Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mihaela Cimbal-Rajić PRAVILNIK Trebalo bi dodati novi članak i izmijeniti članak 9. stavak 2. točka "b) potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske od najmanje 100 dana u borbenom sektoru (kada zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata)" - potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje MORH nam nije potrebna točka "l) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove njegova kućanstva (stanica za tehnički pregled vozila)". - policijske uprave više ne izdaju uvjerenja Djelomično prihvaćen Stavkom 2. točkom b) važećeg Pravilnika nije propisano da potvrdu o statusu hrvatskog branitelja izdaje MORH. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske je jedna potvrda dostupna putem Integriranog informacijskog sustava MHB. izmjena točke l) se prihvaća.