proizvodnju-veliki korisnici (250.000 EUR-a SO), pod stavkom 2. Postojeća proizvodnja korisnika, u podstavci 3.4, odnosno 2.4, Kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja, u pojašnjenju kriterija tipologijom koja nije po FADN sustavu, stoji: ˝kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom, razvidnom iz SO potvrde pod šiframa 831-oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka, 832- proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima, 833 oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka, te 834-pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim površinama. Takvom tipizacijom, nije pokriveno farmsko tovno govedarstvo (junad za proizvodnju mesa), te su tovljači junadi za meso u RH, na taj način diskriminirani i nemaju pravo na bodove po tom kriteriju Predlažemo: Da se pod kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom smatra, proizvodnja oraničnih usjeva u kombinaciji sa minimalnim učešćem stočarstva od 30 % prema SO potvrdi. 2. U pojašnjenju kriterija se za tovno stočarstvo, dodjeljuje se 1 bod uz uvjet da od ukupnog broja grla evidentiranom u JRDŽ u tovu na gospodarstvu, najmanje 30% grla čine grla rođena u RH. Predlažemo da se taj uvjet briše iz pojašnjenja, budući da u domaće teladi u tom omjeru nema na tržištu. Kada bi se tovljači junadi u RH držali kriterija da u tovu moraju imati minimalno 30% grla rođenih u RH, morali bi znatno smanjiti proizvodnju junadi, što je u suprotnosti sa strateškim ciljevima RH. Nije prihvaćen Predložena provjera uvjeta iz kriterija odabira temelji se na FADN metodologiji prema kojoj je tip gospodarstva određen prema ekonomskoj vrijednosti proizvodnje odnosno omjerima proizvodnje. Kombinirana proizvodnja prema navedenom kriteriju određena je u slučaju kada poljoprivrednik ima od 33 % do 65 % SO od stočarske proizvodnje, uz istovremeno najmanje 33 % ratarske proizvodnje. Prijedlog da za ostvarivanje bodova uvjet bude najmanje 30 posto vrijednosti iz stočarstva je ugrađen u prijedlog upućen u eSavjetovanje uz također i gornju granicu od 65% jer je cilj kriterija bodovati gospodarstva koja imaju i ratarsku i stočarsku proizvodnju. Dakle, korisnici koji 2/3 SO ostvaruju stočarskom proizvodnjom ne spadaju u kombinirani ratarsko-stočarski tip gospodarstva nego se svrstavaju u stočarstvo. Intencija ovog kriterija odabira je povećanje korištenja domaće teladi u daljnjoj proizvodnji i korištenje svih raspoloživih proizvodnih resursa. Uz krize i nepredvidljive događaje posljednjih godina sve se više nameće potreba da se koriste resursi iz okruženja, tako i domaće teladi za daljnji tov.
38 Kristijan Mavrek PRAVILNIK KRITERIJ ODABIRA ZA INTERVENCIJU 73.10. Sektor ulaganja - KOD DODATNIH POJAŠNJENJA ZA KRITERIJ ODABIRA BR. 3 "Postojeća proizvodnja korisnika" za TRAJNE NASADE i/ili PROIZVODNJU POVRĆA potrebno je uz tekst "najmanje 20% ukupnih oraničnih i/ili površina u ha pod trajnim nasadima za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev" dodati mogućnost da "NAJMANJE 20% VRIJEDNOSTI EKONOMSKE VELIČINE IZNOSI PROIZVODNJA POVRĆA i/ili PROIZVODNJA NA TRAJNIM NASADIMA npr. voća i sl.". POJAŠNJENJE: Često je slučaj da proizvođač povrća ima npr. 20 ha povrća na otvorenom i 100 ha ratarskih kultura i livada (ukupno 120 ha) ali prema sadašnoj verziji dodatnih pojašnjenja kriterija "postojeće proizvodnje korisnika" on nije proizvođač povrća jer nema 20% površina pod povrćem iako njegovih 20 ha pod povrćem iznosi gotovo 50% od ukupne ekonomske veličine (1 ha povrća na otvorenom je cca 5600 eura ekonomske veličine a jedan hektar pšenice 850 eura). Nije prihvaćen Pojašnjenje za kriterij odabira br. 3 „Postojeća proizvodnja korisnika“ za proizvođače povrća usklađeno je s rezultatima analize stanja sektora poljoprivredne proizvodnje i strateškim i zakonodavnim okvirom Ministarstva poljoprivrede.
39 HGK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Predlažemo razmotriti izmjenu članku 17. stavka 3. Pravilnika na način da bude prihvatljivo svako ulaganje u skladišne kapacitete za stajski gnoj, a ne samo ono koje se odnosi na građenje novih objekata za proizvodnju odnosno povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta. Ovo osobito u svijetlu novonastale situacije sa ASK. Naime, mišljenja smo kako ulaganje u skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja na već postojećim objektima predstavlja istovremeno i ulaganje u biosigurnosne mjere i zaštitu od širenja zarazne bolesti. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti propisan je Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.
40 RUŽICA RADOVANOVIĆ O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 20. Poštovani, Predložem dopunu članka 41. stavka ‘’(4) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.’’, tako da se doda tekst: ‘’ili mjenice’’ ili da se doda novi stavak kojim se određuje da uvjet za isplatu predujma može biti dostava mjenice. Mjera 73. 12. je za mala poljoprivredna gospodarstva od kojih neka nemaju mogućnost dobivanja bankarske garancije, ali mogu dostaviti propisnu mjenicu kojom garantiraju za predujam svom svojom imovinom. Ako se ostavi samo mogućnost dostave bankarske garancije mnoga mala poljoprivredna gospodarstva se neće moći javiti na natječaj, a što je diskriminirajuće prema njima. Na ranijim natječajima za mjeru 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, nakon sklapanja ugovora korisnici su dostavljali mjenice. S poštovanjem Nije prihvaćen U sklopu natječaja za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. korisnici nisu imali obvezu dostavljati mjenice za isplatu predujma. U skladu s odredbama DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2022/127 оd 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura, sredstvo osiguranja predujma mora biti naplativo na prvi poziv, što nije moguće kod mjenice.
41 RUŽICA RADOVANOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, U Prilogu 4, Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima i Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima - ekološki proizvođači/prerađivači, pod točkom 1. Veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR-a SO) velika je razlika u broju bodova: 15, 12, 10. Navedeno destimulira manje proizvođače/prerađivače za natječaj i značajno im umanje šansu za prihvaćenje projekta. Predlažem izmjenu broja bodova na: 15, 14, 13. U Prilogu 4. Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima, DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA, Kriterij odabira br. 6 „Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje i Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima - ekološki proizvođači/prerađivači, DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA, Kriterij odabira br. 5 „Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje“, predlažem da se dodaju troškovi za ugradnju opreme i automatike za solarno navodnjavanje. Dali bi u slučaju prihvaćanja prijedloga u troškove ulazila kompletna oprema i automatika za solarno navodnjavanje (solarna pumpa, automatika za istu pumpu, solarni paneli, solarni kabel, izrada i ugradnja konstrukcije za panele). S poštovanjem Nije prihvaćen Predložene izmjene kriterija odabira ne uključuju izmjenu broja bodova po pojedinim kriterijima odabira, već su usmjerene na dodatna pojašnjenja definiranih kriterija odabira. Predloženi troškovi ne doprinose digitalizaciji poljoprivredne aktivnosti korisnika.
42 BOGDANOVIC DOO PRAVILNIK Poštovani, po kriteriju odabira br. 7 "doprinos ulaganja klimi i okoliša" u sklopu intervencije 73.10 navedena su prihvatljiva ulaganja: tanjurače, podrivač, sjetvospremači, gruber, injektor za aplikaciju stajskog gnoja, oprema za varijabilnu aplikaciju pesticida, sijačica za izravnu sjetvu, stroj za kultivaciju unutar redova višegodišnjih nasada . Dali su prihvatljiva ulaganja u klasicne ratarske kultivatore koji su opremljeni za međurednu obradu povrtlarina i ratarskih kultura ? Nije prihvaćen Smatra se da klasični ratarski kultivatori nisu mehanizacija koja bi dala značajan doprinos cilju smanjenja ili prilagodbi klimatskim promjenama već predstavljaju uobičajenu agronomsku praksu.
43 iConsult PRAVILNIK Poštovani, zbog izrazite potrebe modernizacije poljoprivredne proizvodnje, novih modernih sustava i upravljanja u poljoprivrednoj proizvodnji u sklopu intervencije 73.10 predlažem u Članku 17., stavak 4. izmjenu točke H gdje će i traktori i kombajni biti prihvatljivi troškovi u iznosu višem od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Isto je potrebno zbog izrazite potrebe poljoprivrednih proizvođača za nabavkom nove i moderne poljoprivredne mehanizacije koja zahtjeva nove i moderne traktore i kombajne zbog kvalitetnijeg i efikasnijeg pristupa poljoprivrednoj proizvodnji. Nije prihvaćen Prijedlog da se iz popisa mehanizacije koja ne smije iznositi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova isključe svi strojevi i priključci i oprema izuzev traktora i ratarskih kombajna je rezultat analize prihvatljivih ulaganja u prioritetnim sektorima na temelju koje je zaključeno kako je ograničena mogućnost ostvarenja drugih 50 % vrijednosti ulaganja. Na navedeni način svi specijalizirani priključci, uključujući i berače voća i povrća prihvatljivi su za ulaganje neovisno o udjelu troškova u ukupnom ulaganju, čime je omogućeno unapređenje tehnologije proizvodnje i konkurentnosti gospodarstva. Traktori su univerzalni radni strojevi koji se koriste u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje te je njihova kupnja, uključujući kombajne prihvatljiva pod uvjetom da ulaganje uključuje najmanje jednaku vrijednost ostalih prihvatljivih troškova čime se doprinosi ostvarenju strateških ciljeva
44 OPG Ivica Babojelić O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. U intervenciji 73.03. da li je prihvatljiv korisnik koji je istovremeno primarni proizvođač koji ima ekonomsku veličinu veću od 250.000 EUR SO (neprihvatljiv Pravilnikom) te prerađivač poljoprivrednih proizvoda koji spada u kategoriju srednjeg poduzeća (prihvatljiv Pravilnikom)? Potencijalno ulaganje korisnika odnosi se na postavljanje fotonaponske elektrane na postojeće objekte na farmi, koji služe svrhu primarne proizvodnje te prerade poljoprivrednih proizvoda te bi se proizvedena električna energija koristila isključivo za vlastite potrebe primarne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Prihvaćen Korisnik koji je fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija i registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR-a SO (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) i mora biti u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u postupku dodjele potpore.
45 OPG Ivica Babojelić O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 25. Moje gospodarstvo bavi se uzgojem voća na dijelu površina, a dio je posijan ratarskim kulturama i pod trajnim travnjacima. Ukoliko se projekt za ulaganje bude odnosio samo na nabavu poljoprivredne mehanizacije, traktor i priključci za obradu tla nije jasno na koji način mogu dokazati da se radi o ulaganju u sektor voćarstva mojeg gospodarstva kako bih ostvario maksimalni broj bodova za sektor ulaganja. Prihvaćen Dodatnim pojašnjenjem kriterija odabira propisan je način ostvarivanja bodova za ulaganja koja se odnose isključivo na kupnju poljoprivredne mehanizacije.
46 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Prijedlog izmjene članka 17., stavka 2, točke e) koji glasi "građenje (isključujući rekonstrukciju) i opremanje sustava za navodnjavanje…" ne pruža korisniku jasnu informaciju da li je prihvatljivo ulaganje nabava opreme za navodnjavanje bez građenja. S obzirom na veliki utjecaj klimatskih promjena i čestih sušnih razdoblja, navodnjavanje je neophodno kako bi se zadržala sadašnja razina poljoprivredne proizvodnje. Korisnici koji imaju poljoprivredne površine u blizini izgrađenih javnih sustava za navodnjavanje ne moraju provoditi procjenu utjecaja na okoliš i graditi sustav. Takvim korisnicima potrebna je oprema za navodnjavanje koja se spaja na javni sustav navodnjavanja. Ova izmjena upućuje na zaključak da trošak opreme za navodnjavanje bez građenja neće biti prihvatljiv. Predlažemo da se zadrži stara formulacija teksta "građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje..." Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška je dorađen na način da uključuje i uspostavu sustava navodnjavanja.
47 Hardi Consulting O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Točka 3. članka 17. u suprotnosti je s Uvjetima prihvatljivosti i prihvatljivim troškovima natječaja 73.03 (solarna elektrana za potrebe gospodarstva) jer korisnici temeljem navedenog uvjeta ne mogu na postojeće gospodarske objekte postaviti elektranu za vlastite potrebe. U Pravilniku pod točkom 3 članka 17, a koja se odnosi na sve intervencije stoji: „ Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.“ To znači da na intervenciji 73.03. netko tko ima postojeći legalan peradarnik ili farmu na objektu ne može postaviti solarnu elektranu za vlastite potrebe ako vlastitim sredstvima ne rekonstruira farmu što nema smisla jer onda nitko neće ulagati u tu intervenciju. Na intervenciji 73.03. treba dozvoliti izgradnju solarne elektrane na farmu postojećeg kapaciteta jer će se time smanjiti troškovi tih gospodarstava za električnu energiju. Prihvaćen Stavak 3. je dorađen na način da se odnosi samo na intervenciju 73.10.
48 GEORG d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 25. Prilozi 1, 2, 3 i 4 se ne pozivaju na zadnje objavljenu Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024-60), molimo izmjenu. Prihvaćen U Prilozima 1, 2, 3 i 4 dodano novo pozivanje za Indeks razvijenosti u skladu sa Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 3/24).
49 Martin Turčin O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Poštovani, pripremam izgradnju farme sa natkrivenim skladišnim kapacitetima stočne hrane za ishranu junadi u postojećoj novoj farmi. Objekat je jedna cjelina kompletno natkriven. Trošak je automatski odbijen ukoliko ostane pri sadašnjem tumačenju, a to je da laguna ispod junadi (podrum zgrade) i skladišni kapaciteti za stočnu hranu budu svrstani u jednu od točaka: b), f), i), m), n), o), p), r) i s), uključujući iznos prihvatljivih troškova za kupnju traktora i ratarskih kombajna iz točke h) stavka 2. ovoga članka iznosila više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).“. Napominjem, trošak lagune i skladišnih kapaciteta premašuje 50% ukupno troškova cjelokupne farme te samim time, farmu nije moguće izgraditi: Uostalom, laguna ispod farme u funkciji je temelja same farme, kako troškovnički odvojiti navedeno, s druge strane, ako bi gradili princip farme s držanjem stoke na stelji, betonsko-armirana ploča sa temeljima je prihvatljiv trošak te spada u točku: a). Predlažem da se skladišni kapaciteti u sklopu farme kao i laguna koja je tlocrtno ispod farme (kat- 1) promatraju u cjelini kao jedna funkcionalna građevina. Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška u članku 17. stavku 2. točki a. i stavku 4. je dorađen.
50 RIVIA d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Ukoliko korisnik ulaže u rekonstrukciju i opremanje postojeće staje za tov svinja, pri čemu rekonstrukcija podrazumijeva proširenje prostora za držanje svinja, ali i dogradnju staje u vidu prostora za sušenje, pripremu i skladištenje hrane za svinje s vanjskim vertikalnim silosom zatvorenog tipa, dolazimo do sljedećih pitanja, a u kontekstu prihvatljivih materijalnih troškova za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10., kako ih definiraju i raščlanjuju Stavak 2 i Stavak 4:  promatramo li navedeni objekt kao funkcionalnu cjelinu i prijavljujemo pod šifrom troška a) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje?  je li potrebno troškovnički i cjenovno razdvojiti navedene stavke ulaganja (prostor za sušenje, pripremu i skladištenje hrane od prostora za držanje svinja) s obzirom da je Agencija dana 22.12.2023. godine na pitanje broj 81 dala odgovor da skladište stočne hrane spada pod šifru troška b) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata (…) koji su u funkciji osnovne djelatnosti?  pošto je riječ o rekonstrukciji postojećeg objekta u vidu nadogradnje istog prostorom za sušenje, pripremu i skladištenje hrane s vanjskim vertikalnim silosom zatvorenog tipa, što će rezultirati unapređenjem postojećih uvjeta za držanje hrane te uspostavljanjem zatvorenog sustava hranidbe životinja, može li se navedeni trošak uvrstiti pod šifru troška c) Uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja? Napominjemo da navedeno nije jasno definirano Pravilnikom, a iznimno je bitno zbog planiranja i provedbe ulaganja u smislu odredbe iz Stavka 4 prema kojoj projekt nije prihvatljiv ukoliko troškovi iz točaka b), f), i), m), n), o), p), r) i s), uključujući iznos prihvatljivih troškova za kupnju traktora i ratarskih kombajna iz točke h) stavka 2. ovoga članka iznose više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova). Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška u članku 17. stavku 2. točki a. i stavku 4. je dorađen.
51 RIVIA d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. U Pravilniku u dijelu koji se odnosi na prihvatljive troškove, konkretno Članak 17, Stavak 2. kojim su definirani prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10., a u kontekstu odgovora koji je Agencija dana 22.12.2023. godine dala na pitanje broj 81, a koji glasi: Skladište za bale za sijeno kao hrana za krave je gospodarski objekt u funkciji osnovne djelatnosti te pripada pod točku b) Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji osnovne djelatnosti, nameće se sljedeće pitanje:  Ako je projektom predviđena izgradnja objekta za intenzivan uzgoj životinja (staja za tov junadi), a u sklopu koje se nalazi i natkriveni prostor za skladištenje stočne hrane (silaže) je li potrebno troškovnički i cjenovno razdvojiti navedene dvije stavke ulaganja (iako se radi o jednom objektu)? Konkretno, Glavnim projektom je predviđeno sljedeće: „Poljoprivredna građevina-staja za tov junadi bi se sastojala od zatvorenog dijela širine 15 m, u duljini od 50 m te bi s obje duže strane imala natkrivene dijelove koji bi služili kao spremište silaže za stoku“. Iz Pravilnika nije jasno promatra li se staju kao jednu funkcionalnu cjelinu ili se spremište za stočnu hranu promatra kao „ostali gospodarski objekti koji su u funkciji osnovne djelatnosti“. Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška u članku 17. stavku 2. točki a. i stavku 4. je dorađen.
52 RUŽICA RADOVANOVIĆ O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Poštovani, Na temelju predloženih izmjena čl.17. st.9. točka c) nejasno je što se smatra prihvatljivim troškovima pod pojmom „građenje i opremanje“ sustava za navodnjavanje u odnosu na prijašnju definiciju „građenje i/ili opremanje“ sustava za navodnjavanje. Znači li to da će prijaviteljima koji su već izbušili bunar za navodnjavanje biti priznati slijedeći troškovi za navodnjavanje: pumpe za navodnjavanje ili solarne pumpe, cjevovodi, solarni paneli, konstrukcije za panele, raspršivači, kapaljke i druga oprema i ugradnja iste? Navedeni troškovi su veliki i za cca 5 ha iznose cca 15.000,00 eur, a bušenje bunara dubine 15 m cca 900,00 eur. Obzirom na klimatske promjene i česte suše sve je teže održavanje kultura bez navodnjavanja (smanjen urod i neisplativost) veoma je važno osigurati sufinanciranje navedenoga, jer je mnogim potencijalnim prijaviteljima bez sufinanciranja navedeno ulaganje neostvarivo. S poštovanjem Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška je dorađen na način da uključuje i uspostavu sustava navodnjavanja.
53 Mario Petrov O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Točka 3. članka 17. je diskriminatoran i u suprotnosti je s Uvjetima prihvatljivosti i prihvatljivim troškovima natječaj 73.03 (a baš i ne poštuje direktivu (EU) 2023/2413) za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, jer korisnici temeljem navedenog uvjeta ne mogu na postojeće gospodarske objekte uz rekonstrukciju istih, podići novu solarnu elektranu, već se preferira isključivo gradnja novih objekata za proizvodnju iz energije sunca (što je nonsens), jer temeljem navedenog uvjeta nije moguće izgraditi postrojenje na postojećem objektu bez „ povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata“, a navedeno nije prihvatljiv trošak u mjeri 73.03??? Stoga predlažem da se navedeni uvjet "nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata" da se izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca izuzme iz navedenog odnosno da se navedena točka napiše razumljivo da se omogući izgradnja solarnih elektrana na postojećim objektima bez povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta Prihvaćen Stavak 3. je dorađen na način da se odnosi samo na intervenciju 73.10
54 NIKOLA VADJON PRAVILNIK Poštovani, po kriteriju odabira br. 7 "doprinos ulaganja klimi i okoliša" u sklopu intervencije 73.10 navedena su prihvatljiva ulaganja: tanjurače,podrivač, sjetvospremači, gruber, malčer itd... Pošto je kriterij br. 7 "doprinos ulaganja klimi i okoliša" PREDLAŽEM da se u mogućnost kupnje nadoda i traktorska prednja i stražnja roto kosa pošto ta vrsta mehanizacije uvelike doprinosi ulaganja klimi i okolišu - smanjena je potrošnja goriva prilikom rada po jedinici površine u odnosu na malčiranje za cca 60-70% ( roto kosa odreže zelenu masu i ostavlja je iza sebe dok malčer melje svu zelenu masu za što je potrebno puno više energije-goriva ) te je samim time i smanjeno ispuštanje ispušnih plinova za cca 60-70% te pozitivan učinak na okoliš.U voćnjaku se između redova može kositi umjesto da se malčira a krajnji rezultat je isti uz smanjenu potrošnju goriva. Zahvaljujem Prihvaćen Troškovi su uvršteni u pojašnjenje kriterija odabira.
55 Maksima savjetovanje d.o.o. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Na temelju predloženih izmjena čl.17. st.2. točka e) nejasno je jesu li prihvatljivi troškovi pokretnih /samohodnih sustava za navodnjavanje, odnosno što se smatra prihvatljivim troškovima pod pojmom „građenje i opremanje“ sustava za navodnjavanje u odnosu na prijašnju (trenutno važeću) definiciju „građenje i/ili opremanje“ sustava za navodnjavanje. Odnosno, znači li to da korisnici koji su npr. već izgradili bunar/akumulacije ne mogu kupiti cjevovode, pumpe, raspršivače, sustave filtracije, sustave fertirigacije, kapaljke, rolomate i sl., jer neće imati aktivnost građenja, već samo aktivnost opremanja? Navedeno se u prijašnjim natječajima smatralo opremanjem sustava za navodnjavanje i bilo je prihvatljiv trošak i kao samostalna aktivnost bez građenja? Ne vidimo koji bi bio razlog isključivanja opremanja sustava za navodnjavanje kao samostalnog prihvatljivog troška, odnosno smatramo da takva izmjena nema smisla, osobito kad se takva izmjena, koja ide na štetu prijavitelja, događa usred trajanja natječaja. Prihvaćen Izričaj prihvatljivog troška je dorađen na način da uključuje i uspostavu sustava navodnjavanja
56 OPG Pavichland O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Vezano uz moj prethodni komentar - prijedlog prilagoditi isto i za kriterije odabira Kriterij odabira br. 7 »Doprinos ulaganja klimi i okolišu« te Kriterij odabira br. 8 »Doprinos ulaganja digitalizaciji proizvodnje« na način da se 10% odnosi na ukupan iznos svih zahtjeva za isplatu, a ne da u svakome zahtjevu za isplatu mora biti 10% za navedena ulaganja. Prihvaćen Pojašnjenje je dorađeno te se odnosi na kumulativ svih zahtjeva za isplatu.
57 OPG Pavichland O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. - 2027. , Članak 9. Prijedlog za članak 17. stavak 4. - priroda zahtjeva za potporu i promjenu je ista tj u njima se isključivo navode troškovi cjelokupnog projekta dok je kod zahtjeva za isplatu drugačije jer se dozvoljava isplata do 2 rate pa bi bilo preporučljivo da korisniku koji bi koristio mogućnost 2 rate omogućite da potražuje sredstva kroz prvi zahtjev za isplatu npr samo za traktor/kombajn, a u drugome zahtjevu za isplatu za sve ostale troškove isključujući b), f), i), m), n), o), p), r) i s), te traktor i kombajn. Ukoliko ostavite kako je trenutno to će povačiti probleme kod provedbe projekta jer u pravilu ako korisnik svojim projektom planira kupiti traktor/kombajn za pretpostaviti je da će taj trošak iznositi 50% od cijelog projekta i da će korisnik htjeti tražiti isplatu u dvije rate gdje bi u jednoj od njih tražio samo za taktor/kombajn radi same visine ulaganja... pa je moj prijedlog ako je isplata u više ratama, a što ste dozvolili pravilnikom, da omogućite za slučaj isplata u ratama da troškovi b), f), i), m), n), o), p), r) i s), te traktor i kombajn mogu iznositi i do 100%, ali uz uvjet da u konačnici tj zbroju svih (obje) rata ne prelaze 50%. Prihvaćen Uvjet prihvatljivosti je dorađen te se odnosi na kumulativ svih zahtjeva za isplatu.