Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanjin Rački PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALITETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA, Članak 7. Stavak 2. predlažemo da umjesto "mora imati dvije godine edukacije u transplantacijskom centru s transplantacijskim programom za bubreg u kojem se izvodi najmanje 30 transplantacija bubrega godišnje" stoji da "mora imati dvije godine edukacije u licenciranom transplantacijskom centru ili Referentnom transplantacijskom centru za bubreg". Stavak 3. predlažemo da umjesto 10 eksplantacija bubrega stoji pet eksplantacija bubrega, te od toga najmanje dvije kao prvi kirurg, a tri kao asistent. Stavak 4. tada ne bi bio potreban. Primljeno na znanje primljeno na znanje
2 Sanjin Rački PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALITETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA, Članak 8. Predlažemo da umjesto "sudjelovao pri najmanje pet zahvata uzimanja bubrega sa živog darivatelja" stoji " pri najmanje tri zahvata" Primljeno na znanje primljeno na znanje
3 Sanjin Rački PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALITETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA, Članak 9. Stavak 2. predlažemo da umjesto "mora imati dvije godine edukacije u transplantacijskom centru s transplantacijskim programom za bubreg u kojem se izvodi najmanje 30 transplantacija bubrega godišnje" stoji da "mora imati dvije godine edukacije u licenciranom transplantacijskom centru ili Referentnom transplantacijskom centru za bubreg". Primljeno na znanje primljeno na znanje
4 Sanjin Rački PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALITETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA, Članak 10. Stavak 2. predlažemo da umjesto "mora imati dvije godine edukacije u transplantacijskom centru s transplantacijskim programom za bubreg u kojem se izvodi najmanje 30 transplantacija bubrega godišnje" stoji da "mora imati dvije godine edukacije u licenciranom transplantacijskom centru ili Referentnom transplantacijskom centru za bubreg". Predlažemo dodati u (3): - sudjelovati u postupku i pripremi najmanje pet potencijalnih kadaveričnih darivatelja. Primljeno na znanje primljeno na znanje
5 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, KVALITETE I SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA I PRESAĐIVANJA ORGANA, Članak 64. U člancima 5., 13., 30., 38., 48., 55. i 72. stoji tekst: "stalna dostupnosti laboratorija za praćenje koncentracije imunomodulatornih lijekova" a samo u čl. 64. kod transplantacijskog programa za pluća stoji "stalna dostupnost toksikološkog laboratorija za praćenje koncentracije imunomodulatornih lijekova". S obzirom da analiza koncentracije imunosupresivnih lijekova ne spada u analitičku toksikologiju nego u područje medicinske-biokemije potrebno je ujednačiti tekst kao i kod ostalih centara u "stalna dostupnosti laboratorija za praćenje koncentracije imunomodulatornih lijekova". Prihvaćen prihvaćen