Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa na području zona ograničenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JOSIP BRČIĆ PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA UBLAŽAVANJE GUBITAKA NASTALIH U OBJEKTIMA ZA KLANJE SVINJA I PRERADU SVINJSKOG MESA NA PODRUČJU ZONA OGRANIČENJA MJERA ZA PRERADU: zašto ići na smanjenje unosa količine u VETI? Ako smo već plaćali veliku cijenu polovica/ konfekcije, za prerade bolja mjera bi bila da nam se pomogne u određenom iznosu za svaku kupljenu kg dali polovice ili kg konfekcije, uvidom u knjigovodstvene podatke (primke repromaterijala, račune), jer dio takve robe nije se unosio u VETI iz razloga što je išao odmah u prodaju a ne preradu, primjer : objekt za preradu kupio 1000 kg polovica, 1000 kg buta... od čega je 1000 kg polovica prodano, dok je 1000 kg buta prerađeno u suhomesnate proizvode... PRIJEDLOG ZA PRERADE: svaki objekt dokazati koliko je kupio polovica/konfekcije (kopije računa i primke) te koliko je prodano te iste kupljene robe ( računi prodaje), za razliku kilograma ima pravo npr: polovica 1000 kg kupio-500 kg prodano=500 kg X cijena potpore. Primljeno na znanje Potpora iz Programa za cilj ima ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje i preradu svinjskog mesa na području zona ograničenja, potporu nije moguće iskazivati sukladno prometu svježeg svinjskog mesa. Iznos potpore sektoru prerade utvrđuje se temeljem službenih podataka o razlici količine sirovine namijenjene preradi unesene u aplikaciju VETI.
2 JOSIP BRČIĆ PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA UBLAŽAVANJE GUBITAKA NASTALIH U OBJEKTIMA ZA KLANJE SVINJA I PRERADU SVINJSKOG MESA NA PODRUČJU ZONA OGRANIČENJA Za svaku pohvalu je ovakav prijedlog, jer kako sam i sugerirao NA PROŠLO E SAVJETOVANJE: IZNOS POTPORE SE UTVRĐUJE TEMELJEM GUBITAKA SUKLADNO RELEVANTNIM DOKAZIMA – KOJIM? I / ILI KNJIGOVODSTVENIM PODACIMA U PRIHVATLJIVOM RAZDOBLJU 1.7.22-31.12.22./ 1.7.23.-31.12.23..TIJEKOM TRAJANJA OGRANIČENJA PROMETA I OGRANIČENJA PROIZVODNJE ODREĐENIH PROIZVODA? Postavlja se pitanje kome je mjera „OGRANIČENJE PROMETA” ako smo svi imali pravo zatražiti zahtjev za normalno funkcioniranje TJ. PRODAJU SUHOMESNATIH PROIZVODA ... kao i normalnu proizvodnju-preradu nabavkom polovica ili konfekcije, ili kupnje živih svinja i klanja u drugoj klaonici. MJERA ZA KLANJE: Stoga iz svega navedenog smatram da su objekti za klanje oštećeni u većoj mjeri nego objekti za preradu, objekti za klanje nisu smjeli zaklati ni jednu svinju u određenom razdoblju, dok smo kao prerada mogli zatražiti prodaju, a tako i samu preradu mesa. O samom iznosu mjere za klanje smatram da bi mogla biti veća. Primljeno na znanje Dostavljeni komentar osvrt je na odredbe te ne zahtjeva odgovor.
3 JOSIP BRČIĆ PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA UBLAŽAVANJE GUBITAKA NASTALIH U OBJEKTIMA ZA KLANJE SVINJA I PRERADU SVINJSKOG MESA NA PODRUČJU ZONA OGRANIČENJA Poštovani, vežem se na komentar g. Bođirković, što se tiče same štete temeljem Zapisnika Državno inspektorata za neškodljivo uklanjanje mesa i mesnih prerađevina koliko vidim u E SAVJETOVANJE taj dio nije uključen, pa je pitanje dali će biti posebna mjera i za nas koji imamo i takvu štetu? Primljeno na znanje Nadoknada štete za uništene proizvode životinjskog podrijetla u okviru provedbe mjera predmet je Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22), stoga nije uvrštena kao mjera Programa.
4 ŽIVOJIN BOĐIRKOVIĆ PRIJEDLOG PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA UBLAŽAVANJE GUBITAKA NASTALIH U OBJEKTIMA ZA KLANJE SVINJA I PRERADU SVINJSKOG MESA NA PODRUČJU ZONA OGRANIČENJA Poštovani, svjedoci smo da je pojava ASK u RH donijela značajne gubitke kako proizvođačima tako i objektima za klanje i/Ili preradu uslijed ograničenja prometa i proizvodnje. Naš komentar odnosi se na cijenu iznosa potpore od 0,15 eur/kg temeljem smanjenja ukupne težine zaklanih svinja. Naime, cijena koju ste odredili ni približno ne nadoknađuje gubitke koje smo imali prilikom ograničenja rada tijekom promatranog razdoblja. Cijenu koju smo plaćali kod drugog klaoničara koji nije bio u zoni ograničenja kako bismo donekle mogli nastaviti naš rad obzirom da imamo otvorene maloprodaje i naravno da ne izgubimo veleprodajne kupce u navedenom razdoblju iznosila je: 0,16 eur/kg za klanje svinja do 130 kg, 0,18 eur/kg za klanje svinja od 130kg do 160kg, 0,32eur/kg za klanje odojka te 0,41 eur/kg za klanje prasaca. Osim navedenog, a obzirom da su klaonice koje nisu bile u zoni zabrana značajno udaljene imali smo i značajne troškove prijevoza do i od naših objekata. Cijena prijevoza ukupno je iznosila 0,12 eur/kg prijevoza po 1kg - žive svinje u jednom smjeru te nazad zaklane svinje u drugom smjeru (odnosno po 0,06eur/kg za prijevoz žive svinje iz tova do drugog klaoničara koji nije u zoni ograničenja i 0,06eur/kg za prijevoz obrađene svinje hladnjačom nazad od klaoničara). Iz svega navedenog, donekle pravična cijena potpore iznosila bi najmanje 0,30 EUR/kg (0,18 eur/kg kao medijan cijene klanja živih životinja raznih kategorija uvećano za 0,12 eur/kg za prijevoz). Za cijene koje smo naveli dostupne su podloge, računi, obračuni. Također, trebali bi imati na umu i direktnu naknadu štete temeljem Zapisnika Državno inspektorata koji su imali vjerujemo svi prerađivači a odnosi se na nadzor kojim je naređeno neškodljivo uklanjanje mesa i mesnih prerađevina temeljem zapisnika Državnog inspektorata RH za meso koje je obrađeno do određenog datuma te uklanjanje istog. Kao cijenu za takovo meso trebali biste uzeti količine iz zapisnika i cijene koje svaki proizvođač ima kao proizvođačke u svojim preradama obzirom da se radi o različitim vrstama uklonjenog proizvoda/mesa/mesne prerađevine (kod nas konkretno se radilo o proizvodima kulen seka, delikates meso u ovitku, salama, kobasica). Naš treći komentar odnosi se na usporedbu razdoblja prihvatljivosti odnosno uspoređuje se kg zaklanih svinja u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine. Navedenom usporedbom nije obuhvaćen rast/pad poslovanja (količina) u 2023. godini. Mi konkretno smo imali postotni rast u razdoblju 1.01.2023. do 30.06.2023. godine. Iz navedenog proizlazi da bazni indeks količina 01.07.2022. do 31.12.2022. godine s istim razdobljem 2023. godine kao mjerodavnog nije relevantna niti uspoređujuća kategorija (suštinski smo oštećeni za postotni rast količina koji bi bio u razdoblju 01.07.23. do 31.12.23. godine ako primijenimo postotni rast od 01.01.22.-30.06.22 u odnosu na isto razdoblje 2023. godine). Predlažemo slijedeću izmjenu: potrebno je količinski rast/pad u kg za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine u odnosu na razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine pretvoriti u postotke te za navedeni postotak rasta ili pada korigirati razdoblje prihvatljivih količina od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine. Primljeno na znanje Prilikom iskazivanja jediničnog iznosa potpore na temelju cijene usluge klanja u drugoj klaonici nije moguće kao prihvatljiv gubitak utvrditi 100% plaćenog iznosa obzirom da prilikom klanja u vlastitoj klaonici također nastaju određeni troškovi. Nadoknada štete za uništene proizvode životinjskog podrijetla predmet je Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22 i 154/22), stoga nadoknada iste nije uvrštena kao mjera Programa. Dodatno, projekcija očekivanog rasta poslovanja u izračun iznosa potpore nije predmet ovoga Programa.