Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Prijedloga Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora IZMJENE PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE PROIZVOĐAČIMA SVINJA VEĆIH KLAONIČKIH TEŽINA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH MJERAMA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE, II. U proteklom razdoblju određen broj registriranih uzgajivača, koji su predali svinje na klaonicu nije u sustavu potpora i ne mogu se prijaviti preko AGRONETA za ostvarivanje potpore. Predlaže se da se istima omogući ostvarivanje prava ove potpore u okviru ovog Programa. Radi se o manjem broju proizvođača koji imaju svu ostalu potrebnu dokumentaciju. Primljeno na znanje Potpora iz predmetnog Programa dodjeljuje se u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2022/2472. Predmetnim je propisan uvjet prihvatljivosti korisnika u vidu upisa u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a slijedom toga i podnošenja Zahtjeva putem AGRONET-a. Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti sukladno pravnoj osnovi izmijeniti navedeni uvjet prihvatljivosti korisnika.