Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Šimić PRAVILNIK, Članak 3. U članku 23. stavak 9. iza riječi „minsko sumnjivim“ dodati riječi „radno nedostupnim“ Ante Šimić (predsjednik H.Š.D. ogranak Split) u ime Hrvatskog šumarskog društva ogranak „Dalmacija“ Split Prihvaćen Predmetna odredba će se doraditi i dodatno će se definirati pojam "radno nedostupno" kroz tekst Pravilnika, kako bi bilo jasno koje okolnosti utječu na to da se pojedina šuma smatra radno nedostupnom.
2 Ante Šimić PRAVILNIK, Članak 6. U članku 6. stavak 2. Pravilnika o uređivanju šuma (NN 97/18;101/18;31/20 i 99/21) iza riječi „šume“ dodati riječi „ i šumska zemljišta“. Ako šumska zemljišta mogu biti posebne namjene zašto ne mogu biti gospodarska i zaštitna - potrebna dorada Zakona o šumama. Ante Šimić (predsjednik H.Š.D. ogranak Split) u ime Hrvatskog šumarskog društva ogranak „Dalmacija“ Split Primljeno na znanje Za intervenciju u odredbu članka 6. stavka 2. Pravilnika o uređivanju šuma neophodno je izmjeniti odredbu članka 22. Zakona o šumama.
3 Ante Šimić PRAVILNIK, Članak 9. U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma člankom 9. zamjenjuju se obrasci ŠGO-18,O-17 gdje se u skupinu radova pod 13. dodaje vrsta rada „održavanje površina kontroliranim paljenjem“, što nije sukladno Zakonu o šumama (članak 45.,stavak 1.). Protivimo se dodavanju navedene vrste rada! Također u Obrascu ŠGO-18, O-17 kod skupine radova pod 6. ; vrsta rada „Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala“ predlažemo izmjenu: izbrisati riječ „požarom“ Ante Šimić (predsjednik H.Š.D. ogranak Split) u ime Hrvatskog šumarskog društva ogranak „Dalmacija“ Split Primljeno na znanje Odredbom članka 23. stavka 2. točke 16. Zakona o šumama određen je rad gospodarenja šumama: održavanje neobraslog šumskog zemljišta za potrebe očuvanja bioraznolikosti. Predmetna odredba u Pravilniku pobliže opisuje jedan od mogućih načina ili metodu izvršenja navedenog rada gospodarsnje šumama. Istićemo kako već sad pojedini šumskogospodarski planovi na snazi propisuju kontrolirano paljenje. U Obrascu ŠGO-18, O-17, skupina radova 6., vrsta rada „Uklanjanje požarom oštećenog drvnog materijala" predlagatelj smatra kako je neophodno zadržati riječ "požarom" jer ista pobliže opisuje podrijeklo oštećenog drvnog materijala.