Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jao nama NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSTVA Poštovani, Agencija već ima detaljne evidencije koje su površine zasijane pod kulturama za koje će se dodijeljivati potpora. Zašto se uporno forsira podnošenje zahtjeva, umjesto da se ravnomjerno isplati svima koji imaju navedene kulture upisane u zahtjevu. Time bi se ubrzao proces same raspodjele sredstava, i ne bi se dogodilo da neki zaborave napraviti prijavu, jer se u prvom natječaju događalo da mnogi nisu znali da se treba prijaviti, te samim time izgubili priliku sanirati troškove. Primljeno na znanje Sukladno pravilima o dodjeli državnih potpora, potpora se dodjeljuje korisnicima koji moraju udovoljiti propisanim obvezama sukladno pripadajućem zakonodavstvu Europske unije te podnijeti zahtjev za potporu. Osim toga, kako bi Europska komisija odobrila ovu vrstu potpore kao potporu spojivu s unutarnjim tržištem, za ovaj Program potrebno je provesti postupak notifikacije odnosno dobivanje suglasnosti (odobrenja) Europske komisije.
2 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSTVA, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Poštovani, mogu li sva povezana društva biti prihvatljivi korisnici potpore? Primljeno na znanje Sukladno pripadajućem zakonodavstvu Europske unije i odredbi jasno navedenoj u Programu državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva, grupa povezanih poduzeća smatra se jednim poduzetnikom.