Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udrugaauzgajivača Istarske ovce"Istrijanka 2013" MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani! Dao bih nekoliko primjedbi na ovaj program potpore i nekoliko prijedloga ... U savjetovanje se uključujem kao predsjednik udruge uzgajivača istarske ovce"Istrijanka 2013" Stanje u uzgoju istarske ovce je postalo vrlo dramatično,može se nazvati armagedon uzgoja istarske ovce... mjere ministarstva,agencije za plaćanje po kako kažu europskim direktivama ,dovele su do smanjenja broja istarske ovce sa 2500 prije 8 godina (što je već bila dramatično niska brojka)do današnjih 750 grla istarske ovce u matičnim stadima... Znači broj je doveden do minimuma i već je u tako maloj populaciji problem i razmjena ovnova zbog srodstva ,ali tu udruga i službe uskaču i kordiniraju ovnove ,ali problem će biti sve veći... Istarska ovca ima daleko najmanjue potpore od svih pasmina ovaca i to bez razumnog objašnjenja,postoji objašnjenje da je ta ovca najmlječnija od svih ovaca pa njenim vlasnicima ne trebeju velike potpore kad tako dobro zarađuju na mlijeku...ali se to objašnjenje ne opravdava nikakvim istraživanjem ili analizom na terenu niti se uvažavaju drugi faktori u uzgoju istarske ovce,hrana ,ispaša ,broj radnih sati i sl. A po mom mišljenju veću proizvodnju bi trebalo poticati a ne davati veći poticaj onima koji manje proizvode... Mjere koje provodi agencija za plaćanje navodno po direktivi eu,koje zahtjevaju potpisivanje petogodišnjih ugovora o nesmanjivanju broja grla su također sredstvo odvračanja od uzgoja istarske ovce i nakon uginuća ili gubitka grla nemoguće je nadomjestiti grlo kad je populacija istarske ovce na ovako malim brojkama... Predlažem da se za istarsku ovcu i ovcu dubrovačka ruda koja je također na sličnim brojkama drastično povečaju potpore,koje bi se na toj višoj razini održale do povišenja na broj od 2500 grla u matičnim stadima... Nadalje omogućiti uzgajivačima da broj ovaca u stadima varira prema potrebi a da se potpore isplate za svako grlo koje je na gospodarstvu više od 9 mjeseci... Predlažem raspisivanje mjera ruralnog razvoja na koje se mogu prijaviti isključivo uzgajivači izvornih pasmina a na kojima bi najviše bodova dobivali uzgajivači najugroženijih pasmina,za gradnju objekata za uzgoj,kupnju mehanizacije i sl. Lp Predsjednik udruge Istrijanka 2013 Macan Vedran Primljeno na znanje Dodjela financijske potpore za izvorne i zaštićene pasmine ovaca započela je 2002. godine donošenjem Zakona o državnoj potpori poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Preuzimanjem pravne stečevine Europske unije, 2015. godine donosi se Zakon o poljoprivredi na temelju kojeg je donesen novi Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Osnova za izračun postaje uvjetno grlo, a minimalni broj životinja prijavljen u jedinstvenom zahtjevu iznosi 0,15 uvjetnih grla. Plaćanje je izraženo u eurima, a iznosilo je 152 €/UG za istarsku ovcu. Nakon provedene revalorizacije potpora u 2019. godini potpora za istarsku ovcu iznosi 170,15 €/UG. Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane predložila je da se pokrene procedura izmjene u Strateškom planu ZPP 2023-2027 i nastavno izmjena Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja i drugih vezanih akata, kako bi se smanjilo trajanje obaveznog razdoblja držanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja s pet na dvije godine. Stručne službe će razmotriti sve navedene prijedloge.
2 Ivica Špiljar MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 7. Poštovani, predlažem razgraničiti visinu potpore s obzirom na pasmine ovaca i koza na način da se odredi visina potpore uzimajući u obzir izvorne pasmine u Hrvatskoj. Potrebno je poticati uzgoj, primjera radi, Istarske ovce, koja je jedna od najugroženijih pasmina, a broj u uzgoju im je sve manji. Kod samog razgraničenja cilj je potaknuti uzgoj ugroženih pasmina, kao što je cilj i zaštita od izumiranja navedene pasmine ovaca. Predlažem uz navedeno, uvođenje dodatne naknade kao poticaj uzgoju ugroženih pasmina koje su ujedno i izvorne pasmine u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Stručne službe će razmotriti navedeni prijedlog