Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o ovlašćivanju službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Posedi Članak 9., 1)Ministarstvo u skladu s člankom 43. stavkom 7. Zakona može odlukom odrediti službeni laboratorij u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Potrebno dopuniti U slučaju nepostojanja službenog laboratorija u Republici Hrvatskoj Ministarstvo može odlukom kao službeni odrediti laboratorij u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru Nije prihvaćen Predloženo normativno uređenje članka ne utječe na njegov sadržaj jer članak 43. stavak 7. Zakona propisuje da se odlukom može odrediti službeni laboratorij u drugoj državi kada u RH nema službenog laboratorija ovlaštenog za pojedinu analizu.
2 Mario Posedi Članak 12., 2)Ministar u Povjerenstvo imenuje stručnjake iz područja koja su predmet ovoga Pravilnika U povjerenstvu ne smije biti više od 1 člana povjerenstva iz pojedinog službenog ili referentnog laboratorija Primljeno na znanje Pravilnikom se ne definiraju članovi Povjerenstva.