Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ADRIAKAMEN d.o.o. UREDBU, Članak 4. Povećanja vrijednosti mineralnih sirovina su prevelika , i za blokovski arhitektonsko-građevni kamen predstavljaju 50%, a za tehničko-građevni kamen daleko više. Kada se uzme u obzir i to da se tehničko-građevni kamen kod eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena pridobiva kao sekundarna mineralna sirovina, a naknada plaća prilikom otkopavanja, a ne prodaje, teret naknade će biti neizdrživ za većinu trgovačkih društava koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina ako bi se predložene osnovice koristile za obračun naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na vašem komentaru/primjedbi koji se ne prihvaća. Prilikom određivanja tržišnih vrijednosti mineralnih sirovina iz predmetne uredbe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koristilo je slijedeće podatke: - iz elaborata o rezervama mineralnih sirovina, - iz provjerenih rudarskih projekata, - iz javno dostupnih cjenika koncesionara, - iz javno dostupnih podataka, cijena iz provedenih javnih nadmetanja, - iz ponuda rudarskih gospodarskih subjekta kod provođenja javnih nadmetanja za istraživanje/dodatno istraživanje mineralnih sirovina koje je provelo ministarstvo, te su tržišne vrijednosti mineralnih sirovina temeljem gore navedenih podataka uravnotežene/realne. Nastavno, ništa se ne mijenja prilikom plaćanja naknada za tehničko-građevni kamena koji je nastao kao produkt eksploatacije primarne mineralne sirovine -arhitektonsko-građevnog kamena. Zaključno, obveza je svakog koncesionara da utvrdi stvarnu/realnu tržišnu vrijednost mineralne sirovine na koju plaća naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina. U ovom trenutku određeni koncesionari plaćaju tržišnu vrijednost mineralne sirovine – arhitektonsko-građevni, tehničko-građevni kamen, ciglarske gline, građevnog pijeska i šljunka itd. koja je i veća od tržišne vrijednosti mineralne sirovine koja je predložena predmetnom uredbom.
2 HGK UREDBU, Članak 4. U nastavku dostavljamo izdvojeno mišljenje članice vezano uz stavak 2. U ovoj tablici tržišna vrijednost za arhitektonsko-građevni kamen-blokovski u iznosu od 300,00 eur/m3 č.m. u odnosu na prethodnu Uredbu u kojoj je iznos bio 200eur/m3 č.m. predstavlja pedeset postotno povećanje. Uzme li se u obzir da je i tržišna vrijednost za tehničko-građevni kamen povećana sa 1,33 eura na iznos od 7,00 eur, a kako je u eksploataciji arhitektonsko-građevnog kamena nusprodukt tehničko-građevni kamen, u konačnici ovaj iznos drastično povećava vrijednost za obračun varijabilnog dijela naknade po članku 8. Stavak 3. Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina. U simulacijama članice iznosi troškova povećanja fiksne, varjabilne i nove namjenske naknade se povećavaju za više od 2,5 puta, slijedom čega članica iznosi molbu predlagatelju da razmotri povećanja ovih naknada i iznosa tržišnih vrijednosti mineralnih sirovina te da pozove predstavnike koncesionara da dogovorno utvrde naknade za naredno razdoblje. Članica pozdravlja uvođenje koeficijenta otuđenja mineralne sirovine za obračun naknade štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine kako bi se spriječila/smanjila ilegalna eksploatacija mineralne sirovine. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na vašem komentaru/primjedbi koji se ne prihvaća. Prilikom određivanja tržišnih vrijednosti mineralnih sirovina iz predmetne uredbe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koristilo je slijedeće podatke: - iz elaborata o rezervama mineralnih sirovina, - iz provjerenih rudarskih projekata, - iz javno dostupnih cjenika koncesionara, - iz javno dostupnih podataka, cijena iz provedenih javnih nadmetanja, - iz ponuda rudarskih gospodarskih subjekta kod provođenja javnih nadmetanja za istraživanje/dodatno istraživanje mineralnih sirovina koje je provelo ministarstvo, te su tržišne vrijednosti mineralnih sirovina temeljem gore navedenih podataka uravnotežene/realne. Nastavno, ništa se ne mijenja prilikom plaćanja naknada za tehničko-građevni kamena koji je nastao kao produkt eksploatacije primarne mineralne sirovine -arhitektonsko-građevnog kamena. Obveza je svakog koncesionara da utvrdi stvarnu/realnu tržišnu vrijednost mineralne sirovine na koju plaća naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina. U ovom trenutku određeni koncesionari plaćaju tržišnu vrijednost mineralne sirovine – arhitektonsko-građevni, tehničko-građevni kamen, ciglarske gline, građevnog pijeska i šljunka itd. koja je i veća od tržišne vrijednosti mineralne sirovine koja je predložena predmetnom uredbom. Zaključno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ukazuje da se naknada za eksploataciju mineralnih sirovina nije mijenjala više od 10 godina, a nedvojbeno je utvrđeno da se tržišna vrijednost mineralne sirovine u tih 10-tak godina povećala.
3 HGK UREDBU, Članak 4. Naše članice - rudarski gospodarski subjekti, ukazuju na pogrešan izračun fiksnog tečaja konverzije svih navedenih cijena proizvoda u čl. 4. Uredbe. Predlaže se da se cijena svih proizvoda u čl. 4. Uredbe obračuna prema Zakonom određenom fiksnom tečaju od 7,53450/1 EUR, zbog kojih promjena tečaja HRK u EUR se i donosi ova Uredba o naknadi Uredbe o naknadi štete po otuđenju mineralne sirovine, a ne zbog povišenja cijena mineralne sirovine. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na vašem komentaru/primjedbi koji se ne prihvaća. Predmetna uredba se ne donosi sukladno činjenici da je od 01. siječnja 2023. godine u Republici Hrvatskoj uveden euro kao službena valuta, odnosno ista se nije izradila za izračun/preračunavanje tržišne vrijednosti mineralnih sirovina iz kuna u eure. Obveza je svakog koncesionara da utvrdi stvarnu/realnu tržišnu vrijednost mineralne sirovine na koju plaća naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno već i u ovom trenutku određeni koncesionari plaćaju tržišnu vrijednost mineralne sirovine – arhitektonsko-građevni i tehničko-građevni kamen, ciglarsku glinu, građevni pijesak i šljunak, itd. koja je i veća od tržišne vrijednosti mineralne sirovine koja je predložena predmetnom uredbom. Zaključno, osnovna svrha predmetne uredbe nije da ista određuje tržišne vrijednosti mineralnih sirovina temeljem koje koncesionari plaćaju naknadu, već je isto – određivanje tržišne vrijednosti mineralne sirovine obveza svakog koncesionara.
4 TIHOMIR KLEMENT UREDBU, Članak 4. Ovaj cjenik je vrlo motivirajuci obzirom na navedeni trzisni iznos za npr morsku sol. 1 kg soli s pdvom je oko 1€. Po ovome se ipslati ilegalno vaditi sol. Prihvaćen Poštovani, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zahvaljuje na Vašem komentaru. Temeljem istoga, obavljena je dodatna analiza tržišne vrijednosti mineralne sirovine – morske soli, te je ista povećana na 10 eura/t.