Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Algeda PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2024. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), PRILOG 1. U osnovi, trebala bi postojati tri različita modela raspodjele kvota između privatnih sportskih i rekreacijskih ribolovaca i ponuditelja ribolovnog čartera. Ponuditelji ribolovnog čartera pružaju komercijalnu uslugu, plaćaju poreze, osiguranja i pristojbe te imaju značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. Oglašavaju i promiču turistički sektor i povećavaju prihod za lokalne trgovine, restorane, smještaj, turoperatore i mnoge druge tvrtke. Sportski ribolovni čarter treba prepoznati kao zasebnu kategoriju i dodjeliti zasebnu kvotu, jer je sportski ribolovni čarter jedan posebni gospodarski segment, koji nema veze s gospodarskom ribolovu. U gospodarskom ribolovu gostima nije dopušteno aktivno sudjelovanje u ulovu, što bi također bilo upitno iz radno-pravnih razloga i prikrilo bi rad na crno. Ponuditeljima ribolovnog čartera stoga bi se trebala dodijeliti besplatna, fiksna kvota plavoperajne tune (500 do 1000kg po brodu). Mogućnost izlova plavoperajne tune u sklopu chartera sportskog ribolova ima značajne pozitivne učinke na turistički sektor. Slike i videa uspješnih i sretnih ribiča s njihovim ulovima na društvenim mrežama i.t.d. dobra su reklama za hrvatski turizam. Ulov treba besplatno podijeliti gostima za osobnu potrošnju. Nadalje, razdoblje u kojem je dopušten športski i rekreacijski ribolov i čarter sportskog ribolova za plavoperajne tune treba prilagoditi uredbi o gospodarskom tunolovu za udičare i produžiti od 15.02. do 31.12. kako bi se produžila turistička sezona i na taj način organizatorima ribolovnih čartera omogućio rad tijekom cijele godine. Jadran je jedna od rijetkih destinacija u svijetu gdje se plavoperajna tuna može loviti gotovo cijele godine. Privatnim sportskim i rekreativnim ribolovcima treba dodjeliti zasebnu kvotu te omogućiti besplatan ulov trofejne ribe (100kg+) po olimpijskom principu do iskorištenja dodijeljene kvote. Sličan postupak uspješno je korišten prije nekoliko godina. Nije prihvaćen Poštovani Članak 32. Zakona o morskom ribarstvu (NN br, 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) navodi da je u rekreacijskom ribolovu dozvoljen ulov tune, isključivo u okviru rekreacijskog ribolova na trofejne primjerke, dok je u sportskom ribolovu dozvoljen u okviru natjecanja kojima je odobrena kvota. Uvjeti za dodjelu kvote za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune koji su bili propisani prethodnih godina kod objave javnog natječaja nisu bili ograničavajući za ponuditelje koji obavljaju rekreacijski ribolov u sklopu charter turizma već je bila obaveza da sve osobe na plovilu koje obavljaju ribolov imaju valjanu dozvolu za rekreacijski ribolov. Vezano za izuzeće od plaćanja naknade, podsjećamo da je člankom 13. Zakona propisano da se kod ustupanja dopuštene količine ulova po plovilu plaća naknada. Prijedlog da se sezona za sportski i rekreacijski ribolov uskladi sa sezonom koja je definirana za gospodarski ribolov udičarskim alatima ne možemo prihvatiti jer se za dodjelu kvote po plovilu za rekreacijski ribolov objavljuje javni natječaj pri čemu natječaj nije moguće objaviti prije alokacije kvote na pojedine kategorije ribolova, odnosno prije stupanja na snagu ovog Pravilnika. Završetak ribolovne sezone prati intenzitet aktivnosti korištenja kvote kroz protekla razdoblja. Ribolovna sezona za sportski ribolov usklađena je s kalendarom natjecanja.
2 Aljoša Selovin PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2024. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), PRILOG 1. U prilogu 1. Negospodarski ribolov raspoređuje 12,5 t za trofejne primjerke, gdje se ide na licitaciju i prodaju te tonaže od strane RH i raspoređuje se državna kvota na 25 pojedinaca koji se nadmeću zatvorenim ponudama(licitacija) po principu tko ponudi veću cijenu. Italija kao susjedna država ima na raspolaganju Državnu kvotu (kao i Hrvatska samo što je puno veća 22.67 t za 2023g.) koju stavlja na raspolaganje cijeloj naciji( sportskim i rekreativnim ribolovcima) do ispunjenja kvote s pravom da svaki prijavljeni ribolovac može dnevno uloviti 1 tunu (115cm-30kg min.veličine)do ispunjenja nacionalne kvote. Dakle Italija ne prodaje Državnu kvotu dobivenu od strane ICCATA pojedincima već stavlja na raspolaganje ribolovcima(cijeloj naciji) bez diskriminacije( ovo je za provjeru regulative pri ICCATu, zašto se unutar EU ne pridržavamo jednakih pravila pri korištenju kvota,prodaja kvote je upitna). Što se tiče Državne kvote, imamo situaciju da se kod nadmetanja za Državnu kvotu u RH javljaju mahom stranci, koji visinom svojih ponuda onemogućuju državljanima RH da zbog slabije platežne moći kupe tu istu kvotu. Dakle državljani RH u Italiju ne mogu ići loviti tunu i uzeti istu kao trofejni ulov, kao ni u Sloveniju ni Njemačku s toga bi se Državna kvota RH već kad se prodaje morala rasporediti na državljane RH. Nije prihvaćen Poštovani Važeća ICCAT preporuka 22-08 i Uredba (EU) 2023/2053 ne propisuju način dodjele kvote za rekreacijski ribolov, već svaka zemlja članica kvotu raspoređuje na način za koji smatra da će osigurati najbolji mogući nadzor i kontrolu korištenja resursa. Zakon o morskom ribarstvu člankom 13. propisuje da se za raspolaganje ustupljenom količinom ulova po plovilu plaća naknada. Republika Hrvatska kvotu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune dodjeljuje putem Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude novčanog iznosa izražene u eurima, pri čemu nije određen minimalni iznos naknade. Uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu kvote u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune propisat će se odgovarajućim aktom.
3 Aljoša Selovin VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 6. Članak 6. točka 5 rekreacijski ribolov koji započinje 01.6. i traje do 01.11. razmotriti mogućnost produljenja odnosno da se uskladi sa sportskim djelom, odnosno sa ribolovom plavoperajne tune udičarskim alatima u gospodarske svrhe, a razlozi su sezonskog tipa i pružanja usluge čartera, dakle promoviramo turizam kroz ribolovni čarter a zatvaramo ribolov na plavoperajnu tunu 01.11. Dakle ako se udičarskim alatom u gospodarske svrhe dozvoljava ribolov plavoperajne tune od 15.02. pa do 31.12. tada bi se bez DISKRIMINACIJE( po Europskoj regulativi) to pravo trebalo prebaciti i na sportski i rekreacijski ribolov gdje bi se pravilnicima omogućilo da udičari imaju jednaka prava, normalno uz poštivanja pravila pojedinih skupina vezana za izlov,komercijalizaciju i dr. Nije prihvaćen Poštovani Kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune dodjeljuje se putem Javnog natječaja, nakon što se nacionalna kvota rasporedi na pojedine segmente gospodarskog i negospodarskog ribolova putem ovog Pravilnika. Obzirom da je provedba Javnog natječaja opsežan i dugotrajan proces, za početak ribolovne sezone u 2024. godini određen je 1. lipnja. Završetak sezone kod rekreacijskog ribolova prati intenzitet aktivnosti korištenja kvote kroz protekla razdoblja.
4 Aljoša Selovin VREMENSKA OGRANIČENJA, Članak 6. Poštovani, Molio bih da se vidi mogućnost promjene članka 6. točke 4 vezana za sportski ribolov. Dakle prema točki 4 ribolov se može odvijati od 01.05. do 01.11. tehnikom C&R (Catch and Release), osim ukoliko ne postoji eventualna kvota koju pojedinac kupi i može zadržati tunu prema svim pravilima i propisima kroz dodjelu državne kvote. Međutim prva susjedna država Italija ima dozvoljen C&R za sportaše tokom cijele godine i to na način da je dekretom ministra utvrđeno da se za sportaše koji treniraju cijele godine (članovi FIPSAS) Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Talijanska federacija za sportski ribolov i ronilačke aktivnosti) omogući nesmetan nastavak ribolova do kraja godine tehnikom C&R. Nije prihvaćen Poštovani sezona sportskog ribolova plavoperajne tune usklađena je s kalendarom natjecanja Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru. Međutim, korištenje alata za veliku ribu nije vezano za sezonu sportskog ribolova plavoperajne tune, već je ograničeno jedino na razdoblje važenja dozvole.
5 IVAN HORŽIĆ PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2024. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) ENG Annex 1 Specific conditions applying to the catching vessels fishing under paragraph 34 1. CPCs shall limit: − The maximum number of its baitboats and trolling boats authorized to fish actively for bluefin tuna to the number of the vessels participating in directed fishery for bluefin tuna in 2006; − The maximum number of its small-scale coastal vessels authorized to fish actively bluefin tuna in the Mediterranean to the number of its vessels participating in the fishery for bluefin tuna in 2008; − The maximum number of its catching vessels authorized to fish actively for bluefin tuna in the Adriatic to the number of the vessels participating in the fishery for bluefin tuna in 2008. Each CPC shall allocate individual quotas to the concerned vessels. CPCs shall issue specific authorizations to the vessels referred to in paragraph 1 of this Annex. Such vessels shall be indicated in the list of catching vessels referred to in paragraph 48 a) of this Recommendation, where the conditions for changes shall also apply. 2. Each CPC may allocate no more than 7% of its quota for bluefin tuna among its baitboats and trolling boats. 3. Each CPC may allocate no more than 2% of its quota for bluefin tuna among its small-scale coastal vessels for fresh fish in the Mediterranean. Each CPC may allocate no more than 90% of its quota for bluefin tuna among its catching vessels in the Adriatic for farming purposes. 4. CPCs whose baitboats, longliners, handliners and trolling boats are authorized to fish for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean shall institute tail tag requirements as follows: a) tail tags must be affixed on each bluefin tuna immediately upon offloading; b) each tail tag shall have a unique identification number, which shall be included on bluefin tuna catch documents and written legibly and indelibly on the outside of any package containing tuna. PRIJEVOD HR Posebni uvjeti koji se primjenjuju na plovila za ulov koja love prema stavku 34 1. CPC-ovi ograničavaju: − Maksimalan broj brodova s mamcima i brodova za panulu ovlaštenih za aktivni ribolov plavoperajne ribe tuna na broj plovila koja sudjeluju u usmjerenom ribolovu plavoperajne tune u 2006. godini; − Najveći broj svojih malih obalnih plovila ovlaštenih za aktivni ribolov plavoperajne tune u Sredozemnom moru na broj svojih plovila koja sudjeluju u ribolovu plavoperajne tune u 2008.; − Najveći broj svojih plovila za ulov ovlaštenih za aktivni ribolov plavoperajne tune u Jadrana na broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plavoperajne tune u 2008. Svaki CPC će dotičnim plovilima dodijeliti pojedinačne kvote. CPC će izdati posebna ovlaštenja plovilima iz stavka 1. ovog Dodatka. Takav plovila se navode u popisu plovila za ulov iz stavka 48. a) ovoga Preporuka, gdje će se također primjenjivati uvjeti za izmjene. 2. Svaki CPC ne može dodijeliti više od 7% svoje kvote za plavoperaju tunu među svoje čamce s mamcem i ribolov panulom čamci. 3. Svaki CPC može dodijeliti najviše 2% svoje kvote za plavoperaju tunu među svojim malim priobalnim plovila za svježu ribu u Sredozemnom moru. Svaki CPC ne može dodijeliti više od 90% svoje kvote za plavoperaju tunu svojim lovnim plovilima u Jadran za poljoprivredne svrhe. 4. CPC-ovi čiji su brodovi s mamcem, parangali, brodovi za rukovanje i brodovi za panulu ovlašteni za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru uvodi zahtjeve za označavanje repa kako slijedi: a) oznake na repu moraju se pričvrstiti na svaku plavoperaju tunu odmah nakon istovara; b) svaka repna oznaka mora imati jedinstveni identifikacijski broj, koji se nalazi na plavoperajnoj tuni dokumente o ulovu i ispisane čitko i neizbrisivo na vanjskoj strani svakog pakiranja koje sadrži tunu. VAŽNI link sve odluke u jednom https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-catch-documentation-programme-for-bluefin-tuna Primljeno na znanje Primljeno na znanje da je citiran Prilog 1. ICCAT Preporuke 22-08
6 IVAN HORŽIĆ PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2024. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) Poštovani, Što se tiče Priloga 1 i 2. Gospodarskog ribolova Udičarkim alatom da li se može saznati(CPC)stavka 34 Oće li naše ministarstvo poljoprivrede ,uprava ribarstva napokon uvrstiti nova plovila za lov plavoperajne tune alatom LHP i LTL u narednom razdoblju kako je usvojeno 12.9.2023 na Eu parlamentu i stupa na snagu 2.10.2023. Od članka 8 do članka 11. postavljeni su uvjeti na koji način i člankom 11. Pridajući POSEBNU pažnju tradicionalnim i malim obrtom ribarstva pružanje dodjele ribolovnih mogućnosti. (JAVNI NATJEČAJ ZA NOVA PLOVILA U FLOTI GOS.RIBOLOVA potkategorija Udičarski alati) link : https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/13297/10 Hvala na ukazanom vremenu. S poštovanjem, Ivan Horžić Nije prihvaćen Poštovani Uredba (EU) 2023/2053 kao i njena prethodnica, Uredba (EU) 1627/2016 na gotovo identičan način navodi da države članice trebaju koristiti transparentne i objektivne kriterije prilikom alokacije ribolovnih mogućnosti, uključujući one koji su okolišne, socijalne i ekonomske prirode, te također trebaju nastojati distribuirati nacionalnu kvotu pravedno među različitim segmentima flote, uzimajući u obzir tradicijski i artizalni ribolov. Republika Hrvatska na nacionalnoj razini kao osnovni kriterij raspodjele kvote među segmentima gospodarskog ribolova uzima u obzir prije svega povijesnu aktivnost plovila jer takav model omogućava dosljednu, objektivnu i transparentnu primjenu odredbi donesenih na međunarodnoj razini tijekom zadnjih 15 godina odražavajući u određenoj mjeri aktivnost sektora iz razdoblja koje je neposredno prethodilo uvođenju restriktivnih mjera. Mjere ograničenja ribolovnog kapaciteta za pojedine segmente flote i dalje su na snazi na međunarodnoj razini, unatoč tome što je ukupan dopušteni ulov u međuvremenu značajno povećan.
7 URO PLAŽA GUSARICA PRILOV, Članak 5. Poštovani, Tražimo izmjenu članka 5. stavak 4. Budući da imamo velik problem s odbačenom tunom pri lovu s plutajućim parangalom, jer u velikom broju slučajeva imamo više od 20% tune po komadu na iskrcaju, višak tune moramo odbaciti u more. S takvim pravilnikom dodatno nam je otežan posao zatvaranja kvote prilova tune. Želio bih vas uputiti na preporuku ICCATa i usvajanja Vijeća Europske unije: "Za flotu plovila za mali priobalni ribolov razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi." Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 -Vijeće usvojilo 26. lipnja 2023. Članak 21. Usputni ulovi 1. Svaka država članica određuje usputne ulove plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri podnošenju svojeg plana ribolova. 2. Dopušteni usputni ulovi, koji ne smiju premašiti 20 % ukupnog ulova na plovilu na kraju svakog izlaska u ribolov, te metodologija primijenjena za izračun tih usputnih ulova u odnosu na ukupni ulov na plovilu jasno se definiraju u godišnjem planu ribolova iz članka 11. Postotak usputnog ulova može se izračunavati u masi ili u broju jedinki. Izračun u broju jedinki primjenjuje se samo na tunu i tuni slične vrste kojima upravlja ICCAT. Za flotu plovila za mali priobalni ribolov razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi. 3. Sav usputni ulov mrtve plavoperajne tune, zadržan na plovilu ili odbačen, oduzima se od kvote države članice zastave te se bilježi i prijavljuje Komisiji u skladu s člancima 31. i 32. 4. Ako država članica nema kvotu za plavoperajnu tunu, dotični usputni ulov oduzima se od posebne kvote Unije za usputni ulov plavoperajne tune, utvrđene u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013. 8143/1/23 REV 1 38 HR 5. Ako je ukupna kvota raspodijeljena državi članici iscrpljena, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod njezinom zastavom i ta država članica poduzima potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. Ako je iscrpljena posebna kvota Unije za usputni ulov plavoperajne tune utvrđena u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod zastavom država članica koje nemaju kvotu za plavoperajnu tunu i te države članice poduzimaju potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. U tim slučajevima zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište mrtve plavoperajne tune i svi se ulovi bilježe. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji informacije o količini usputnih ulova mrtve plavoperajne tune, a ona ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a. 6. Na plovilima koja ne love aktivno plavoperajnu tunu količina plavoperajne tune koja se zadržava na plovilu mora se jasno razdvojiti od drugih vrsta kako bi se kontrolnim tijelima omogućilo praćenje usklađenosti s ovim člankom. Taj se usputni ulov može staviti na tržište ako mu je priložen eBCD. Tražimo da članak 5. stavak 4. glasi: (4) Prilov tune iz stavka 2. ovoga članka, u komadima, ne smije biti veći od 20 % od ukupnog broja komada igluna i plavoperajne tune na godišnjoj osnovi. Predsjednik Ceha ribara otoka Visa Karmelo Janjić Nije prihvaćen Poštovani Članak 21. stavak 2. navodi ograničenja kod korištenja prilova pri čemu se mogućnost izračuna prilova na godišnjoj razini odnosi na segment flote koji do sad nije bio prepoznat na nacionalnoj razini kao segment s plovilima koja bi mogla ostvariti pravo na autorizaciju za ciljani ribolov plavoperajne tune – mali priobalni ribolov. . Republika Hrvatska nema u ovom trenutku alociranu kvotu na plovila na koje je izdano odobrenje za ribolov igluna plutajućim parangalom, već takva plovila imaju pravo na prilov tune prema pravilima koja su propisana ICCAT Preporukom 22-08, odnosno plovila autorizirana za ribolov igluna plutajućim parangalom smiju iskrcati prilov tune koji ne premašuje 20% u ukupnom broju komada tune i igluna na iskrcaju.