Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o naknadama i troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARIJETA JURKOVIĆ PRAVILNIK Umjesto povećanja cijene stručnog nadzor za vrijednost inflacije koja je narasla u odnosu na pravilnik kada je prethodni donesen na ovaj predloženi način će se velikim proizvođačima i velikim kompanijama izaći u susret umjesto da se subvencionira stvaranju novih sorti koje će biti otporne na klimatske promjene. Primljeno na znanje Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu usvojila je Vlada Republike Hrvatske. Predmetnim smanjenjem cijena ne pogoduje se velikim proizvođačima i kompanijama, već se potiče veći broj prijava za proizvodnju i priznavanje koji će naposlijetku dovesti do veće sjemenske proizvodnje odnosno do većeg broja priznatih sorti koje će u krajnjem slučaju biti otpornije na klimatske promjene.
2 Mario Teskera PRAVILNIK Trošak koji se namjerava smanjiti puno je veći u svim državama članicama EU. Niža cijena neminovno će smanjiti i kvalitetu nadzora. Primljeno na znanje Smatramo da niža cijena provođenja službenog nadzora neće utjecati na kvalitetu provedbe istoga. Stručnjaci HAPIH-a odnosno delegirani nadzornici će sve aktivnosti provesti prema pravilima struke i vegetacijskim rokovima što je u skladu sa pozitivnim propisima.
3 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK Ako se želi dobro i ako se želi pomoći sjemenarstvu treba sredstva odnosno poticaje dati domaćoj selekciji, a ne velikim poljoprivrednim proizvođačima koji dobivaju najveće poticaje u RH. Primljeno na znanje Predmetno područje potpora u sjemenarstvu ne podliježe odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te se iste ne mogu propisivati ovim Pravilnikom.
4 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK Predloženi način smanjenja cijene stručnog nadzora ugroziti će oplemenjivanje bilja, sjemensku proizvodnju, doradu i prodaju sjemena jer se ovdje radi o stvarnim troškovima, a ne parafiksalnim nametima koje provode specijalno obučene osobe. Zbog svega navedenog ovim predloženim načinom urušiti će se sjemenarstvo u RH te će RH po prvi puta u svojoj povijesti biti ovisna o uvozu sjemena strnih žitarica, soje i kukuruza. Primljeno na znanje Upravo zbog toga što se radi o stvarnim troškovima koje snosi poljoprivredno gospodarstvo (sjemenar), a koji su pod ingerencijom tijela državne uprave, ista su smanjena kako bi potakli poljoprivredna gospodarstva koja se bave sjemenskom proizvodnjom na još veću proizvodnju.
5 MARIJETA JURKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 9. Smanjenje ukupnih troškova koje će proizvođači sjemena ostvariti iznose oko 50.000 eura godišnje što je nikakav iznos ali će zbog ovog smanjenja doći do ugroze sjemenarstva i proizvodnje sjemena u RH. Sjemenarstvo bi trebalo biti strateška grana te se iznos ni u kojem slučaju ne smije smanjiti čak naprotiv trebao bi se povećati. Primljeno na znanje Svako smanjenje ulaznih troškova s ciljem povećanja proizvodnje smatramo dobrom mjerom. Isto tako smatramo da svako povećanje cijena koje predlažete u ovom trenutku nije prihvatljivo i samo bi destimuliralo poljoprivredne proizvođače od proizvodnje sjemena.
6 MIRTA VIDOVIĆ PRAVILNIK, Članak 9. Stručni nadzor u velikoj mjeri provode nadzornici koje država nema. Ako se ova stavka smanji možemo se pozdraviti sa sjemenarstvom i prehrambenoj neovisnosti. Umjesto povećanja cijene (povećanje najavljuju osiguravajuće kuće kod procjene štete) ide se pogodovanju manjeg broja proizvođača. Iznos naknade obavljanja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena je i sada nizak obzirom da su porasli svi ostali troškovi. Primljeno na znanje Provedba službenog nadzora temelji se na prijavljenim proizvodnim sjemenskim površinama. Ovisno o prijavljenim površinama uz službenike HAPIH-a, stručni nadzor sjemenskih površina prema potrebi provode i ovlašteni nadzornici. U slučaju prijeke potrebe ili pomanjkanja ovlaštenih nadzornika provest će se dodatna preraspodjela postojećih službenika HAPIH-a, kako bi sve prijavljene sjemenske površine bile službeno nadzirane prema pravilima struke i vegetacijskim rokovima u skladu sa propisanim odredbama.
7 Mario Milić PRAVILNIK, Članak 9. Nadzor nad proizvodnjom sjemena u 90% slučajeva obavljaju nadzornici, koji nisu zaposlenici HAPIHA. Predloženim smanjenjem naknada, a koje su i do sada bile niske, obavljanja stručnog nadzora postaje NEISPLATIVO!! Ako predmentni pravilnik stupi na snagu slijedi nam: -otkazivanje ugovora o nadzoru, od strane dosadašnjih nadzornika -otežano provođenje sjemenske proizvodnje -pad kvantitete i kvalitete sjemenske proizvodnje -gubitak radih mjesta -uvoz sjemena Primljeno na znanje Provedba službenog nadzora temelji se na prijavljenim proizvodnim sjemenskim površinama. Ovisno o prijavljenim površinama uz službenike HAPIH-a, stručni nadzor sjemenskih površina prema potrebi provode i ovlašteni nadzornici. U slučaju prijeke potrebe ili pomanjkanja ovlaštenih nadzornika provest će se dodatna preraspodjela postojećih službenika HAPIH-a, kako bi sve prijavljene sjemenske površine bile službeno nadzirane prema pravilima struke i vegetacijskim rokovima u skladu sa propisanim odredbama.
8 Mario Milić PRAVILNIK, Članak 9. Naknade za nadzor sjemena ne treba smanjivati, zbog toga što ne predstavlja parafiskalni namet, već se radi o stvarnom trošku nadzornika, tj. korištenje vlastitog automobila, gorivo, vrijeme itd. Primljeno na znanje Upravo zbog toga što se radi o stvarnim troškovima koje snosi poljoprivredno gospodarstvo (sjemenar), a koji su pod ingerencijom tijela državne uprave, ista su smanjena kao bi potakli poljoprivredna gospodarstva koja se bave sjemenskom proizvodnjom na još veću proizvodnju.
9 HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA PRAVILNIK, Članak 9. U poljoprivredi RH sjemenarstvo je jedina svijetla točka koja će se zbog umanjenja stručnog nadzora ugroziti jer se više neće moći provoditi, a ako se bude provodila pasti će kvaliteta čime se višestruko gubi. Primljeno na znanje Provedba službenog nadzora temelji se na prijavljenim proizvodnim sjemenskim površinama. Ovisno o prijavljenim površinama uz službenike HAPIH-a, stručni nadzor sjemenskih površina prema potrebi provode i ovlašteni nadzornici. U slučaju prijeke potrebe ili pomanjkanja ovlaštenih nadzornika provest će se dodatna preraspodjela postojećih službenika HAPIH-a, kako bi sve prijavljene sjemenske površine bile službeno nadzirane prema pravilima struke i vegetacijskim rokovima u skladu sa sa propisanim odredbama.
10 Romeo Jukić PRAVILNIK, Članak 9. Stručni nadzor u velikoj mjeri provode nadzornici koje država nema. Zbog smanjenja troškova od 35 % za provođenje stručnog nadzora doći će direktno do pada kvalitete sjemena te indirektno do pada izvoza sjemena čime će država izgubiti milione (višestruko više negoli će se uštedjeti). Zbog čega se dira jedina uspješna grana u poljoprivredi koju Hrvatska ima? Primljeno na znanje Provedba službenog nadzora temelji se na prijavljenim proizvodnim sjemenskim površinama. Ovisno o prijavljenim površinama uz službenike HAPIH-a, stručni nadzor sjemenskih površina prema potrebi provode i ovlašteni nadzornici. U slučaju prijeke potrebe ili pomanjkanja ovlaštenih nadzornika provest će se dodatna preraspodjela postojećih službenika HAPIH-a, kako bi sve prijavljene sjemenske površine bile službeno nadzirane prema pravilima struke i vegetacijskim rokovima u skladu sa propisanim odredbama.