Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor