Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK Osim u članku 1. gdje se jasno navodi "umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog" u ostalim člancima čl. 2, čl. 3, čl. 4 do kraja se ne navodi "umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog" Znači li to da se ostali članci u kojima su i definirana prava u navedenim člancima, da se ostalo ne odnosi na "umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog" ili je to propust u pisanju teksta koji treba ispraviti Nije prihvaćen Navedenim člancima Pravilnik je dopunjen odredbama kojima se uređuje ostvarivanje prava na troškove ukopa za umrle pripadnike HVO-a. U tekstu važećeg Pravilnika već je uređeno ostvarivanje prava na troškove ukopa za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
2 JOSIPA MARIJIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Nažalost pribavljanje dokumentacije iz druge države je višemjesečni postupak jer mora ići traženjem pravne pomoći putem Ministarstva uprave i pravosuđa stoga Članak 6.b stavak 2. treba izmijeniti i okolnosti ; " Ako obitelj pokojnika nije u mogućnosti "... nadležno prvostupanjsko tijelo će po službenoj dužnosti zatražiti dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.“, treba postaviti kao izuzetnu okolnost. Nije prihvaćen Navedeno već proizlazi iz predmetne odredbe.