Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Uputa za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga ruralnog turizma Hrvatske  , 1. OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNOM NATJEČAJU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDU I VRIJEDNOST RURALNOG PROSTORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU (dalje u tekstu: „Natječaj“) Poštovani/a, predlažemo da prednost u financiranju imaju udruge koje djeluju na nacionalnom nivou s obzirom da se radi o sredstvima koja se isplaćuju iz državnog proračuna. Naime, u Hrvatskoj djeluje relativno mali broj udruga koje su aktivne na cijelom području RH i šire, a koje bi zbog opsega i važnosti/dosega aktivnosti trebale imati prednost u financiranju. Udruge koje djeluju na regionalnoj (županijskoj) i nižim razinama, financiranje mogu tražiti i od jedinica regionalne i lokalne samouprave (županija, gradova i općina) dok je udrugama koje okupljaju članstvo s područja cijele RH to onemogućeno, odnosno iste se uglavnom mogu javljati isključivo na natječaje u gradu/općini gdje su registrirane. Primjerice, uvjet natječaja za poljoprivredne udruge u Zagrebačkoj županiji je da iste imaju 75% članova u istoj, što je kriterij koji udruge koje djeluju na nacionalnom nivou ne mogu ispuniti. Dodatno, predlažemo da prednost u financiranju imaju udruge koje imaju aktivnu člansku politiku, odnosno članstvo te osiguravaju barem dio svojih prihoda od članarina. Isto je lako provjerljivo u financijskim izvještajima gdje je također vidljiv i udio volonterskog rada. Naime, uvidom u rezultate prethodnih natječaja utvrdili smo kako pojedine udruge koje uopće nemaju članove i ne ubiru prihode od članarina redovno dobivaju sredstva na ovom i drugim natječajima što smatramo nepoštenom praksom i kršenjem Zakona o udrugama. Sa štovanjem, Aleksandra Kuratko Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 DUŠKO RAIČEVIĆ  , PRIJAVU NA POZIV MOŽE PODNIJETI UDRUGA KOJA ISPUNJAVA SLJEDEĆE UVJETE: Poštovani, Javljam se ispred Udruge PLANTaža. Smatramo da smo kao organizacija civilnog društva, zbog iskustva i ekspertize te ljudskih i volonterskih kapaciteta, iznimno kompetentan i adekvatan prijavitelj koji može, uz visoku razinu kvalitete aktivnosti, efektivno i efikasno pridonijeti ciljevima Poziva. Razvili smo ekspertizu u komunikaciji s različitim ciljanim skupinama, uključujući male poljoprivredne proizvođače i prerađivače s područja Osječko-baranjske županije, te smo organizirali i proveli aktivnosti edukacije i promocije za njihovu korist. Naše prednosti uključuju pristup vanjskoj ekspertizi, direktnu interakciju s poljoprivrednicima te sposobnost poboljšanja njihova položaja i povezivanja s tržištem. Međutim, točka 13. Formalnih uvjeta je kod nas potaknula razmišljanje te sumnjamo u vlastitu prihvatljivost. S obzirom na iskustvo i relevantnost ekspertize i iskustva Udruge PLANTaža, a budući da nismo opredijeljeni Statutom za promidžbu poljprivrede, naše pitanje je sljedeće: Ne može li se, u okviru djelatnosti kao što su poljoprivreda i ostale poljoprivredne djelatnosti i/ili razvoj ruralnih područja i/ili zaštita javnih dobara te ostale aktivnosti razvoja ruralnih područja, odvijati promidžba poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Udruga ruralnog turizma Hrvatske  , PRIJAVU NA POZIV MOŽE PODNIJETI UDRUGA KOJA ISPUNJAVA SLJEDEĆE UVJETE: 1. Mali broj udruga se direktno bavi poljoprivredom već je to djelatnost koju obavljaju njihovi članovi. Predlažemo da se uz poljoprivredu kao prihvatljiva djelatnost propisana statutom prihvati i održivi razvoj jer se natječaj bavi i održivim razvojem odnosno promidžbom ruralnih područja i vrijednosti. 2. Pravo prijave na natječaj ne bi trebale imati udruge koje nemaju aktivnu člansku politiku odnosno članove te ne ubiru prihode od članarina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Udruga ruralnog turizma Hrvatske  , 3. POSTUPAK PRIJAVE Predlažemo da se poveća najmanji i najveći predviđeni iznos koji se dodjeljuje po ovom natječaju, i to na 5.000 odnosno 15.000 EUR. Naime, upitno je koliki je efekt aktivnosti koje se financiraju u iznosu od 1.000 EUR? Kad se zbroji utrošeno vrijeme potrebno za pripremu projekta, evaluaciju i izvještavanje, kao i vrijeme potrebno za obradu ovih prijava i ostale administrativne aktivnosti, upitno je koliko je ovakav pristup smislen i održiv. Držimo da bi bilo korisnije dodijeliti manji broj projekata, a koji bi imali snažniji utjecaj i veću vidljivost što bi istovremeno omogućilo organizacijski razvoj udruga i skratilo i rokove za obradu prijava. Prihvaćen Prihvaća se
5 Udruga ruralnog turizma Hrvatske  , SREDSTAVA 1. Bilo bi dobro pojasniti kako se procjenjuje značaj i veličina udruge, i opseg i na što se to točno odnosi - broj članova, proračun, iskustvo, područje provedbe aktivnosti udruge i/ili projekta i sl. Nedefiniranje ovih odredbi ostavlja mogućnost proizvoljne ocjene povjerenstva i dovodi u pitanje kredibilnost postupka. 2. Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ministarstvo poljoprivrede će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika. - predlažemo brisanje navoda o ravnomjernom raspoređivanju kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika slijedom gorenavedenih komentara. 3. U cilju povećanja transparentnosti, predlažemo da se uz objavu naziva udruge i iznosa navede i naziv projekta koji je odobren te ciljevi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje