Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA UZGAJIVAČA CRNE SLAVONSKE SVINJE "FAJFERICA" 8.FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA , 8.1. IZNOS SUFINANCIRANJA RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Smatramo da iznos sufinanciranja za udruge u odnosu na saveze je premali i da treba unijeti dodatne kriterije za financiranje i udruga i saveza. Udruga Fajferica je uzgojno udruženje koje djeluje na području cijele Republike Hrvatske i obuhvaća puno veći broj uvjetnih grla od nekih saveza koji se samim time što su registrirani kao savezi sufinanciraju u nesrazmjerno većim iznosima za razliku od udruga. Primljeno na znanje Prijedlogom Prijedlog programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2024. – 2026., uvećana su ukupna financijska sredstva Programa te je podignut iznos gornjeg limita potpore za središnje saveze na 100.000,00 eura i za udruge na 18.000,00 eura, a što govori da je iznos sufinanciranja udruga uvećan za gotovo 40%.