Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor