Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goran Pavlović PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI U sve pravilnike bi trebalo staviti elemente održivog poslovanja, koji se odnose na ekološke, ekonomske i društvene mjere. Prvenstveno elemente koji se odnose na učinkovito korištenje resursa (električne energije, vode i dr.), razvrstavanje otpada (u javnim prostorima barem) i recikliranje. Hoteli i slični ugostiteljski objekti imaju veliki negativni utjecaj na okoliš i na samu destinaciju, te bi pravilnikom o kategorizaciji trebalo propisati odgovorno ponašanje koje će omogućiti održivo poslovanje i održivi turizam u destinaciji, koja neće trpiti od povećanih trošenja resursa, povećanog zagađenja i sl. Najjednostavniji elementi su korištenje većih posuda za kozmetiku u sobama (koje su instalirane u sobi, kako bi se smanjila količina ambalaže i količina otpada poluiskorištene kozmetike), automatsko isključivanje rasvjete u sobama i upravljanje klimom kada gosti ne borave u sobama, mrežice na špinama i glave tuševa za smanjenje protoka vode, vodokotlići sa mogućnošću većeg i manjeg ispiranja, živo dekorativno cvijeće ili lokalno ubrano uz održivo uzgajanje, mogućnost višekratnog korištenja posteljine i ručnika. postavljanje štednih ili neonskih žarulja (u hodnicima sa senzorima kretanja). Hoteli bi se trebali orjentirati na skupljanje kišnice i pročišćavanje otpadnih voda za tehničku upotrebu, smanjiti upotrebu papira u svom redovnom uredskom poslovanju, donacija viška hrane ili kompostiranje bio otpada, korištenje sredstava za čišćenje koja su biorazgradiva. Postavljanje informacija o mjerama održivosti kako bi i goste poticali na pridržavanje istih. Djelomično prihvaćen Poštovani, elementi održivog i ekološkog poslovanja su veoma bitni, ali oni su predmet drugih resora i propisa. Za ishođenje rješenja za kategorizaciju (dozvala za rad) potreban je akt o uporabljivosti građevne u kojoj se nalazi objekt. U postupku ishođenja uporabljivosti provjeravaju se uvjeti sigurnosti i energetske učinkovitosti. Ovim Pravilnikom je propisana mogućnost višekratnog korištenja posteljine i ručnika u cilju zaštite okoliša (članak 3.).
2 HGK PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Pozdravljamo izmjene koje su učinjene s ciljem unaprjeđenja hotelske ponude te izradu praktično primjenjivog, razumnog i poticajnog Pravilnika s pripadajućim prilozima. Predlažemo korekciju pojedinih odredaba ili izradu novoga teksta Pravilnika i priloga te ponavljanje javnog savjetovanja ili uvođenje testnog razdoblja na terenu prije donošenja Pravilnika. Predlažemo da Pravilnik i prilozi budu postavljeni na način da osnovni uvjeti čine propisani zakonski minimum koji trebaju ispunjavati svi objekti iz skupine Hoteli te da se na temelju dodatnih kriterija kroz sustav bodovanja obavlja kategorizacija objekata ili uvođenje kompletnog sustava na temelju bodovanja. Također predlažemo vraćanje odredbe Privremenog rješenja u prijelaznom razdoblju do uklanjanja utvrđenih nedostataka, a najduže u trajanju dvije godine. U slučaju promjene vlasnika, prilikom čega novi vlasnik nastavlja obavljati istu djelatnost, predlažemo ne provoditi ponovno kategorizaciju nego priznati postojeću kategorizaciju (kao kod minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini u kojoj se nastavlja obavljati ista djelatnost promjenom vlasnika), uz dostavu podataka novog vlasnika Ministarstvu i redovnu rekategorizaciju. Hotelijeri, članice Hrvatske gospodarska komore smatraju da bi se zvjezdice trebale koristiti samo za kategorizaciju hotela te predlažu da se za sobe u domaćinstvu, apartmane, kuće za odmor i ostale smještajne objekte uvede neki drugi simbol kao što npr. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koriste "sunce". U promotivnim materijalima ovi pružatelji usluge smještaja ističu komercijalni naziv objekta npr. Villa Maria**** s istaknutim brojem zvijezdica čime se gosti mogu dovesti u zabludu "hotela s četiri zvjezdice”. Općenito predlažemo da se svi elementi koji nemaju funkcionalnu svrhu već samo dekorativnu ne propisuju kao obvezni, već se za njih propišu dodatni bodovi, npr. slike u sobi, prekrivač do 1/3 dužine kreveta i slično. Također, predlažemo za pojedine elemente dodatne udobnosti propisati bodovanje umjesto obveze i u objektima 4*, npr.: platneni ubrusi na stolu, korištenje platnenog ručnika u sanitarnom čvoru zajedničkih prostora, TV s programima na hrvatskom jeziku (obzirom da objekti na obali posluju sa domaćim gostima u malom obimu). Velik dio elemenata i uvjeta reguliraju zahtjevi tržišta, što svaki ugostitelj prepoznaje u vlastitim objektima ovisno o orijentaciji prema određenim tržištima i trenutnim uvjetima. Struktura gostiju se mijenja vrlo dinamično te ugostitelji moraju pratiti njihove zahtjeve, tehnički napredak i slično, a pojedinim se uvjetima ugostitelji ograničavaju u tome. Primjerice, iako propisana Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, obveza isticanja cjenika usluga na recepciji objekta, kao i u mapama unutar soba je vrlo teško primjenjiva zbog potrebe uvođenja različitih akcija, trenutnim online rezervacijama (npr. Booking.com) i slično, pa predlažemo da gostu cijena bude dostupna na upit. Također smatramo da je potrebno razmotriti i po potrebi prilagoditi princip bodovanja osnovnoj usluzi koju ugostitelj pruža u objektu. Naime, nema diferencijacije u bodovanju između ugostitelja koji pruža primjerice uslugu noćenja s doručkom i polupansiona, pa se usluga noćenja s doručkom bez večere gotovo penalizira, odnosno takav ugostiteljima manje mogućnosti da dostigne potreban broj bodova za kategoriju. Osim toga, potrebno je ponovno razmotriti i pojedine usluge koje nose dodatne bodove za sve objekte, no ne određuju da su iste potrebne samo za objekte koji posluju cijelu godinu, primjerice aparat za čišćenje obuće u vrsti turistički apartmani. Potrebno je pojasniti i princip bodovanja, obzirom da nismo nedvojbeno utvrdili način dodjele i zbrajanja dodatnih bodova i dostizanja potrebnog broja bodova, odnosno ukupni zbroj bodova. Primjerice, simulacijom bodovanja u pojedinim objektima, a osobito turističkim apartmanima više kategorije pojedini objekti nisu dostigli potrebni bodovni prag, a smatramo da intencija nije nužno postroživanje uvjeta u postojećim objektima već omogućavanje poslovanja. U nastavku, u općem dijelu dajemo primjedbe i prijedloge na Priloge I., II., III. i VI. Pravilnika , a s obzirom da to nije moguće drugačije učiniti: PRILOG I. – UVJETI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA Kao općenitu primjedbu dajemo sljedeće: ponuda jela i pića vrlo je detaljizirana, a istu je potrebno neprestano prilagođavati zahtjevima tržišta; smatramo da je potrebno pojednostaviti uvjete i dopustiti ugostiteljima da prate tržište. 3.5.20. Prekrivač za svaki krevet najmanje do trećine dužine kreveta za 4* i 5*. Preporuka je brisanje ovog uvjeta te prepuštanje odluke individualno hotelijerima. Noviji trendovi nalažu prozračnost i jednostavnost te se sve veći broj hotela odlučuje samo za posteljinu, bez prekrivača. Osim prodajno-marketinškog aspekta, potrebno je uzeti u obzir i higijenski aspekt. Prekrivači se ne mogu redovito mijenjati i održavati kao posteljina i često zahtijevaju kemijsko čišćenje, a ne obično pranje. 3.5.32. - obvezna garnitura za sjedenje u hotelskom apartmanu – u praksi se pokazalo da niski stolići uglavnom smetaju gostima, često se iznose na terasu i oštećuju, smetaju u slučaju potrebe dodatnog kreveta i slično. Predlaže se brisati obvezu i predvidjeti dodatne bodove 3.5.47.- TV s obveznim hrvatskim programima – brisati obvezu i predvidjeti dodatne bodove 3.5.49. Telefon izravno povezan s javnom telefonskom mrežom s uputama za korištenje (3*, 4*, 5*). Ista primjedba kao na članak 9. Pravilnika. 3.5.54.- direktorij A-Ž – brisati obvezu i predvidjeti dodatne bodove 3.5.62.- spremišta za sobarice na svakih 50 smještajnih jedinica – ograničava organizaciju posla, npr. postojanje adekvatnog centralnog spremišta; predlažemo propisati spremišta za sobarice u dovoljnoj količini i kvadraturi 3.10.10.- stolica u kupaonici – dodati na zahtjev gosta, jer se zbog površina zatrpava prostor i često se ne upotrebljava 4.2.5. - vješalice za odjeću u blagovaonicama – samo za objekte koji posluju cijelu godinu 4.4.13. - prirodni sok od naranče ili drugi prirodni sok u 4* - brisati obvezu i predvidjeti dodatne bodove 4.5.11. Tematska ponuda jela najmanje jednom tjedno (npr. dani gljiva i drugo). Predlaže se kao uvjet staviti samo tematsku ponudu jela bez uvjetovanja jednom tjedno, s obzirom da je tematska ponuda uvijek višednevna i prati primjerice sezonsku ponudu lokalnih proizvoda te s obzirom na zahtjevnost provođenja ovakvih akcija u organizacijskom, promotivnom i drugim pogledima. Nerealno je očekivati najmanje jednom tjedno, a niti svaki tjedan provođenje tematskih ponuda jela. 7.3. Bazen za plivanje na otvorenom prostoru 60m2 7.4. Bazen za plivanje u zatvorenom prostoru 60m2 Predlaže se vraćanje uvjeta na uvjete iz prethodnog Pravilnika te mjerenje ukupnom vodenom površinom, a ne kvadraturom bazena. U javnim pozivima Ministarstva turizma prethodnih godina poticala se obnova i uređenje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“ te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3*), sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 88/07, 58/08, 62/09, 63/13) i to za razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata). Dodatno, postojeći mali hoteli koji imaju bazene 30m2 radi prostornih mogućnosti ne mogu odgovoriti na ovaj novi zahtjev. Ovaj uvjet direktno utječe na investicijske troškove, ali i operativne troškove održavanja, grijanja i dr., a ne utječe nužno na podizanje kvalitete ponude, s obzirom da je primjerice moguće kompenzirati ovaj uvjet protustrujnim plivanjem. PRILOG III. UVJETI ZA KATEGORIJU TURISTIČKO NASELJE 2.21.3. Glavni stubište i hodnici širine 1.30 m kategorije 4 i 5 zvjezdica Predlaže se brisati i staviti kategoriju 4 i 5 zvjezdica s istim uvjetima kao što je navedeno u 2.21.2. i to da se ne primjenjuje na objekt do 25 ili 50 smještajnih jedinica te uz izuzeća za postojeće objekte. 3.7.37. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo (za 4* ili 5*) Prijedlog: da se zastori za zamračivanje uvjetuju ukoliko nema škura. Ukoliko škure postoje, zastori ne trebaju biti uvjet. 3.7. 50. Telefon direktno povezan s javnom telefonskom mrežom s uputama za korištenje Interna mreža komunikacije apartmana s recepcijom i drugim hotelskim službama je obavezna. Pitanje je uopće opravdanosti ulaganja u javnu telefonsku mrežu, budući danas svi gosti imaju mobilne telefone. Bolje je ulagati u uvođenje wireless interneta. PRILOG VI. UVJETI ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU: HOTEL Posebni standard: Poslovni hoteli Posebni standard: Hoteli za sastanke Posebni standard: Kongresni hoteli - Predlaže se povezivanje posebnih standarda „poslovni hoteli“ i „hoteli za sastanke“ u jedan standard „poslovni hoteli“. Predviđena je mogućnost maksimalno četiri standarda. Kongresni hoteli će u pravilu uzeti sva tri navedena standarda te ostaje izbor još jednog čime se podržava maksimiziranje popunjenosti koja je pod utjecajem sezonalnosti. - Predlaže se ukidanje uvjeta „Najmanje 10% smještajnih jedinica sa zasebnom uredskom prostorijom sa stolom i stolicama u kojoj mogu održati sastanak 3 do 4 osobe.“. Sobe su privatni prostori gostiju te se ovim uvjetom zadire u privatnost gostiju. S druge strane, otežano je praćenje prijava i boravka gostiju te se otvara mogućnost neprijavljenog boravka. Nadalje, hotelima je u interesu ostvariti dodatni prihod kroz najam dvorana za sastanke, hranu i piće. - Predlaže se ukidanje uvjeta za sva tri standarda „Usluga tajnice 12 sati dnevno odvojeno od recepcije.“. Ovaj uvjet podrazumijeva zapošljavanje dvije osobe što je dodatni trošak za hotele. Dodatno zapošljavanje se ne može opravdati u glavnoj sezoni kada hoteli na obali nisu orijentirani na kongresne goste, čime dodatne dvije osobe postaju višak ili se trebaju raspodijeliti na druga radna mjesta. Iskustveno, dodatno zapošljavanje bi moglo djelomično pravdati u postsezoni i predsezoni u kongresnim hotelima, no iskustvo upućuje da je osoblje recepcije ili drugo osoblje koje je zaduženo za poslovne centre sasvim dovoljno za pokriti potrebe gostiju i pružiti kvalitetnu uslugu. - Predlaže se ukidanje uvjeta za sva tri standarda „Video“. Video je zastarjela oprema koja se više ne koristi. Moguća zamjena „DVD uređajem“. - Predlaže se neuvjetovanje veličine površine u uvjetu za hotele za sastanke i kongresne hotele „Dvije zasebne prostorije za sastanke s klimom i zamračenjem, svaka najmanje površine 20m2 .“ Prijedlog je kao uvjet navesti raspoloživost dviju manjih dvorana. - Predlaže se u uvjetu za hotele za sastanke i kongresne hotele „Dvije zasebne prostorije za sastanke s klimom i zamračenjem, svaka najmanje površine 20m2 .“ uvesti mogućnost pregrađivanja veće dvorane u manje dvorane te isključiti „zasebnost prostorija“ kao uvjet. Posebni standard: Klub - Predlaže se uvjet „Pet sportskih sadržaja s najmanje tri na otvorenom i dva u zatvorenom prostoru“ preoblikovati na način da je uvjet pet sadržaja na otvorenom i zatvorenom prostoru, bez uvjetovanja koliko ih treba biti na otvorenom, a koliko na zatvorenom prostoru. Posebni standard: Odmorišni hotel (Holiday resort) - Predlaže se uvođenje dodatnog standarda „odmorišni hotel“ koji nije resort. Uvjeti iz ovdje postavljenog „odmorišnog hotela“ su primjenjivi isključivo na resorte te nisu primjenjivi na male hotele niti veće hotele koji nemaju prostorne mogućnosti resorta. - Predlaže se ne uvjetovati veličine prostorija za zabavu već uvjetovati sadržaje budući da postojanje određene prostorije za zabavu ne garantira kvalitetu usluge, kada je lijepo vrijeme, prostorija će u pravilu biti prazna, a kada je loše vrijeme, neprimjereno je svim gostima ponuditi jedan isti zabavni sadržaj. Posebni standard: Priobalni odmorišni - Predlaže se kod uvjeta „50% smještajnih jedinica s pogledom na more i 50% smještajnih jedinica s balkonom, lođom ili terasom.“ napraviti izuzeće kod postojećih objekata po pitanju balkona, lođa i terasa te izuzeti uvjet postotka smještajnih jedinica s pogledom na more. Fizički neki hotel može biti pozicioniran prvi red do mora, ali užom stranom hotela čime neće zadovoljiti uvjet 50% smještajnih jedinica s pogledom na more, ali bi svakako trebao imati mogućnost uzimanja standarda priobalni odmorišni. Stoga se predlaže postotak kao uvjet zamijeniti položajem hotela u odnosu na udaljenost od mora, primjerice hoteli u zoni 500 metara od mora. S druge strane, primjerice imaginarni hotel smješten na vrh Velebita koji bi imao pogled na more iz 50% smještajnih jedinica bi mogao nositi ovaj standard, dok hotel koji je prvi red do mora i ima park ispred hotela s drvećem koje zaklanja pogled ne bi mogao nositi ovaj standard. Posebni standard: Obiteljski hotel - Predlaže se uvjet „25% smještajnih jedinica s dječjim krevetićem ili krevetom“ izmijeniti na način da se uvjetuje raspoloživost dječjeg krevetića ili kreveta za dodavanje u 25% smještajnih jedinica koje to prostorno mogu podržati. Unaprijed postavljeni dodatni kreveti ili krevetići nisu u svrhu maksimiziranja prodaje smještajnih kapaciteta. Dodijeliti sobu s krevetićem gostu bez djeteta u slučaju zauzetosti drugih soba može stvoriti nepotreban osjećaj neugode boravka. Posebni standard: Mali i prijateljski: - Predlaže se redefinirati mali hotel kroz broj smještajnih jedinica, odnosno kreveta „Hotel može imati najviše 25 smještajnih jedinica odnosno 50 kreveta.“ s obzirom da se i u Prilogu 1 – Uvjeti za kategorije hotela navodi do 50 smještajnih jedinica ili 100 kreveta kao kriterij za definiranje malog hotela u odnosu na srednje i velike hotele. Posebni standard: Wellness - Predlaže se uvjet „Površina zatvorenih i otvorenih prostora wellnessa 3m2 po krevetu u hotelu.“ korigirati na način da se uvede stupnjevano (kategorije) uvjetovanje površine prostora wellnessa. Posebni standard: Ronilački klub - Predlaže se predviđanje mogućnosti ugovornog vezivanja za ronilački centar koji bi koristio prostore hotela za provođenje ove djelatnosti, a temeljem kojeg bi hotel mogao dobiti ovaj standard. Time se može isključiti vlastito posjedovanje opreme, plovila, najma opreme, zapošljavanja instruktora i drugo. - Predlaže se izmijeniti naziv Ronilački klub u Ronilački centar. Sukladno posebnim propisima (Zakon o sportu) u svom nazivu riječ „klub“ mogu imati samo sportske udruge. Kako se ovdje radi o gospodarskoj djelatnosti naziv „klub“ je neprimjeren. - Predlaže se uvođenje uvjeta „dvorana za edukacije“ s obzirom da je teorijska edukacija sastavni dio ronilačkog tečaja. - Predlaže se ukidanje uvjeta “Prostorija za držanje ronilačke opreme, a posebno kompresor za punjenje ronilačkih spremnika” i dr. koji se propisuju sukladno propisima iz zaštite na radu i u vezi radnih prostora, pa je to uvjet obavljanja djelatnosti ronilačkih centara. - Predlaže se ostavljanje mogućnosti najma ronilačke opreme iako svi ronilački centri nude ovu uslugu, ukoliko se ne dopusti ugovorni odnos s ronilačkim centrom. - Predlaže se ne uvjetovati “dva plovila” i ostaviti mogućnost ugovornog najma plovila. - Predlaže se pojasniti „udaljenosti za korištenje rekompresijske komore“. Predlaže se dodatno uvođenje posebnog standarda – Hotel za bicikliste (bike hotel) čime bi se podržala Strategija razvoja turizma RH do 2020.g. Prijedlog uvjeta je ispod. PRILOG VI. - UVJETI ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU: “HOTEL” 15. POSEBNI STANDARD: BIKE HOTEL ( Hotel za bicikliste) OBVEZNI UVJETI Prostorije HOTEL ZA BICIKLISTE Ima Nema 1. Osiguran prostor za smještaj bicikla ( da je siguran, pod ključem) 2. Bike radionica i prostor za servis/pranje bicikla + osnovni alat za servis bicikla ( pumpa, set raznih ključeva) 3. Prostor za pranje bicikla (može biti u sklopu bike radionice) 4. Mogućnost najama bicikla Usluge 5. Organizirano biciklistički izleti u vodstvu vodiča 6. Dobre bike mape i karte (informacija o području za bicikliste) 7. Mogućnost pružanja medicinske pomoči Usluge prehrane 8. Usluga polupansiona s jelovnikom namijenjenim biciklistima 9. Usluživanje pića i napitaka Dodatno se predlaže prilagodba kriterija za posebne standarde malim hotelima koji teško mogu udovoljiti kriterijima svih posebnih standarda, osim kod posebnog standarda: mali i prijateljski. PRILOG A – UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA Predlaže se uvođenje tolerancije do 20% odstupanja od postavljenih uvjeta izraženih fizičkim mjernim pokazateljima (poput kvadrature) te uvođenja kategorija za Hotel baštinu. Hotel baština je u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama. Kao postojeća građevina ne može tolerirati uvjete određene unaprijed određenim kvadraturama poput širine hodnika ili veličine sobe te je potrebno odobriti mogućnost tolerancije značajnijih odstupanja u odnosu na uvjete, kako bi se očuvala i ponudila autohtonost, odnosno baština. Poželjno je kao uvjete postaviti one koji će podržati očuvanje i što vjerodostojnije pokazivanje izvorne građevine. PRILOG B – UVJETI ZA DIFUZNI HOTEL 2. Horizontalne i vertikalne komunikacije Predlaže se ukidanje ovih uvjeta s obzirom na članak 30. stavak 3. Pravilnika koji navodi da građevine ili dijelovi građevina hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Dodatno se predlaže, po modelu za Integralni hotel gdje se kao uvjet navodi da recepcija radi 16 sati dnevno, do 24 sata dostupna na poziv, uvesti isti uvjet i kod Difuznog hotela (za koji se propisuje da recepcija radi 24 sata dnevno). Također se predlaže spajanje Difuznog i Integralnog hotela u jednu vrstu – Integralni hotel. PRILOG C – UVJETI ZA INTEGRALNI HOTEL 2. Usluge smještaja: Ugostitelj mora pružati smještaj na jedan od načina pod točkama 1.-10., u svojim i/ili objektima unajmljenim od iznajmljivača u domaćinstvu ili od drugih ugostitelja, u vrstama: Soba i/ili Studio apartman i/ili Apartman i/ili Kuća za odmor i/ili Rješenje, sukladno Pravilniku za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Predlaže se da se prilikom sklapanja ovakvih ugovora mijenja i osoba nositelj Rješenja o kategorizaciji objekata na način da bi to bio ugostitelj integralnog hotela. Time više pružatelji usluga u domaćinstvu ne bi više bili u kategoriji paušalnih poreznih obveznika. Difuzni i Integralni hoteli su osmišljeni sa svrhom poboljšanja kvalitete ponude obiteljskog smještaja. Moguće je definiranje ugovornog odnosa po principu članstva s obostrano definiranim pravima i obvezama. Dodatni prijedlog: Predlaže se ugraditi odredbu kojom se vlasniku objekta pri izlasku iz Integralnog hotela omogućuje automatsko vraćanje kategorizacije koju je objekt imao pri ulasku u Integralni hotel. Ovom odredbom bi se poticajno djelovalo na formiranje Integralnih hotela. Dodatni prijedlog: Predlaže se spajanje Difuznog i Integralnog hotela u jednu vrstu – Integralni hotel. Za integralne hotele se također predlaže suspendiranje postojeće kategorizacije i novo kategoriziranje od strane zadruge ili trgovačkog društva / obrta nositelja integralnog hotela. To se tumači obavezama koje proizlaze iz kategorizacije (boravišna pristojba, porez, članarina...), iako se u biti ništa ne mijenja u vrsti usluge noćenja, dakle nova kategorizacija jednaka je staroj jer se dopuštaju različite vrste smještaja koje već postoje. Treba razmotriti i mogućnost zadržavanja postojeće kategorizacije i ugovornog prijenosa obaveza na recepcju - agenciju integralnog hotela ili mogućnost "zamrzavanja" (stavljanja u mirovanje) postojeće kategorizacije na rok od npr 5 godina, radi osiguranja pravne stečevine vlasnicima u slučaju ponovnog osamostaljenja. Smatramo da ima prostora za dodatnu razradu vrste "integralni hotel" s obzirom na željeni cilj i do sada (ne)ostvarenu implementaciju ovog modela. Prihvaćen Poštovani, testiranje Pravilnika je provedeno u sustavu redovite kategorizacije objekata koju provodi Ministarstvo turizma. Testirani su objekti različiti kategorija i veličina. Pravilnik i prilozi jesu koncipirani sukladno vašem prijedlogu odnosno propisani su obvezni uvjeti i uvjeti koji se boduju. Privremeno rješenje u trajanju od jedne godine propisano je Zakonom i nije predmet ovog Pravilnika. Privremeno rješenje na rok od dvije godine nije bilo nikad propisano. Kod promjene ugostitelja ne provodi se ponovna kategorizacija već se napiše rješenje o nastavku obavljanja djelatnosti. Prije kategorije objekta utvrđuje se i vrsta objekta (Hotel, Soba) te nije moguće dovesti gosta u zabludu zbog označavanja kategorija zvjezdicama u domaćinstvu. Hotel kategorije četiri zvjezdice nije isto kao i soba kategorije četiri zvjezdice i to je tržištu sasvim jasno. Svi „dekorativni elementi“ su potrebni zaradi udobnosti koje objekti iz ove skupine moraju pružati. Tv s programom na hrvatskom jeziku mora postojati jer živimo u Hrvatskoj i nemamo pravo zanemariti domaćeg gosta. Zbog zahtjeva tržišta predložen je i novi pristup s bodovanjem. Vidno istaknute cijene usluga propisane su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i nisu predmet ovog Pravilnika. Dodatne usluge prehrane dodatno se boduju što znači da postoji „diferencijacija“. Princip bodovanja određen je na način da se svaki uvjet jednom boduje. Ne postoji intencija o strožim uvjetima, već omogućiti ugostitelju fleksibilno prilagođavanje tržištu uz zadržavanje kvalitete. ODGOVORI NA PRIMJEDBE IZ PRILOGA PRILOG I. Ponuda jela je minimalno propisana, a ugostitelj može usluživati i proizvode sukladno zahtjevima tržišta. Elementi u smještajnoj jedinici kao što su: prekrivač, niski stolić uz garnituru za sjedenje, direktorij od A-Ž, spremište za sobarice i stolica u kupaonici, uobičajeni su standardi za zadovoljavanje funkcionalnih potreba. Tematska ponuda jela nije obveza već uvjet koji se boduje. Površina bazena u Pravilniku ili vodena površina (?) nije propisana prethodnim Pravilnikom te se ne može vračati na postojeće. Bazen nije obvezni uvjet. PRILOG III., širina stepeništa od 1,3 m je funkcionalno potrebna za normalno kretanje i mimoilaženje osoba (2 smjera x 60 cm za svaku osobu + 10 cm razmak između osoba u trenutku mimoilaženja). odredba „Zastori za zamračivanje ili slično“ podrazumijeva bilo koji način zamračivanja te nije potrebno imati zavjese ako postoje škure. Fiksni telefon je bitan. Temeljem iskustva kategorizacije iz očevida na objektima mobilna mreža nije uvijek dostupna u svako vrijeme i na svakom prostoru. PRILOG VI., posebne standarde: Hotel za sastanke, Poslovni hotel i kongresni hotel nije potrebno ujediniti u jedan posebni standard. Postojeći posebni standardi su već dodijeljeni određenim objektima i svaka promjena dovela bi do zabuna. Na terenu nije bilo prigovora oko postojećih posebnih oznaka. Zasebna prostorija za sastanke uz smještajnu jedinicu (u 10%) u Poslovnom hotelu ne nalazi se u dijelu za spavanje. Smještajne jedinice jesu „privatni prostor“, ali to ne znači da korisnik tog prostora ne smije nikoga pustiti u isti. Usluge tajnice 12 sati dnevno je bitno za funkcioniranje kongresa ili poslovnih sastanaka. Osoblje recepcije ne može preuzimati ove obveze jer mora raditi na svojim osnovnim zadacima. Ove posebne oznake nisu obvezne i tko želi dobiti oznaku treba omogućiti normalno i kvalitetno funkcioniranje događaja. Primjedba da je video zastarjela tehnologija je ispravna i to je moguće korigirati. Površina prostorije za sastanke od 20 m² je minimalna i ovaj uvjet nije potrebno opisno određivati. Pregrađivanje glavne dvorane u manje je logično i u praksi se uvijek to koristi te nije potrebno posebno propisivati mogućnost pregrađivanja. Prijedlog da se u posebnom standardu: „Klub“ ne propisuje broj sportskih sadržaja na otvorenom i broj u zatvorenom prostoru već zajednički broj ima opravdanja i moguće je isto promijeniti. Posebna oznaka Odmorišni hotel nije vezan za resort. Ovu oznaku može imati svaki pojedinačni hotel. Primjedba o uvjetovanju veličina prostorija za zabavu nije jasna – na koji se posebni standard odnosi?, veličine su određene u postocima u odnosu na broj kreveta u hotelu, a ne kvadraturom. Postotak smještajnih jedinica s pogledom na more i smještajnih jedinica s balkonom kod posebnog standarda „Priobalni odmorišni“ hotel su osnovni uvjeti za ovu posebnu oznaku. Hotel na vrhu Velebita ne može nositi ovaj standard jer je propisana udaljenost hotela 300 m od mora. Prijedlog da u posebnoj oznaci „Obiteljski hotel“ ne treba imati dječje krevet stalno u smještajnoj jedinici je funkcionalno opravdan i moguće je izmijeniti ovu odredbu. U posebnom standardu „Mali i prijateljski“ hotel moguće je povećati smještajni kapacitet na 50 smještajnih jedinica. Površine prostora u „wellnessu“ nije potrebno stupnjevati sukladno kategoriji hotela jer wellness nema kategorija. Izmjena naziva posebne oznake „Ronilački klub“ u „Ronilački centar“ je korektna i prihvatljiva. Sve prostorije i oprema u ovoj posebnoj oznaci mogu biti u najmu. Sve prostorije i oprema Ronilačkog kluba su potrebni za definiciju posebne oznake. Prijedlog nove posebne oznake „Hotel za bicikle“ je prihvatljiv. Sukladan je Strategiji i tržišnim trendovima. Mali hoteli imaju svoj posebni standard i nije potrebno prilagođavanje ostalih standarda za njih. PRILOG A, U Hotelu baština nisu propisane širini hodnika, a površine smještajnih jedinica su umanjene u odnosu na druge vrste. Dosada kategorizirani objekti nemaju kategorija i sada nije moguće uvođenje istih. Ni jedan ugostitelj koji ima rješenje za hotel baštinu nije izrazio želju za kategorijama. PRILOG B, horizontalne i vertikalne komunikacije imaju građevine koje čine Difuzni hotel. Recepcija treba raditi 24 sata kao i u svakom hotelu. Spajanje vrsta Difuzni hotel i Integralni hotel u jednu vrstu je nemoguće. Kod Integralnog hotela integriraju se prethodno kategorizirani objekti. Difuzni hotel nema integracije kategoriziranih objekata, kategorizira se kao svaki hotel. PRILOG C, Kod kategorizacije Integralnog hotela ne ulazi se u bit ugovora. Iznajmljivaču ili drugom ugostitelju koji daje na korištenje svoj kategorizirani objekt Integralnom hotelu poništava se rješenje o kategorizaciji za objekt koji je dao na korištenje. Automatsko vračanje kategorizacije je predmet Zakona, a ne ovog Pravilnika. Suspendiranje postojeće kategorizacije vrši se oduzimanjem rješenja i s time prestaju obveza za plaćanje poreza i pristojbi.
3 Raul Lindi PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI U nastavku na članak iz "POJMOVNIK NAMJENA (Dodatak III. Pravilnika o sadržaju prostornih planova)": "Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene, hotel (T1) ne dozvoljava izgradnja stambenih sadržaja namijenjenih za stalno ili povremeno stanovanje (objekti namijenjeni isključivo stambenoj namjeni), ali je dozvoljen stambeni prostor u sklopu građevina ugostiteljsko-turističke namjene u funkciji smještaja osoblja i sl. čija površina ne smije prelaziti 10% građevinske (bruto) površine građevine u kojoj se nalazi. ", želio bih naglasiti na taj problem. Kod takozvanih obiteljskih hotela, koji se grade i bi se gradili u zonama T1, po tom zakonu obitelj nije u mogućnosti živiti u tom istom hotelu. ( obitelj je ključ postojanja hotela i njegovog poslovanja). Treba omogućiti da obitelj u čijem je vlasništvu hotel, može živjeti u njemu ( u posebnoj stambenoj jedinici, koja ima sve benificije stana, a to su komunalna naknada koja je jednaka kao za domaćinstva , a ne za poslovnu djelatnost, kućni priključak vode, odvoz smeća) tokom čitave godine, neovisno o tome dal hotel posluje svih 12 mjeseci. Nije prihvaćen Poštovani, ovo nije problem ovog Pravilnika. prostorni planovi i navedeni Pravilnik u nadležnosti su Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
4 Katarina Marčić PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Vezano za Prilog 1, odnosno "Uvjeti za kategoriju hotela" trebalo bi naznačiti i da balkon ulazi u površinu modula, cijelom svojom veličinom ili propisati maksimalnu veličinu balkona koja bi se mogla uzeti u obzir pri izračunavanju veličine modula. Posebno u hotelima koji posluju ljeti balkon je esencijalan za gosta i često je važniji od same veličine sobe,wc i predprostora. Djelomično prihvaćen Poštovana, balkon ne treba uči u površinu smještajne jedinice. Namjena balkona je drukčija od namjene smještajne jedinice. Na balkon nije moguće postaviti, krevet, ormar, WC školjku i slično.
5 Srdjan Batosic PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Apsolutno esencijalno je da maknete restoran iz uvjeta za otvaranje jednostavnog hotela. Restoran je razlog zbog kojeg se nikad necu odluciti na pretvaranje kuce u hotel, iako zadovoljam sve uvjete za hotel s tri zvjezdice. Zasto? Osim ogromnog troska, koji je neisplativ, morao bih zrtvovati cijeli kat obiteljske kuce za tu namjenu. Trosak je neisplativ, jer mi je kapacitet svega 30 gostiju, a nisam lociran uz obalu, pa stvarno nema teorije da mogu isplatiti ni trosak uredjenja, ni trosak osoblja. Za takve, male hotele, treba postaviti minimalne uvjete, dovoljne za posluzivanje hladnog dorucka, ili dorucka s omletom i slicnim, jednostavnim jelima, koja se mogu pripremiti u obicnoj kuhinji. Pozdrav Nije prihvaćen Poštovani, osnovna hotelska usluga koju treba zadovoljiti za vrstu hotel je noćenje s doručkom, a što znači da hotel mora imati restoran. Postoje druge vrste u kojima nema usluživanja hrane (soba, apartman, hostel, prenoćište ...).
6 Buljanović Obrt za turizam PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Gdje su prilozi ovom pravliniku. Nema smisla govoriti o pravilniku dok se ne vide prilozi. Hvala Nije prihvaćen Poštovani/a, u rubrici otvorenih savjetovanja na našim stranicama http://www.mint.hr/default.aspx?id=8131 poslije naslova svakog od pravilnika i linka na njegov tekst slijedi nastavak: "… dok priloge (ukupno 11) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima: https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/2651).
7 Katarina Marčić PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Gdje se mogu vidjeti prilozi ovom pravilniku? Hvala! Nije prihvaćen Poštovani/a, u rubrici otvorenih savjetovanja na našim stranicama http://www.mint.hr/default.aspx?id=8131 poslije naslova svakog od pravilnika i linka na njegov tekst slijedi nastavak: "… dok priloge (ukupno 11) uz ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje (otvara link s dokumentima: https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/2651).
8 Dujo Odžak PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI Word dokument je prazan Nije prihvaćen Poštovani, word dokument nije prazan, naime, kada kliknete na 'preuzmi Word dokument' onda ga i preuzimate i obično je njegova ikona vidljiva u lijevom donjem kutu vašeg ekrana, ili je, ovisno o postavkama, dokument spremljen na vašem računalu u downloads
9 HGK 1.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Člankom 2. određeno je da u objektu usluge i sadržaji koji nisu obvezni mogu biti pruženi od strane drugih fizičkih i pravnih osoba (različitih od ugostitelja), na što se nadovezuje npr. čl. 16. st. 4. temeljem kojeg restoranom i točionikom mora poslovati ugostitelj koji posluje objektom. Nadalje, u sklopu vrste turističko naselje je primjerice propisana obveza pružanja usluga sportskih sadržaja na otvorenom, što bi tumačenjem ove odredbe također trebao obavljati sam ugostitelj. Iako odredba koja na sličan način određuje obvezu poslovanja ugostitelja u obveznim sadržajima i uslugama postoji i u važećem pravilniku, smatramo da se propisivanjem obveze da pojedinim segmentima posluje upravo sam ugostitelj zadire u poslovnu politiku ugostitelja i ograničava poslovanje prema uvjetima na tržištu. Slijedom navedenog, predlažemo da se omogući da i obveznim sadržajima mogu poslovati druge fizičke i pravne osobe uz nadzor ugostitelja i ispunjavanje uvjeta kvalitete za kategoriju ugostiteljskog objekta. Djelomično prihvaćen Poštovani, propisivanje sadržaja u kojima mora poslovati ugostitelj je u funkciji određenja same vrste. Najmanje hotelske usluge su receptivne usluge, noćenje i doručak. Tim osnovnim uslugama mora upravljati ugostitelj radi kvalitete ponude. Za sportske sadržaje nije izričito propisano da njima mora poslovati ugostitelj. Bitno je da su na raspolaganju gostu.
10 HGK 1.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavkom 4. određeno je kako objekt u kojem ugostitelj posluje ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima ovog Pravilnika. Predlaže se jasno navođenje uvjeta kojih se objekti u kojem ugostitelj posluje ljeti oslobađaju, u ovom članku. Hotelijeri nisu usuglašeni po ovom pitanju. Dio hotelijera smatra da se na ovaj način diskriminiraju hoteli koji rade cijelu godinu, čemu teži i Strategija razvoja turizma RH. Također, drugom rečenicom stavka 4. propisano da se u cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu mijenjati i na zahtjev gosta ukoliko je istaknuta odgovarajuća obavijest. Obzirom na navedeno, nije jasno odnosi li se ta rečenica samo na objekte koji posluju ljeti. Smatramo da bi ista odredba trebala vrijediti i za objekte koji posluju cijelu godinu, pa stoga predlažemo drugu rečenicu izdvojiti u zasebni stavak kako bi se odnosila na sve objekte, osobito obzirom na cilj koji se time postiže i vrijednosti koje se štite. Nije prihvaćen Poštovani, uvjeti koje ne treba zadovoljiti objekt koji posluje ljeti precizno su propisani u prilozima Pravilnika. Nema diskriminacije jer npr. što će hotelu grijanje ili dodatni pokrivači, ako posluje samo ljeti?. U novi stavak treba odvojiti odredbe o promjeni rublja i ručnika.
11 Buljanović Obrt za turizam 1.OPĆE ODREDBE, Članak 4. U strategiji razvoja turizma u RH u točki 5.2 Razvoj turističke ponude u točci 5.2.1.1 Sunce i more; točka -Nova Izgradnja; ''Izgradnja se usmjerava ponajviše na hotelske kapacitete više i srednje kategorije, obogaćivanje doživljajne ponude u kampovima kao i na podizanje kvalitete smještaja u kućanstvima uključujući i njihovu transformaciju u male hotele, pansione i difuzne hotele'' - naveden je kao strateški potsticaj privatnim iznajmljivačima da pređu u kategoriju Malih obiteljskih Hotela ili Pansiona. Taj dio strategije bi trebao biti prepoznat upravo u ovom članku. Svi koji imaju apartmane ili sobe i hoće preći u veću kategoriju Pansiona i Malih obiteljskih hotela (do 25 smještajnih jedinica) i usput hoće povećati dosadašnji kapacitet, moraju imati povlašten status bez obzira kad su dobili uporabnu dozvolu. U protivnom je sama strategija upitna i treba je mjenjati . Nije prihvaćen Poštovani, „povlašteni status“ nije formalno pravno dozvoljen. Podjela na postojeće i nove objekte na snazi je još od 2002. godine i svi koji su do sada gradili ili rekonstruirali objekte iz ove skupine i pridržavali se pravila za nove objekta bili bi oštećeni. Strategija razvoja turizma traži stalno povećanje kvalitete, a ovaj prijedlog traži suprotno djelovanje - novo izgrađene objekte uređivati po blažim standardima za postojeće objekte. U tom pogledu strategija nije upitna.
12 HGK 2.2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA, Članak 7. Člankom 7. je propisano da objekt mora imati ulaz, horizontalne (hodnici) i vertikalne komunikacije (stubišta, dizala, rampe) za goste i osoblje. Međutim, vrste turističko naselje i turistički apartmani ne moraju nužno raspolagati takvim sadržajima, već se mogu sastojati od više odvojenih zasebnih građevina koje su prizemne. Dodatni se bodovi i kod vrste turističko naselje i turistički apartmani ostvaruju za horizontalne i vertikalne komunikacije, pa se stječe dojam da se favoriziraju apartmanske zgrade umjesto zasebnih samostojećih građevina, što nedvojbeno pruža veću kvalitetu i privatnost gostu. Predlaže se uvesti dodatne bodove za samostojeće građevine radi kompenziranja nepostojanja hodnika, stubišta i slično. Primljeno na znanje Poštovani, navedene vrste mogu se sastojati od više odvojenih zasebnih građevinama koje nisu sve smještajne jedinice. Postoji recepcija, sadržaji za usluživanje hrane, pića i napitaka koji najčešće imaju komunikacije. Nije potrebno favorizirati prostornu rasprostranjenost objekta jer to su pitanja prostornog planiranja i samog projekta. Svaku sitnicu nije moguće i nije potrebno bodovati jer takav pristup značajno ne pridonosi kvaliteti.
13 HGK 2.2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA, Članak 8. Predlaže se brisanje stavka 1. kojim je određeno da visina prostorija (od poda do stropa) za zajedničke sadržaje i osoblje mora biti 2,8 m. Nije prihvaćen Poštovani, ovaj stavak ne treba brisati jer je bitan za funkcioniranje objekta. Ova visina propisana je i propisima iz područja graditeljstva.
14 bellona nova j.d.o.o. 2.2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA, Članak 8. Predlažem da visina za zajedničke sadržaje i osoblje bude min. 2,6 m, zbog objekata koji nisu novi,ali nisu bili kategorizirani ,do 31.12.2003. g, ,a možda bi se sad kategorizirali u novu skupinu-hoteli Ograničavanjem visine od 2,8m veliki broj objekata, pansioni i ostali neće moći ispuniti uvijete iako sve ostalo ispunjavaju. Prema prijašnjim pravilnicima , ograničavanjem visina veliki broj je baš zbog tog razloga odustao od daljnjeg ulaganja za višu klasu smještaja Nije prihvaćen Poštovani, sve građevine izgrađene do 31.12.2002. godine su postojeći objekti, bez obzira na kategorizaciju, te se na iste uvijek može primijeniti članak 8., stavak 4.: „ Postoje¬ći objekti mogu imati postojeće visine prostorija, ako je omogućeno sigurno kretanje“. U sada važećem Pravilniku i u svim pravilnicima od 2002. godine propisana je ista odredba te nije moguće da: „ograničavanjem visina veliki broj je baš zbog tog razloga odustao od daljnjeg ulaganja za višu klasu smještaja“. Visine propisane ovim Pravilnikom odgovaraju visinama propisanim propisima iz područja graditeljstva.
15 HGK 2.3. INSTALACIJE, Članak 9. Predlaže se u stavku 1. brisati točku 5., odnosno ukinuti ovaj uvjet iz Pravilnika. Isto se odnosi i na Prilog I. – Uvjeti za kategoriju hotela 3.5.49. Interna mreža komunikacije soba s recepcijom i drugim hotelskim službama je potrebna. U skladu s današnjim vremenom i trendovima u telekomunikacijskim uslugama, obvezna ulaganja u javnu telefonsku mrežu su nepotrebna jer je gosti uopće na koriste. Postavlja se pitanje opravdanosti ulaganja u javnu telefonsku mrežu budući da danas svi gosti imaju mobilne telefone. Poželjno naglasak staviti na uvođenje bežičnog interneta. Primljeno na znanje Poštovani, fiksni telefon treba zadržati. Wi-Fi i slični sustavi nisu dostupni uvijek na svakom mjestu i u svako vrijeme.
16 Buljanović Obrt za turizam 2.3. INSTALACIJE, Članak 9. uvest WI FI mrežu kao obveznu pogotovo što današnja tehnička riješenja ne zahtjevaju žicu za dovođenje tel signala u objekt i njegovu transformaciju u WI FI. Primljeno na znanje Poštovani, WI-FI ili Wireless predviđen je u prilozima Pravilnika kao uvjet koji se boduje najvećim brojem bodova (izborni uvjet). Na temelju iskustva kategorizacije (putem očevida u objektima u cijeloj Hrvatskoj) WI-FI nije uvijek dostupan na svakom mjestu i u svako vrijeme te iz tog razloga ne može biti obvezni uvjet ili zamijeniti fiksnu mrežu.
17 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.3. INSTALACIJE, Članak 9. Predlažemo formulaciju u stavku 5. "... ugostitelj mora omogućiti upotrebu pametnog mobilnog komunikacijskog uređaja putem dostupne Wi-Fi mreže." Iskustvo pokazuje da gosti gotovo u pravilu komuniciraju putem svojih uređaja i da im je jedino potrebna kvalitetna bežična mreža. Ugostitelj može na zahtjev korisnika ustupiti pametni telefon na korištenje. Primljeno na znanje Poštovani, WI-FI ili Wireless predviđen je u prilozima Pravilnika kao uvjet koji se boduje najvećim brojem bodova (izborni uvjet). Na temelju iskustva kategorizacije (putem očevida u objektima u cijeloj Hrvatskoj) WI-FI nije uvijek dostupan na svakom mjestu i u svako vrijeme te iz tog razloga ne može biti obvezni uvjet ili zamijeniti fiksnu mrežu.
18 Željko Kelemen 2.4. SANITARNI ČVOROVI ZA GOSTE U ZAJEDNIČKIM SADRŽAJIMA , Članak 10. (2) 3. Iznimno, mali hoteli, hoteli samo za žene i hoteli u zaštićenim objektima smiju imati samo jedan wc za žene ili muškarce koji ne mora imati pisoar. Nije prihvaćen Poštovani, hotel, veliki ili mali, je najkvalitetnija razina ugostiteljske ponude te nije prihvatljivo predloženo rješenje koje bi smanjilo standarde u pogledu zadovoljavanja osnovnih čovjekovih potreba. Hoteli, u zaštićenim građevinama kao kulturno dobro, mogu biti oslobođeni ovog uvjeta (članak 3., stavak 3.). Segregaciju na samo hotele za muške ili samo za žene nije, iz više razloga, moguće propisivati.
19 HGK 2.4.2. Sanitarni čvor  uz bazen, Članak 12. Predlaže se izmijeniti i dopuniti stavak 3. na način da se predvidi mogućnost postojanja paravana za presvlačenje kod vanjskih bazena umjesto kabina, s obzirom da izgradnja i/ili postavljanje kabina traže ishođenje dodatnih dozvola što komplicira poslovanje hotelijerima. Prihvaćen Poštovani, u praksi se često primjenjuje paravan umjesto kabine i to nije problem u kategorizaciji. Međutim, bolje je to pojasniti na način koji ste opisali.
20 Manora Lošinj doo 2.4.2. Sanitarni čvor  uz bazen, Članak 12. sanitarni čvor uz vanjski bazen ili sanitarni čvor u hotelu ne dalje od npr. 50 m Nije prihvaćen Poštovani, smatramo da nije potrebno propisivati predloženu razdaljinu. Bitno je da je sanitarni čvor unutar funkcionalne cjeline bazena.
21 HGK 2.5.1. Vrste i modul smještajnih jedinica, Članak 14. Vezano na odredbu stavka 2. predlaže se ukidanje zasebnih modula smještajnih jedinica te postojećim objektima prilagoditi module prema fizičkim mogućnostima objekta (posebice u hotelu baština), odnosno u obliku dopuštenog odstupanja od postavljenog jedinstvenog modula ovisno o kategoriji. Predprostor se uračunava u kvadraturu smještajne jedinice. Isti prijedlog se odnosi i na Prilog I – uvjeti za kategorije hotela, točke 3.1, 3.2., 3.3. Nije prihvaćen Poštovani, nije jasno zašto ukidanje modula?. Sve propisane površine modula su na snazi od 2002. godine i do sada su se svi pridržavali tih površina. Ovim se Pravilnikom predviđa mogućnost odstupanja površina i s time se smanjuje i površina modula.
22 Buljanović Obrt za turizam 2.5.1. Vrste i modul smještajnih jedinica, Članak 14. Gdje je nestao predprostor? Ovo bi značilo micanje vratiju između sobe i predprostora odnosno, između kupaone i sobe kao i hodnika i sobe bi bila samo jedna vrata što je korak unazad u kvaliteti smještaja u odnosu na dosadašnji pravilnik Nije prihvaćen Poštovani, dosadašnji Pravilnik predviđa obvezan predprostor za nove objekte i neobvezni za postojeće. Prijedlog ovog Pravilnika zadržao je iste odredbe te nije jasno kako je to: „korak unazad u kvaliteti smještaja u odnosu na dosadašnji pravilnik“. Sadržaj modula objekta nije određen ovim člankom već je isti precizno određen u prilozima Pravilnika.
23 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.5.1. Vrste i modul smještajnih jedinica, Članak 14. Smatramo da je stavak (3) nepotreban te da nije potrebno omogućiti odstupanje od površine kupaonica. Nije prihvaćen Poštovani, ovo odstupanje je i sada na snazi samo za nove objekte te nema promjene. Modul i kupaonica imaju komforne površine i odstupanje od propisane površine za 10%, u 20% smještajnih jedinica, ne može utjecati na ukupnu kvalitetu.
24 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.5.1. Vrste i modul smještajnih jedinica, Članak 14. Predlažemo formulaciju stavka (1): "Modul smještajne jedinice je funkcionalna cjelina određene netto površine (na uporabi gostu) s ulazom i dnevnim svjetlom (soba, prostorija za boravak) te kupaonicom." Naime, kupaonice rijetko imaju dostupno dnevno svjetlo pa smatramo da ih je potrebno na ovakav način izdvojiti. Prihvaćen Poštovani, nije bila intencija da kupaonica ima obvezno prozor, ali postavljena definicija modula mogla bi izazvati nejasnoće. Stavak treba korigirati sukladno vašoj primjedbi.
25 Buljanović Obrt za turizam 2.6. PRIPREMA I USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA , Članak 16. Što je sa onim objektima koji služe samo doručak? Nije prihvaćen Poštovani, u članku 16. naznačen je i doručak te nije jasna namjera ovog pitanja. Obveza usluživanja doručka, način usluživanja, vrijeme usluživanja i asortiman jela i pića propisani su u prilozima ovog Pravilnika.
26 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.6. PRIPREMA I USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA , Članak 16. Smatramo da je stavak (6) u ovom članku nepotreban i nelogičan te predlažemo da ga se izbaci. Nije prihvaćen Poštovani, ova odredba je i sada na snazi te nema promjene. Ovo su tržišni zahtjevi. Cilj Pravilnika nije negacija istih, već suprotno - uvažavanje tržišta i propisivanje standarda koji će omogućiti prepoznatljiv i kvalitetan proizvod.
27 Buljanović Obrt za turizam 2.9. OSOBLJE, Članak 25. Potrebno je precizirati što to znači '' biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju'' Nije prihvaćen Poštovani, precizirano je u odredbi: „sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti“.
28 HGK 2.9. OSOBLJE, Članak 26. Predlaže se dopuniti članak 26. odredbom o izuzeću za objekte do 50 smještajnih jedinica na način da se dopusti da sve osoblje dijeli iste prostorije sanitarnog čvora i garderobe, bez razdvajanja na osoblje u pripremi i usluživanju jela i pića te osoblja na recepciji, domaćinstvu, održavanju i drugo. Predlaže se predvidjeti i mogućnost tolerancije u postojećim (malim) objektima u kojima će biti nemoguće prostorno organizirati ove prostorije, a da djelomično ne uključuju prolaz radnika kroz prostorije za goste. Manji ugostiteljski objekti često nemaju prostornu mogućnosti odvojenih prostorije, a niti potrebe za istima radi manjeg broja radnika (često 10 – 20 stalno zaposlenih). Nije prihvaćen Poštovani, osoblje na pripremi hrane mora imati zasebne sanitarije zbog sigurnosti. Za objekte do 50 smještajnih jedinica ne treba imati sanitarije za recepciju, domaćinstvo i ostalo osoblje. Isto tako sve sanitarije za bijelo osoblje može se nalazi u jednoj prostoriji (kupaonici).
29 Mario Badrov 2.9. OSOBLJE, Članak 26. Za objekte s manjim kapacitetom smještaja (5-15 jedinica) koji služe samo dorućak, omogučiti da jedna osoba priprema i poslužuje, financijski je to nužno s obzirom na troškove, te kolićinu objekata koji bi time postali mali obiteljski hoteli i pružili kvalitetniju uslugu od iznajmljivanja soba i apartmana. Nije prihvaćen Poštovani, broj osoblja nije propisan ovim Pravilnikom. Organizacija rada je neovisna poslovna aktivnost svakog ugostitelja.
30 Buljanović Obrt za turizam 2.9. OSOBLJE, Članak 26. Objekti do 25 smještajnih jedinica trebaju biti prepoznati kao drugačiji. U smjeni imate 3-5 ljudi i imati tolike zasebne cjeline (osoblje, gosti i kuhinjsko osoblje) je previše. Izlazi da na 15-tak soba gospodarski dio mora biti velik gotovo kao smještajni Nije prihvaćen Poštovani, u ovome članku kao i u prilozima Pravilnika predviđeni su manji uvjeti za prostore za osoblje u objektima do 50 smještajnih jedinica. Kod manjih objekata funkcionalno je to moguće i ekonomski opravdano. Iz navedenog, manji objekti su prepoznati kao drukčiji u tom segmentu, te nije jasna stručna podloga tvrdnje: „Izlazi da na 15-tak soba gospodarski dio mora biti velik gotovo kao smještajni“.
31 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 2.9. OSOBLJE, Članak 26. U stavku (1) treba izbaciti riječi "i usluživanju" jer osoblje koje uslužuje jela i pića po opisu svog radnog mjesta moraju prolaziti prostorijama za goste. Prihvaćen Poštovani, primjedba je točna, sukladno tome odredba će biti promijenjena.
32 Islamska zajednica u Hrvatskoj, CENTAR ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE 3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE, Članak 27. U čl. 27. Pravilnika stavak 1. točka 10. dodati "Halal Friendly Hotel" na kraju rečenice. U čl. 28. dodati stavak 6. a dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.: "Za razvrstavanje u vrstu hotela Halal Friendly Hotel moraju biti ispunjeni uvjeti iz Pravilnika o certificiranju, kategorizaciji ugostiteljskih objekata, pružanja usluga u turizmu i zdravstvenim ustanovama prema zahtjevima halal kvalitete, koji se nalazi u Prilogu VI. ovoga Pravilnika." Primljeno na znanje Poštovani, u daljem tijeku konzultacija biti će raspravljano o ovom prijedlogu.
33 Buljanović Obrt za turizam 3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE, Članak 27. Ovdje je prepoznato u točki 9 Lječilište koje hoće imati Hotel i to je u redu, ali što je sa Hotelima koji hoće imati neki manji dio lječilišnog turizma...Mislim da i taj segment nesmije biti izostavljen Primljeno na znanje Poštovani, standardi propisani Pravilnikom predstavljaju najmanje uvjete koje treba zadovoljiti, kao uvjet za tržišno pozicioniranje. Svi dodatni, neobvezni uvjeti u funkciji turističke potrošnje su dozvoljeni i dobrodošli.
34 HGK 3.2. VRSTA DIFUZNI HOTEL, Članak 30. Predlaže se dopuniti odredbu stavka 1. kojom se daje definicija difuznog hotela na način da se precizira mogu li se pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu udružiti samo u obliku Integralnog hotela, što se dade zaključiti iz navedenog u ovom članku i članku 38. stavak 1. kojim se definira Integralni hotel. Kod Integralnog hotela ugostitelj koji pruža usluge smještaja i doručka je jedna osoba te je moguće da su vlasnici. tj. nositelji rješenja o kategorizaciji smještajnih jedinica u sklopu predmetnog hotela druge osobe, dok ugostitelj difuznog hotela nije precizno naveden iz čega, prema našem shvaćanju, proizlazi da je vlasnik difuznog hotela ista osoba koja je i nositelj rješenja o kategorizaciji svih smještanih jedinica rasprostranjenih po cijelom naselju. Kod Difuznog hotela, dakle, ne postoji "... i/ili objektima drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača, koji su prethodno ishodili rješenje”, kao što je navedeno za Integralni hotel u članku 38. stavak 1. Prihvaćen Poštovani, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu se mogu udružiti samo u Integralnom hotelu i to je u definicijama obaju vrsta jasno naznačeno. Točna je vaša konstatacija da je „vlasnik difuznog hotela (ili pružatelj usluga) ista osoba koja je i nositelj rješenja o kategorizaciji svih smještanih jedinica rasprostranjenih po cijelom naselju“.
35 HGK 3.3. VRSTA HOTEL, Članak 31. Predlaže se u stavku 2. brisati riječi "povezane zatvorenom vezom". Bit je izražena riječima "Hotel je funkcionalna cjelina". Brojni vrhunski hoteli u svijetu sa četiri ili pet zvjezdica iz prestižnih lanaca (npr. Relais & Chateaux, Hotel de Charme) koji su smješteni u srednjovjekovnim građevinama, dvorcima i tipičnim kućama, imaju dvije, tri, četiri i više zgrada koje nisu sve povezane zatvorenom vezom, jer bi se time gubila autentičnost ponude koju hoteli smješteni u takvim objektima imaju. “Zatvorenom vezom” je primjerice često nemoguće povezati hotele u starim jezgrama i hotele baština u Hrvatskoj. Nije prihvaćen Poštovani, hotel može imati depandanse koje nisu povezane zatvorenom vezom. Hoteli baština nemaju zatvorene veze.
36 Katarina Marčić 3.3. VRSTA HOTEL, Članak 31. Vezano za čl.31.st.2 Predlažem da se briše riječ "zatvoreni vez" i da nova riječ koja označava povezanost dviju građevina bude "funkcionalni" vez. Dosadašnjim tekstom ograničavaju se objekti koji imaju otvoreni vez između npr. smještajnog dijela hotela i restoranske terase od par metara i zbog tih par metara trebali bi raditi zatvoreni vez koji u objektima na moru (kakvi su u većini u hrvatskoj) nije potreban. Moguće je dodatno unutar pravilnika zahtjevati zatvoreni vez za hotele koji rade cijelu godinu, odnosno napisati da se zatvoreni vez ne odnosi na hotele koji posluju ljeti. Nije prihvaćen Poštovana, zatvorenom vezom trebaju biti povezane građevine, a ne terase.
37 bellona nova j.d.o.o. 3.8. VRSTA INTEGRALNI HOTEL (udruženi), Članak 38. Predlažem da se u članku 38.st(4)1. izbriše "osim kampa u domaćinstvu". Ako su to već usluge u domaćinstvu , ne bi trebalo isključiti i kamp u domaćinstvu. Zbog postojanja problema pri registraciji kampa, u većini manjih mjesta koja nisu urbanistički podijeljeni na zone ,(T3) koja je bila obavezna, neki kampovi,( jako dobro uređeni) su se morali registrirati kao kamp u domaćinstvu. S obzirom na opremljenost takvih , ne bi trebalo isključiti nikako tu kategoriju. Nije prihvaćen Poštovani, u vrsti Hotel ne može se nalaziti vrsta Kamp. To su dva različita proizvoda (vrste).
38 HGK 4. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE, Članak 44. Iako članak 28. navodi da difuzni hotel i hotel baština nemaju kategorije, predlaže se dopuniti stavak 1. na način da se ugradi odredba o kategorijama i za difuzni hotel i hotel baština. Hotel baština prema zahtjevima kategorizacije ulazi u rang hotela s minimalno četiri zvjezdice. U promotivnim i prodajnim kanalima svi se hoteli prvenstveno razvrstavaju prema kategoriji i na taj način ih gosti prepoznaju kao „svoj proizvod“ i odabiru. Primljeno na znanje Poštovani, svi do sada kategorizirani hoteli iz ovih vrsta nemaju kategorija te bi uvođenjem istih dolazilo do zabuna. Ni jedan ugostitelj kod kategorizacije nije iskazao potrebu za kategorijama.
39 Manora Lošinj doo PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI, 5. POSEBNI STANDARDI Kod standarda Senior: prema Zakonu o gradnji dovoljna je jedna soba za osobe s posebnim potrebama te bi možda za hotele do 50 soba bila dovoljna jedna a za hotele s više od 50 soba dvije sobe za osobe s posebnim potrebama. Pod brojem 9. 30% kupaonica u ravnini s podom, to su kupatila za osobe s posebnim potrebama, te u stavku 3. je već naznačeno da su dvije. Nije prihvaćen Poštovani, ove odredbe ne odnose se na osobe s invaliditetom već na starije osobe koje su manje pokretne. Za osobe s invaliditetom propisana je ovim Pravilnikom posebna oznaka.
40 HGK 5. POSEBNI STANDARDI , Članak 46. Vezano na odredbu stavka 1., smatramo kako podaci navedeni u Prilogu VI. Uvjeti za potrebne standarde za vrstu DIVING CLUB (Ronilački klub) u potpunosti ne odgovaraju terminološki pružanju usluga u ronilačkom turizmu. Više kod prijedloga na prilog VI. Vezano na odredbe stavka 2. predlaže se spajanje točaka 1. i 2. (vrsta Business i Meetings hotel) u jednu vrstu. Napominjemo da hoteli u Hrvatskoj, s ciljem ostvarivanja veće popunjenosti i boljih poslovnih rezultata, u pravilu nisu specijalizirani samo za jednu vrstu. Različitost ponude nužna je radi izrazitog utjecaja sezonalnosti na poslovanje hotela. Ovako postavljenim vrstama hoteli koji su kongresni morat će odabrati sve tri vrste te im preostaje još jedna do maksimalnog broja vrsta koje mogu imati. Time se ne potiče ostvarivanje veće popunjenosti. U odnosu na točku 6. istoga stavka (6.Holiday resort – prijevod odmorišni) predlaže se uvođenje dodatne vrste „odmorišni hotel“. Uvjeti za vrstu „holiday resort“ su primjenjivi isključivo za resorte te mali i drugi hoteli koji nemaju prostornu mogućnost za ponudu resorta nemaju opciju uzeti posebnu vrstu standarda – odmorišni (engl. leisure), osim odmorišnih priobalnih hotela. Također se predlaže se spajanje točaka 11. i 12. (vrsta 11.Health and fitness (zdravlje i fitness) i 12.Wellness) u jednu. Uobičajeno je vezanje wellnessa i fitnessa u hotelima. Napominjemo da hoteli u Hrvatskoj, s ciljem ostvarivanja veće popunjenosti i boljih poslovnih rezultata, u pravilu nisu specijalizirani samo za jednu vrstu. Različitost ponude nužna je radi izrazitog utjecaja sezonalnosti na poslovanje hotela. Ovako postavljenim vrstama hoteli koji su kongresni morat će odabrati sve tri vrste te im preostaje još jedna do maksimalnog broja vrsta koje mogu imati. Time se ne potiče ostvarivanje veće popunjenosti. Dodatno, sukladno Strategiji razvoja turizma 2020., predlaže se nadopuna popisa iz stavka 2. točkom 17., odnosno vrstom Bike Hotel (Hotel za bicikliste) kao i uvrštavanje istog u Prilog VI. Uvjeti za posebni standard Hotel za bicikliste (više u Prilogu VI). Također predlažemo omogućiti odstupanja od ispunjenja obveznih standarda u cijelosti na način da, u slučaju kada dolazi do odstupanja elementa obvezanih standarda, a odstupanja predstavljaju manje od 10% -15 % vrijednosti zadanog elementa, posljedica ne bude automatsko svrstavanje u nižu kategoriju, nego da se toleriraju navedena odstupanja za određeni broj uvjeta. Primljeno na znanje Poštovani, većina odgovora dana je ranije. Spajanje oznaka Health and Fitness (zdravlje i fitness) i Wellness u jednu oznaku nije potrebno. Health and Fitness je manjeg kapaciteta od Wellnessa i omogućava pozicioniranje na tržištu manjim objektima. Za tekst o odstupanjima nije jasno o kojim se odstupanjima radi.
41 Islamska zajednica u Hrvatskoj, CENTAR ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE 5. POSEBNI STANDARDI , Članak 46. U članak 46. stavak 2. dodati točku 17. "HALAL FRIENDLY HOTEL" Primljeno na znanje Poštovani, u daljem tijeku konzultacija biti će raspravljeno o ovom prijedlogu.
42 Manora Lošinj doo 5. POSEBNI STANDARDI , Članak 46. Za standard small & friendly, samo 25 soba nije u skladu s međunarodnim standardima. Mišljenja smo da do 50 -tak soba može uspješno voditi obitelj. Primljeno na znanje Poštovani, međunarodnih standarda u tom pogledu nema. Prijedlog treba razmotriti u daljem tijeku konzultacija.