Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa potpore za proizvođače voća

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gabrijel Babić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Poštovani, Ovim pravilnikom izostavljate (diskriminirate) iz potpore sve hrabre voćare koji su unatoč klimatskim promjenama unazad tri godine zasadili nove nasade, jer oni nikako nisu mogli isporučiti na tržište dovoljne količine uroda po jedinici površine. Te novo zasađene površine nisu beznačajne jer je u tijeku realizacija mjere 4.1.1. za podizanje novih nasada, i većina tih nasada je financirana kreditima za čiju otplati bi ta pomoć bila značajna! Ne mogu se oteti dojmu da je pravilnik pisan za ciljanu skupinu voćara koji su Vam "pomogli" u sastavljanju pravilnika, no to nije poštena tržišna praksa, jer se te voćare stavlja u bolji položaj na našem zajedničkom tržištu. S toga sredstva koja imate na raspolaganju podijelite svima, a ne samo nekima ili nemojte nikome. Jer ovakvom podjelom čete destimulirati jako puno voćara i zapustiti će još prije nasade koje vi tom potporom želite sačuvati od propadanja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23), podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). S tim u vezi, sa stajališta pitanja o tzv. novim ili mladim nasadima poljoprivrednici koji imaju iste nisu prihvatljivi za PVP za voće to jest nisu ni prihvatljivi kao korisnici ovoga Programa.
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Poštovani! Predlažemo iz Programa isključiti sve proizvođače kod kojih je utvrđeno korištenje zabranjena sredstva za zaštitu bilja, čime su napravili nemjerljivu štetu. Primljeno na znanje Odredbe navedene u točki 6. ovoga Programa, Obveze korisnika, predviđaju sankcije za korisnike ako se aktom nadležne inspekcije utvrdi da se korisnik nije pridržavao neke od navedenih obveza tijekom trajanja Programa.
3 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Poštovani! Predlažemo da se uz mandarine i klementine dodaju i ostali agrumi: naranča, grejpfruf, limun i kumquat. Predlažemo da se uvjet pod c) 'ostvarili su PVP za voće u 2023.godini', ukine jer veliki broj proizvođača agruma u dolini Neretve nije ispunio jednu od obaveza kao uvjet za ostvarenje PVP za voće, a to su: odslušan tečaj i ispunjena evidencija o proizvedenim i prodanim količinama. Nadalje, usmeno tumačenje Agencije za plaćanja kaže da se PVP za voće veže za osnovno plaćanje i da je za PVP za voće - agrume potrebno imati ukupno minimalno 1 hektar poljoprivrednog zemljišta, eliminira veliki broj proizvođača i uskraćuje im pravo na PVP za voće. Poznato je da ja minimalna površina za PVP za agrume 0,25 ha, međutim usmeno tumačenje (koje nismo uspjeli iščitati iz Pravilnika) eliminira ovime veliki broj poljoprivrednih gospodarstva i uskraćuje im pravo, mada imaju ovih 0,25 ha pod agrumima, ali nemaju ukupno minimalno 1 ha. Napominjemo da je ovo za nas u dolini Neretve novost za koju nisu znali ni djelatnici Agencije za plaćanje, ni djelatnici Uprave za stručnu podršku, ni privatni savjetnici i konzultanti. Takvu odredbu, ako je točna, smatramo neprihvatljivom i ako je točna molimo vas žurnu izmjenu. Članak 17. Pravilnika o izravnim potporama, IAKS mjerama itd. u st. 6. kaže: 'minimalna prihvatljiva poljoprivredna površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika za koju je zatražena potpora za intervencije izravnih plaćanja iznosi jedan hektar'. Nadalje sljedeći stavak 7. kaže: 'iznimno od točke 6. ovoga članka korisnicima koji nemaju minimalno jedan hektar, minimalni iznos proizvodno vezanih izravnih plaćanja iznosi 200 EUR'. Usmeno tumačenje da se 'ovo odnosi na stočare', nigdje u članku 17. Pravilnika nije navedeno, stočarstvo se ne spominje te smatramo da se odredba odnosi i na biljnu proizvodnju, što je i logično. Također, još jedan put želimo izraziti nezadovoljstvo što sastanku po ovoj temi 07.veljače 2024. godine nisu nazočili svi dionici (članovi odbora za voćarstvo HPK) i što se sastanak nije želio organizirati u hibridnom obliku, mada je to dva dana prije sastanka zatraženo. Ukoliko Program ostane u ovakvom obliku, a ne onako kako se 21.11.2023. godine na hibridnom sastanku svih dionika razgovaralo te usuglasila dogovorila izrada Programa pomoći proizvođačima mandarina, stvarni cilj koji u uvodnom dijelu navodite, neće biti ostvaren. Potpora u iznosu koji se predlaže neće ostvariti željeni učinak, uzimajući u obzir rast troškova radne snage, svih inputa u proizvodnji, ali i činjenice da se trgovci-otkupljivači završili sa otkupom već početkom prosinca 2023. godine. Kako su u takvim uvjetima nemogućnosti trženja, koje nitko ne komunicira, proizvođači koji imaju kasne sorte, mogli ostvariti plasman? Na kraju informacija da je zbog opstrukcije i nemogućnosti komuniciranja problema i potreba proizvođača agruma kroz Odbor za voćarstvo na UO HPK donesena odluka o uspostavi Odbora za agrume te da ubuduće za sve teme koje se tiču agruma uključite i mjerodavnim smatrate isključivo navedeno tijelo. Primljeno na znanje Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se za poljoprivredne površine na kojima korisnik u 2023. godini uzgajao voćne vrste iz točke 5. ovoga Programa, prema podacima s podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu. Osnova za izračun potpore temelji se na prihvatljivim površinama. Najmanja površina po jednoj vrsti voća prihvatljiva za potporu iznosi: – mandarina, klementina– 0,25 ha (pojedinačno ili mješovito).
4 Siniša Novosel PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 1.UVOD Svi razlozi koji su navedeni su opravdani za pružanje pomoći.Isti ti razlozi i posljedice kriza su prisutni i u povrtlarskoj proizvodnji,čak možda i izraženiji, pa nije jasno zašto se ne pomaže i sektoru povrtlarstva kako bi se barem održala razina proizvodnje.Ili se to misli riješiti uvozom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 OPG Manojlović Nebojša PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Pozdravljam program potpore za proizvođače voća, sličan program bi trebalo napraviti i za proizvođače povrća, posebno za proizvođače sa istoka Hrvatske pogođene olujom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 ROBERT KAJČIĆ PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Poštovani! Predlažem da se u program uvrste i proizvođači lješnjaka koji su godinama diskriminirani(so 750 e/ha ,smanjenje potpora). Naime postoje potrebe za mehanizacijom koja je specifična i jako skupa a svima treba u isto vrijeme.Kao drugo na tržištu ne postoje registrirana zaštitna sredstva protiv ljeskotoča i stjenice koji čine velike štete na plantažama.Da ne spominjem djetliće i divlje svinje. S druge strane lješnjak je izvozni proizvod koji se u mome kraju uglavnom izvozi putem otkupljivača u Italiju i Njemačku gdje je prepoznat kao vrhunski proizvod. Nije prihvaćen Potporom se s obzirom na rezultate analize sektora pokušalo obuhvatiti potencijalno najveći broj voćnih vrsta koje su radno intenzivne i kod kojih se bilježe negativni trendovi, u smislu dijela proizvodnih podataka, u prvom redu pada ili stagnacije površina na kojima se iste uzgajaju. Kod lijeske se navedeno ne može konstatirati jer površine pod lijeskom pokazuju kontinuirani trend rasta.
7 Tomislav Pustički PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Poštovani, Program potpore za proizvođače voća je već drugi po redu program u kojem proizvođače lješnjaka isključujete.Naime nismo bili ni na popisu primarnih proizvođača kad je pomoć iznosila 500e/ha. Navodite problem sredozemne voćne muhe kod proizvodnje mandarina i klementina,pa dozvolite da spomenem problem Fitofagne stjenice koja uništava i preko 50% godišnjeg uroda lješnjaka uz činjenicu da za isto ne postoji registrirano zaštitno sredstvo . Slijedom navedenog složiti ćete se,da to znatno utječe na proizvodni kapacitet i sve veći broj lješnjakara navodi na odustajanje od daljnje proizvodnje. Zbog velike štete 2020.god. u Italiji koja je nanijela vrsta Smeđa mramorirana stjenica,a koja je iznosila 500 milijuna eura,Europska komisija je donijela Uredbu o hitnim mjerama pomoći talijanskim poljoprivrednicima u okviru ZPP-a.Zbog svega navedenog molim da na popis prihvatljivih voćnih vrsta uvrstite lijesku ili da naš problem riješite kroz poseban program pomoći. Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine, pokazala je da su u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje orašastih plodova, navedene analize pokazale su izrazit porast površina i broja gospodarstva koja se bave uzgojem i proizvodnjom ovih voćnih vrsta. Razina investiranja u nekoliko posljednjih godina dovela je do rapidnog povećanja proizvodnih površina tako da iste trenutno čine gotovo 50% svih površina pod voćem. S druge strane, glavnina uzgoja i proizvodnje agruma u Republici Hrvatskoj koncentrirana je u geografski malom arealu, oko ušća u dolini rijeke Neretve te je stoga, uzimajući u obzir opasnost izuzetno brzog širenja nametnika i štetnika i šteta koje je isti već do sada prouzročio, nužno financijski poduprijeti zadržavanje dosadašnje razine proizvodnje. Podsjećamo da se radi o mandarini, jednoj od naše dvije najznačajnije izvozne voćne vrste koja ima pozitivnu trgovinsku bilancu i značajno doprinosi ukupnoj vrijednosti proizvodnje i izvoza voća. Stoga se ovim Programom nastoji zaustaviti negativan trend u uzgoju i proizvodnji voćnih vrsta koje su u ovom trenutku najugroženije.
8 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 3.CILJ PROGRAMA Poštovani! Sa željom za ostvarenje navedenog cilja Programa, predlažemo i smatramo iznimno važnim, iznos potpore za proizvođače agruma (situaciju kod ostalih voćnih vrta ne poznamo) povećati na ukupno minimalno 2 mil. eura. U tom smislu predlažemo u Programu razdvojiti agrume od ostalih voćnih vrsta, odnosno napraviti podjele unutar Programa. Nije prihvaćen Sredstva potpore predviđena ovim Programom su ograničena u skladu s proračunskim mogućnostima. Također, ovim Programom se nastoji zaustaviti negativan trend u uzgoju i proizvodnji voćnih vrsta koje su u ovom trenutku najugroženije pa nema potrebe unutar istoga posebno izdvajati agrume.
9 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' 6.OPIS POTPORE I PRIHVATLJIVI HEKTARI , Površine prihvatljive za potporu Predlažemo dodati šipak Punica granatum, minimalno 0,25 ha. Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa.
10 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' 6.OPIS POTPORE I PRIHVATLJIVI HEKTARI , Površine prihvatljive za potporu Poštovani! Uz mandarine i klementine predlažemo dodati: naranče, grejpfut, limun i kumquat. - minimalno 0,25 pojedinačno ili kombinirano. Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu.
11 Jelena Bočkinac PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Smatramo da isključivanjem određenih voćnih vrsta: lijeska i orah negativno se utječe na proizvođače ovih voćnih vrsta, posebice kada se uzmi u obzir visoki ulazni troškovi gnojidbe i zaštite u posljednjih nekoliko godina a i inače se radi o voćnim vrstima kod kojih se dugo čeka na urod. Također, potrebno je isključiti dio vezan uz ostvarenu PVP s obzirom da zbog elementarnih nepogoda u 2023 godini proizvođači su ostali bez čitavih uroda - možda ostaviti uvjet da je prijavljena PVP ali samo ostvarenje nikako nije u redu budući da to diskriminira sve proizvođače pogođene elementarnim nepogodama u 2023. g. Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine, pokazala je da su u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje orašastih plodova, navedene analize pokazale su izrazit porast površina i broja gospodarstva koja se bave uzgojem i proizvodnjom ovih voćnih vrsta. Razina investiranja u nekoliko posljednjih godina dovela je do rapidnog povećanja proizvodnih površina tako da iste trenutno čine gotovo 50% svih površina pod voćem. Porast ulaznih troškova proizvodnje bilježi se u nekoliko posljednjih godina kod svih poljoprivrednih kultura pa tako i svih vrsta voća, a po pitanju istoga Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera među kojima su i razni programi potpora koje je Vladi Republike Hrvatske predložilo i samo Ministarstvo poljoprivrede. Stoga se ovim Programom ne nastoje nadoknaditi gubici dobiti radi povećanja ulaznih troškova proizvodnje, već se nastoji zaustaviti negativan trend u uzgoju i proizvodnji voćnih vrsta koje su u ovom trenutku najugroženije. Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti.
12 Jasenka Veić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Predlažem brisanje pod 5. (c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini.) ili stvaranje novog podstavka koji glasi (c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku, kada nije bilo uvjeta uzrokovanih višom silom (mraz, tuča, i ostali oblici elementarnih nepogoda) Izvan je zdravog razuma da se bez ovakve dopune podstavka ustraje na proizvodno vezanoj potpori. Već dvije uzastopne godine urod trešanja mi je na razini od 20% predvidivog uroda zbog mraza, Jabuka na razini 30 % - Svjedoci smo vrlo problematičnih uvjeta koje postavljaju osiguravatelji pa se opravdano postavlja pitanje ne bi li bilo pravednije da fond s kojim država subvencionira osiguravajuća društva jednostavno podijeli oštećenicima (ali to je posebno pitanje). Ostanak predloženog podstavka predstavlja dopunsko kažnjavanje voćara uslijed utjecaja onih okolnosti na koje on ne može djelovati. Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti. Sa stajališta pitanja koje se odnosi na kriterij prihvatljivosti korisnika iz Poglavlja 5. ovoga Programa, Prihvatljivi korisnik potpore, točka c) „koji su ostvarili proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini“, ista je uvrštena u Program jer se istim nastoje poduprijeti proizvodnja aktivnih poljoprivrednika kojima je poljoprivredna djelatnost jedina ili pretežita djelatnost kojom se bave i od koje žive i koji stavljaju svoje proizvode na tržište i streme k tržišnoj orijentiranosti.
13 Gabrijel Babić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Poštovani, Kako i sami navodite da je voćare u posljednjih nekoliko godina zadesio niz kriznih razdoblja, a najjače od svega su nas pogodile posljedice klimatskih promjena, koje kroz kasne proljetne mrazeve, olujna nevremena, nekoliko jakih tuča u jednoj vegetaciji i veliki broj prezimjelih štetnika… U POTPUNOSTI UNIŠTAVAJU UROD VOĆARA ! Nama je u sezoni 2023 na 12 hektara ljetne kruške pred samu berbu, kad smo dogovorili prodaju, dobavili ambalažu i trebali krenuti s berbom 19.07.2023. jako olujno nevreme otkinulo i streslo na tlo sve plodove. Ništa nismo mogli učiniti da zaštitimo urod od tog nevremena kojeg ste vi izgleda zaboravili, i sad kao uvjet za isplatu potpore tražite da zadovoljimo uvjete PVP-a. Čitajući ovaj program potpore vidim da ste shvatili kroz šta prolazimo, no potporu ne dajete onim voćarima koji su oštećeni i na rubu opstanka, već onima koji nisu imali štete i koji su unatoč svim nevoljama uspjeli ubrati dovoljne količine voća i prodati ih po dobrim cijenama na tržištu. Nekako vam se ne uklapa cilj ove potpore i uvjeti po kojima čete isplaćivati tu potporu. Jer ako je cilj ovog programa: “3. CILJ PROGRAMA Cilj ovoga Programa je sprječavanje daljnjeg pada proizvodnih površina, napuštanja proizvodnje od strane proizvođača s malim, ali pretežitim proizvodnim površinama na kojima se uzgajaju navedene voćne vrste i održavanje postojeće razine ukupne proizvodnje svježeg voća.” …tad potporu ne bi trebali isplaćivati onima koji su imali urod i prodali ga po dobrim cijenama, jer oni neće napustiti svoje voćnjake. Već potpora treba onima kojima su nepogode uništile veći dio ili cijeli urod u potpunosti, kako bi imali za nabavu repromaterijala za ovu sezonu i kako bi sačuvali nasade od bolesti i štetnika koji ih uništavaju. S toga predlažem da se za isplatu potpore: 1. izbriše uvjet: c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini. Bar za one voćare koje je u 2023. godini pogodila elementarna nepogoda, i koji imaju dokaz o prijavi elementarne nepogode nadležnom tijelu. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti.
14 Marinka Setnik PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Poštovani, proizvođač sam, uglavnom, lješnjaka, oraha i maslina. Nije mi jasno zašto ste sve ove tri voćne vrste izuzeli iz mogućnosti dobivanja potpora. I na njih je negativno utjecao, i još uvijek utječe, Covid, rat u Ukrajini, a posebno klimatske promjene u vidu mraza, tuče, oluja i sl. Sve su to voćne vrste. Maslina čak nije uvrštena ni u PVP. Molim da se ispravi ovaj nedostatak. Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje orašastih plodova, navedene analize pokazale su izrazit porast površina i broja gospodarstva koja se bave uzgojem i proizvodnjom ovih voćnih vrsta. Razina investiranja u nekoliko posljednjih godina dovela je do rapidnog povećanja proizvodnih površina tako da iste trenutno čine gotovo 50% svih površina pod voćem. Porast ulaznih troškova proizvodnje bilježi se u nekoliko posljednjih godina kod svih poljoprivrednih kultura pa tako i svih vrsta voća, a po pitanju istoga Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera među kojima su i razni programi potpora koje je Vladi Republike Hrvatske predložilo i samo Ministarstvo poljoprivrede. Stoga se ovim Programom ne nastoje nadoknaditi gubici dobiti radi povećanja ulaznih troškova proizvodnje, već se nastoji zaustaviti negativan trend u uzgoju i proizvodnji voćnih vrsta koje su u ovom trenutku najugroženije. Sektor maslina i maslinovog ulja jest prepoznat kao osjetljiv, stoga u okviru potpora za iznimno osjetljive sektore korisnici ostvaruju potporu za preradu ploda maslina u maslinovo ulje za proizvedene, isporučene i prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja.
15 Marija Švec PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Što je sa voćnim sortama koje uopće nisu prihvatljive za PVP?Naime, u mom slučaju radi se o uzgoju šipka (divlje ruže). Hoće li ta kategorija voćara imati pravo na nekakvu naknadu? Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa.
16 MAJA BAKAČ PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA PVP je sam po sebi nespretno i nerealno definiran i ne bi trebao biti uvjet. U uvodu je definirano da je cilj potpomognuti radno intenzivne kulture kako ne bi došlo do zapuštanja voćnjaka. PVP je direktno povezan s dostupnošću radne snage. Nemoguće ga je ostvariti u slučaju da se plodovi ne poberu na vrijeme u slučaju da nema dovoljno radne snage. Ukoliko se plodovi poberu prekasno više se ne može postići kvaliteta koja je neophodna da bi se roba plasirala na tržište te se dokazala prodaja kako to nalažu pravila za PVP. Slažem se s komentatorom g. Puhanićem da je PVP više kazna nego poticaj. Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pitanja koje se odnosi na kriterij prihvatljivosti korisnika iz Poglavlja 5. ovoga Programa, Prihvatljivi korisnik potpore, točka c) „koji su ostvarili proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini“, ista je uvrštena u Program jer se istim nastoje poduprijeti proizvodnja aktivnih poljoprivrednika kojima je poljoprivredna djelatnost jedina ili pretežita djelatnost kojom se bave i od koje žive i koji stavljaju svoje proizvode na tržište i streme k tržišnoj orijentiranosti.
17 Davor Krznarić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Poštovani, mnogi voćari nisu prijavili za 2023 godinu PVP iz opravdanih razloga, elementarne nepogode, mraz, tuča, oluje itd. Mnogi voćari koji prodaju na tržnicama takođe. Mnogim voćarima nisu isplaćeni PVP zbog stalnih promjena oko datuma, predavanja dodatnih itd, naravno bez obrazloženja...Također do sada je PVP za voće bio mizeran pa se voćari nisu javljali, za djetelinu ste davali više novaca. Iz navedenog smatram da se u ovom sustavu pomoći makne PVP. Drugi razlog je jer objavljujete ovu mjeru poslije 10 dana kada je prestao rok za PVP. Također bi Vas molio da isplatite pomoć svim voćarima kao i da za tu svrhu stavite još novaca kako bi izašli iz neke socijalne zone. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti.
18 Željko Puhanić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Pod točkom 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE, kao 3. uvjet potpore navedeno je: c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini. Moram priznati da meni nikako nije jasno zašto se nas proizvođače trešanja dodatno kažnjava prvo sa oduzimanjem proizvodno vezane potpore (PVP) a sada i automatski sa ovom mjerom koja bi nam bila značajni poticaj u proizvodnji. Poznato je da je trešnja izrazito radno intenzivna kultura ali postavljanjem uvjeta za PVP u 2023.g.kao uvjet za ovu mjeru o kojoj pišemo mi smo kao proizvođači trešnje ponovo kažnjeni i zakinuti za nešto na što uopće ne možemo utjecati. Da bi ostvari PVP za proizvodnju trešnje poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru - 7 tona po hektaru za trešnju. Tu količinu je gotovo nemoguće proizvesti i prodati iz nekoliko razloga: 1. Proljetni mraz. Trešnja je jedna od kultura koja ima najranije kretanje vegetacije i cvjetanje u rano proljeće. Uslijed značajnih klimatskih promjena ja iz svog iskustva mogu reći da su u posljednjih 6-7 godina znatno veće štete od proljetnog mraza u cvatnji trešnje. 2. Pucanje trešnje uslijed kiše u svibnju i početkom lipnja. Inače baš u tom periodu kod nas u Slavoniji prema podacima DHMZ padne daleko najviše kiše tokom godine praćeno desetljećima unazad. To je period dozrijevanja ranih trešanja. Pošto ja konkretno imam ranih i srednje ranih sorti 40% nasada neminovno trpim ogromne štete zbog pucanja plodova. 3.Štetnici - trešnjina muha i octena mušica kod srednje kasnih i kasnih sorti trešanja gdje smo svjedoci sve većih šteta uslijed ukidanja zaštitnih sredstava za borbu protiv spomenutih štetnika. 4.Suša kod kasnijih sorti. Uslijed svega navedenog prošle godine nisam ubrao ni 1,5 tonu a kamoli 7!? Oplodnja katastrofalna uslijed stalnih oborina i hladnog vremena u cvatnji , šteta od pucanja nezapamćena, na ranim sortama 95-100% i čak na naj kasnijima koje gotovo nikada ne pucaju 20%. I ponovo oborio negativni rekord po prihodu, već 3. puta u posljednjih 4-5 godine. (od 3-5 tona kvalitetne trešnje u boljim godinama je realan prinos jer te jednostavno nešto od ovoga mora zakačiti). Osobno poznam dosta proizvođača trešanja ali ne znam baš ni jednoga tko uspije prodati 7 tona po hektaru. Taj prihod ne postižu čak ni proizvođači koji imaju svu tehnologiju - navodnjavanje, mreže protiv tuče, folije za sprječavanje pucanja uslijed kiše(niti ona ne djeluje 100%). Naravno govorim o kvalitetnim trešnjama koje imaju odgovarajuću krupnoću da bi mogao biti konkurentan na tržištu uslijed strašno velikog uvoza iz Italije, Španjolske, Grčke, Turske ,Srbije... Pogotovo bih naglasio ovo iz Srbije otkud dolaze trešnje po smiješno niskim cijenama a strašno me zanima provjerava li itko tu trešnju s čime je tretirana pošto oni nisu u EU i imaju u prodaji nama nedozvoljena zaštitna sredstva. Stvarno su problemi sve veći i veći a prihodi sve manji. Počinjem se pitati kao i moje kolege koliko dugo ću se još baviti proizvodnjom trešnje? I SADA NAS JOŠ DODANTNO KAŽNJAVATE ODUZIMANJEM MOGUČNOSTI PRIJAVE NA OVU MJERU! Mi nismo krivi niti možemo utjecati na mraz, kišu, sušu, napade muhe i mušice. Da bih postavio mreže, folije, navodnjavanje trebao bih uložiti desetke tisuća eura po hektaru ali ih nemam. I na kraju, stvarno me zanima i molio bih Vas podatak koliko u Hrvatskoj ima registriranih proizvođača trešanja a koliko ih dobije PVP? Ima li itko da proda 7 tona/ha i da vam za to priloži dokaze(račune).Možda ako netko daje trešnju u preradu pa nije bitno jesu li sitne kao višnje. Kao što sam rekao ja ne znam nikoga a poznam 15-ak proizvođača od Slavonije do Zagreba, neki imaju svu moguću opremu i tehnologiju pa ne uspiju proizvesti 7 tona/ha. (mogu ja nju orezati i tako da dobijem 10 tona/ha ali je sigurno neću uspjeti prodati jer će biti presitna a time i potpuno nekonkurentna) Stoga smatram da bi za ovu mjeru trebalo brisati uvjet: c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku PVP) za voće u 2023. godini. Molim da razmotrite ovaj prijedlog. Lp Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti. Sa stajališta pitanja koje se odnosi na kriterij prihvatljivosti korisnika iz Poglavlja 5. ovoga Programa, Prihvatljivi korisnik potpore, točka c) „koji su ostvarili proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini“, ista je uvrštena u Program jer se istim nastoje poduprijeti proizvodnja aktivnih poljoprivrednika kojima je poljoprivredna djelatnost jedina ili pretežita djelatnost kojom se bave i od koje žive i koji stavljaju svoje proizvode na tržište i streme k tržišnoj orijentiranosti.
19 Željko Puhanić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Pod točkom 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE, kao 3. uvjet potpore navedeno je: c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini. Moram priznati da meni nikako nije jasno zašto se nas proizvođače trešanja dodatno kažnjava prvo sa oduzimanjem proizvodno vezane potpore (PVP) a sada i automatski sa ovom mjerom koja bi nam bila značajni poticaj u proizvodnji. Poznato je da je trešnja izrazito radno intenzivna kultura ali postavljanjem uvjeta za PVP u 2023.g.kao uvjet za ovu mjeru o kojoj pišemo mi smo kao proizvođači trešnje ponovo kažnjeni i zakinuti za nešto na što uopće ne možemo utjecati. Da bi ostvari PVP za proizvodnju trešnje poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru - 7 tona po hektaru za trešnju Tu količinu je gotovo nemoguće proizvesti i prodati iz nekoliko razloga: 1. Proljetni mraz. Trešnja je jedna od kultura koja ima najranije kretanje vegetacije i cvjetanje u rano proljeće. Uslijed značajnih klimatskih promjena ja iz svog iskustva mogu reći da su u posljednjih 6-7 godina znatno veće štete od proljetnog mraza u cvatnji trešnje. 2. Pucanje trešnje uslijed kiše u svibnju i početkom lipnja. Inače baš u tom periodu kod nas u Slavoniji prema podacima DHMZ padne daleko najviše kiše tokom godine praćeno desetljećima unazad. To je period dozrijevanja ranih trešanja. Pošto ja konkretno imam ranih i srednje ranih sorti 40% nasada neminovno trpim ogromne štete zbog pucanja plodova. 3.Štetnici - trešnjina muha i octena mušica kod srednje kasnih i kasnih sorti trešanja gdje smo svjedoci sve većih šteta uslijed ukidanja zaštitnih sredstava za borbu protiv spomenutih štetnika. 4.Suša kod kasnijih sorti. Uslijed svega navedenog prošle godine nisam ubrao ni 1,5 tonu a kamoli 7!? Oplodnja katastrofalna uslijed stalnih oborina i hladnog vremena u cvatnji , šteta od pucanja nezapamćena, na ranim sortama 95-100% i čak na naj kasnijima koje gotovo nikada ne pucaju 20%. I ponovo oborio negativni rekord po prihodu, već 3. puta u posljednjih 4-5 godine. (od 3-5 tona kvalitetne trešnje u boljim godinama je realan prinos jer te jednostavno nešto od ovoga mora zakačiti). Osobno poznam dosta proizvođača trešanja ali ne znam baš ni jednoga tko uspije prodati 7 tona po hektaru. Taj prihod ne postižu čak ni proizvođači koji imaju svu tehnologiju - navodnjavanje, mreže protiv tuče, folije za sprječavanje pucanja uslijed kiše(niti ona ne djeluje 100%). Naravno govorim o kvalitetnim trešnjama koje imaju odgovarajuću krupnoću da bi mogao biti konkurentan na tržištu uslijed strašno velikog uvoza iz Italije, Španjolske, Grčke, Turske ,Srbije... Pogotovo bih naglasio ovo iz Srbije otkud dolaze trešnje po smiješno niskim cijenama a strašno me zanima provjerava li itko tu trešnju s čime je tretirana pošto oni nisu u EU i imaju u prodaji nama nedozvoljena zaštitna sredstva. Stvarno su problemi sve veći i veći a prihodi sve manji. Počinjem se pitati kao i moje kolege koliko dugo ću se još baviti proizvodnjom trešnje. I SADA NAS JOŠ DODANTNO KAŽNJAVATE ODUZIMANJEM MOGUČNOSTI PRIJAVE NA OVU MJERU! Mi nismo krivi niti možemo utjecati na mraz, kišu, sušu, napade muhe i mušice. Da bih postavio mreže, folije, navodnjavanje trebao bih uložiti desetke tisuća eura po hektaru ali ih nemam. I na kraju, stvarno me zanima i molio bih Vas podatak koliko u Hrvatskoj ima registriranih proizvođača trešanja a koliko ih dobije PVP? Ima li itko da proda 7 tona/ha i da vam za to priloži dokaze(račune).Možda ako netko daje trešnju u preradu pa nije bitno jesu li sitne kao višnje. Kao što sam rekao ja ne znam nikoga a poznam 15-ak proizvođača od Slavonije do Zagreba, neki imaju svu moguću opremu i tehnologiju pa ne uspiju proizvesti 7 tona/ha. (mogu ja nju orezati tako da dobijem i 10 tona/ha ali je sigurno neću uspjeti prodati jer će biti presitna a time i potpuno nekonkurentna) Stoga smatram da bi za ovu mjeru trebalo brisati uvjet: c) ostvarili su proizvodno vezanu potporu dohotku PVP) za voće u 2023. godini. Molim da razmotrite ovaj prijedlog. Lp Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). Sa stajališta pogođenosti nasada elementarnim nepogodama koje su prouzročile štetu na nasadima ili samim proizvodima (voće u fazi dozrijevanja), podsjećamo da je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN, br. 25/23) propisano sljedeće: „Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.“ Navedeno podrazumijeva da poljoprivrednik ima pravo na PVP za voće čak i ako je pretrpio neki od oblika šteta koje su nastale pod utjecajem više sile ili izvanrednih okolnosti. Sa stajališta pitanja koje se odnosi na kriterij prihvatljivosti korisnika iz Poglavlja 5. ovoga Programa, Prihvatljivi korisnik potpore, točka c) „koji su ostvarili proizvodno vezanu potporu dohotku (PVP) za voće u 2023. godini“, ista je uvrštena u Program jer se istim nastoje poduprijeti proizvodnja aktivnih poljoprivrednika kojima je poljoprivredna djelatnost jedina ili pretežita djelatnost kojom se bave i od koje žive i koji stavljaju svoje proizvode na tržište i streme k tržišnoj orijentiranosti.
20 Darko Milinković PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Zaista nije jasno iz kojeg razloga nisu uključeni uzgajivači aronije, a uzgajivači jagoda, višnji, trešanja jesu? Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje aronije navedene analize pokazale su da ista ne bilježi negativne trendove s obzirom na gore navedene indikatore.
21 Darko Milinković PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Ostalo bobičasto voće - aronija, zašto nije uključena?? Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su, s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine proizvoda, u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje aronije navedene analize pokazale su da ista ne bilježi negativne trendove s obzirom na gore navedene indikatore.
22 Davor Krznarić PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA Nejasan je detalj da uz navedene voćne vrste nema oraha. Da li se možda je se nešto promjenilo u klasifikacijama pa stoga orah više nije voćna vrsta. Zašto su proizvođači oraha zakinuti za planiranu potporu? Jer ima nas koji smo značajno uložili u proizvodnju oraha i zaista kad bude godina bez mraza, imamo dobre berbe. Proizvodnja oraha ništa nije jednostavnija ili jeftinija od proizvodnje ostalih, navedenih voćnih vrsta. Isto tako se događa da je orah deficitaran,da se većina potrošnje uvozi i cilje je osnažiti i povećati tu vrstu proizvodnje. Smatram da trebate uvrstiti i nasade oraha u planiranu potporu od max.600 Eur/ha, a neka Agencija izvrši kointrolu nasada, bar je to sada lako jer se sve jako dobro vidi na snimkama iz zraka.Pa ako je npr.nasad star 10 god vidljiva je krošnja održavanog i naprednog nasada. Nije prihvaćen Potporom se s obzirom na rezultate analize sektora pokušalo obuhvatiti potencijalno najveći broj voćnih vrsta koje su radno intenzivne i kod kojih se bilježe negativni trendovi, u smislu dijela proizvodnih podataka, u prvom redu pada ili stagnacije površina na kojima se iste uzgajaju. Kod oraha se navedeno ne može konstatirati jer površine pod orahom pokazuju kontinuirani trend rasta.
23 ranko stančec PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Zbog čega su izostavljeni uzgajivači lijeske i oraha. Njima se smanjuju poticaji, izostavljaju se iz sustava potpora. Zbog čega su stalno u zapostavljenom položaju? Nije prihvaćen Analiza stanja u sektoru voća pokazala je da su s obzirom na nekoliko osnovnih indikatora (proizvodnih podataka) među kojima se ističu proizvodne površine pod pojedinom vrstom voća, broj poljoprivrednih gospodstava koja se bave proizvodnjom pojedine vrste voće te same proizvedene količine, pokazala je da su u ovom trenutku u sektoru voća najugroženije neke vrste jezičavog i koštičavog voća te neki agrumi. Stoga se potporom nastoji obuhvatiti upravo te vrste navedene u Programu. Iste su vrlo radno intenzivne što podrazumijeva i značajna ulaganja u samu proizvodnju i tijekom proizvodnog ciklusa. Sa stajališta proizvodnje orašastih plodova, navedene analize pokazale su izrazit porast površina i broja gospodarstva koja se bave uzgojem i proizvodnjom ovih voćnih vrsta. Razina investiranja u nekoliko posljednjih godina dovela je do rapidnog povećanja proizvodnih površina tako da iste trenutno čine gotovo 50% svih površina pod voćem. Porast ulaznih troškova proizvodnje bilježi se u nekoliko posljednjih godina kod svih poljoprivrednih kultura pa tako i svih vrsta voća, a po pitanju istoga Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera među kojima su i razni programi potpora koje je Vladi Republike Hrvatske predložilo i samo Ministarstvo poljoprivrede. Stoga se ovim Programom ne nastoje nadoknaditi gubici dobiti radi povećanja ulaznih troškova proizvodnje, već se nastoji zaustaviti negativan trend u uzgoju i proizvodnji voćnih vrsta koje su u ovom trenutku najugroženije.
24 OPG Manojlović Nebojša PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE VOĆA, 5.PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE Ekonoški nasadi i mladi nasadi koji nisu ostvarili PVP za voće u 2023. trebali bi biti uvršteni jer su nama poskupjeli troškovi, a nismo još u mogućnosti da ostvarimo PVP. Nije prihvaćen Proizvodno vezana potpora dohotku (PVP za voće), u skladu s Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, podrazumijeva uvjet isporučivanja minimalne količine voća po ha za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. predmetnog Pravilnika. Stoga, kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu. Navedeno poljoprivrednici mogu dokazati računima, otpremnicama, skladišnim primkama ili drugim odgovarajućim dokumentima iz kojih se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica). S tim u vezi, sa stajališta pitanja o tzv. novim ili mladim nasadima poljoprivrednici koji imaju iste nisu prihvatljivi za PVP za voće to jest nisu ni prihvatljivi kao korisnici ovoga Programa.