Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu zakonodavnih aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lana Knežević  , OBRAZAC ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI 2.1. Zakonom o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost od 5% na isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta i briketa kako bi se od 1. travnja nastavila primjenjivati navedena snižena stopa PDV-a je dobar prijedlog za daljnje ublažavanje cijena kućanstvima koja su financijski opterećena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.