Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Akalović PRAVILNIK Poštovani, molim također da se lubenica podigne na tržišnu vrijednost u Pravilniku.U pravilniku se nije pratila trenutna cijena i proizvodnja lubenice koja sada iznosi otprilike 80 t/ha, a cijena 0,30 Eur/kg. Ako bi došlo do vremenske nepogode, nama trenutno po Pravilniku, osiguranje ne bi priznalo realnu vrijednost koja je na polju. Nije prihvaćen Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. obavile su stručne službe Ministarstva. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Sve kalkulacije voćarske i vinogradarske proizvodnje odnose se na nasade u punoj rodnosti. Visine prinosa mogu odstupati ovisno o navodnjavanju, regiji u kojoj se proizvodnja odvija pod pretpostavkom da su primijenjene dobre tehnološke prakse u proizvodnji. Poljoprivrednik može osigurati svoju poljoprivrednu proizvodnju i na viši iznos od iznosa navedenog u Prilogu III. Pravilnika, ali za sufinanciranje premije osiguranja prihvatljiv je iznos vrijednosti poljoprivredne proizvodnje iz Priloga III. Pravilnika. Propisanim maksimalnim vrijednostima poljoprivredne proizvodnje, koja je osnova za izračun cijene police, Ministarstvo kontrolira opravdanost trošenja sredstava i osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Unije i RH.
2 Kata Petrovic PRAVILNIK Poštovani, molim da se lubenici podigne tržišna vrijednost u Pravilniku, jer se u Pravilniku nije pratila trenutna cijena i proizvodnja lubenice koja sada iznosi cca 80 t/ha, a 0,30 Eur/kg. Ako bi došlo do vremenske nepogode, nama trenutno po Pravilniku, osiguranje ne bi priznalo realnu vrijednost koja je na polju. Nije prihvaćen Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. obavile su stručne službe Ministarstva. Pri izradi kalkulacija uzete su u obzir dobre tehnološke prakse koje se primjenjuju na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Za izradu kalkulacija odabrane su one tehnologije koje zadovoljavaju pretpostavke „dobrog gospodarenja“ u optimalnim uvjetima proizvodnje. Izvori podataka o prinosima i prosječnim cijenama su: 1. Anketa i stručna procjena savjetnika specijalista za pojedine kulture odnosno proizvodnje Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede 2. Podaci iz TISUP-a – MP-a 3. Podaci prikupljeni FADN istraživanjem 4. Podaci o cijenama poljoprivrednih proizvoda na tržištu neposredno nakon završetka proizvodnje prikupljeni izravno od poljoprivrednih proizvođača 5. Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu 6. Ostali dostupni javni i administrativni izvori. Sve kalkulacije voćarske i vinogradarske proizvodnje odnose se na nasade u punoj rodnosti. Visine prinosa mogu odstupati ovisno o navodnjavanju, regiji u kojoj se proizvodnja odvija pod pretpostavkom da su primijenjene dobre tehnološke prakse u proizvodnji. Poljoprivrednik može osigurati svoju poljoprivrednu proizvodnju i na viši iznos od iznosa navedenog u Prilogu III. Pravilnika, ali za sufinanciranje premije osiguranja prihvatljiv je iznos vrijednosti poljoprivredne proizvodnje iz Priloga III. Pravilnika. Propisanim maksimalnim vrijednostima poljoprivredne proizvodnje, koja je osnova za izračun cijene police, Ministarstvo kontrolira opravdanost trošenja sredstava i osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Unije i RH.
3 Kata Petrovic PRAVILNIK Poštovani, molim Vas da se kukuruz kokičar uvrsti kao kultura koja bi trebala imati tržišnu vrijednost 3 puta veću nego merkatilini kukuruz. Jer mu je tržišna vrijednost unazad 5 godina bila 0,60 Eur/kg na bazi 6 t/ha. Do sada osiguranja nisu pokrivala realnu vrijednost i ulaganja za tu kulturu. Jer po državnom pravilniku se kukuruz kokičar tretira u velikoj mjeri ispod tržišne cijene. Nije prihvaćen Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike RH 2023. – 2027. obavile su stručne službe Ministarstva. Neke poljoprivredne kulture/proizvodnje nisu izrijekom navedene u Prilogu III. Pravilnika te pri izračunu vrijednosti premije osiguranja za kukuruz kokičar uzima se izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za kukuruz iz Priloga III. Pravilnika.
4 Voćarstvo i vinogradarstvo d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, iz vašeg Pravilnika nam nije jasno, te vas ljubazno molimo da nam odgovorite- može li se matični nasad loznih podloga, odnosno lozne podloge, osigurati preko subvencionirane police te ,ako može, koja je priznata osigurana vrijednost po ha? Napominjemo da smo i prošle godine tražili od vas odgovor na isto pitanje te nam niste dali nikakvu konkretnu povratnu informaciju. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen U skladu s člankom 3. točkom q) Pravilnika predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela. Matični nasad loznih podloga kao višegodišnji nasad spada u poljoprivredni potencijal stoga nije prihvatljiv za potporu unutar ovoga Pravilnika. Međutim, rasadnik loznih cijepova (proizvodnja sadnog materijala vinove loze) za prodaju kao jednogodišnji nasad prihvatljiv je za dodjelu potpore unutar ovoga Pravilnika. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje za lozne cijepove navedena je u Prilogu III. Pravilnika.
5 Lucijan Petrović PRAVILNIK Poštovani molim vas da se na listu uvrsti kultura : kukuruz kokičar sa iznosom koji pokriva proizvodnju . Kukuruz kokičar do sada nije bio sufinanciran mjerom : 76.01., a već zadnjih 5 godina imamo značajnije površine pod tom kulturom. S tim za razliku od kukuruza merkantilnog proizvodnja ukupno mora biti 30 % veća . kukuruz merkantilni je pokrivao štetu do 2 000 eura / ha , dok kukuruz kokičar bi trebao se uvećati. Nije prihvaćen U skladu s člankom 3. točkom q) Pravilnika predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod, uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela. Matični nasad loznih podloga kao višegodišnji nasad spada u poljoprivredni potencijal stoga nije prihvatljiv za potporu unutar ovoga Pravilnika. Međutim, rasadnik loznih cijepova (proizvodnja sadnog materijala vinove loze) za prodaju kao jednogodišnji nasad prihvatljiv je za dodjelu potpore unutar ovoga Pravilnika. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje za lozne cijepove navedena je u Prilogu III. Pravilnika.
6 Daniel Čonka PRAVILNIK Poštovani. Molim da mi odgovorite kakvog smisla ima ova mjera u kontekstu osiguranja trajnih nasada. Naime samo za informaciju od 4 osiguravajuča društa koja osiguravaju poljoprivrednu proizvodnju(croatia, VH Hrvatska, adriatic i triglav) situacija je sljedeča. VH Hrvatska več par godina neželi osiguravati koštuničavo voče(breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica). Triglav osiguranje ne osigurava nikakav oblik trajnih nasada. Croatia od ove godine odbija klijente koji su imale štete proteklih godina, a adriatic ima takve uvjete da se u startu nemože osigurat. Primjerice početak osiguranja imaju regulirano datumski 15.4, a po svemu sudeči ove godine če voče početi cvasti več sredinom ožujka, tako da če biti period od mjesec dana(15.3-15.4) u kojem nasad neče biti osiguran iako smo sklopili policu(apsurd neviđeni). Na temelju svega navedenog mene zanima što se može poduzeti da se prisili osiguravajuča društva da osiguravaju sve vrste nasada i to po korektnim uvjetima za sve. Ako se nešto ne promjeni vočari če propast, a djeca če u našim školama i vrtičima jesti uvozno smeče. Lp Primljeno na znanje Društva za osiguranje svoju odgovornost preuzimaju na temelju Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/2022, 156/2022 i 155/2023), a Ministarstvo nema ovlasti nadzora ili utjecaja na rad društava za osiguranje pa tako ni uvjete sklapanja ugovora o osiguranju između osiguranika i društva za osiguranje. Društva za osiguranje dužna su poslovati u skladu sa Zakonom o osiguranju („Narodne novine“, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) kojim je propisan nadzor nad radom društava za osiguranje i uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e). Društva za osiguranje imaju pravo odbiti sklapanje osiguranja u slučaju da je nastup rizika izvjestan. Nažalost, na nekim područjima Republike Hrvatske pojava mraza više nije neizvjestan događaj, nego pojava koja se događa svake godine kao posljedica klimatskih promjena. Pojava mraza predstavlja značajan rizik u proizvodnji voća pa Ministarstvo potiče proizvođače voća da osiguraju svoju proizvodnju u što većem broju. Uvjeti osiguranja od rizika proljetnog mraza su bili jedna od tema sastanka kojeg je Ministarstvo poljoprivrede održalo s Hrvatskim uredom za osiguranje i upravama društava za osiguranje koja ugovaraju poljoprivredna osiguranja. Rezultat tog sastanka je pomicanje datuma osiguranja od rizika mraza pojedinih osiguravajućih kuća (CROATIA osiguranje i Triglav osiguranje) s datuma 10. 4. na 1. 4. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo pojedina društva za osiguranje ugovaraju osiguranje za koštićavo voće (primjerice višnju). Neka društva za osiguranje nastanak osiguranog slučaja vežu uz fenofazu u kojoj je pojedina voćna vrsta (npr. VH Hrvatska).
7 Davor Krznarić PRAVILNIK Poštovani. Voćari su s nestrpljenjem čekali ovaj pravilnik. Kako Vam je poznato osiguravajuće kuće osiguravaju mraz do kraja veljače. Za sada nije osigurano 90% voćnjaka. Pitao bih Vas dali bi Vi sklopili policu sa 30% premije, 40% odbitne franšize od osigurane svote i 20% odbitak berbe kod totalne štete? Voćari su Vas molili u nekliko navrata da izregulirate količine i cijene. Kako je moguće da cijena jabuke bude niža od kukuruza? Zašto dopuštate da kroz franšize koja je kod štete idirektno plaćanje premije koja nije pokrivena subvencijom? Voćari su ogorčeni, razočarani, uništeni pa kako vidim do sada Vam niko ništa ne komentira. Voćari ulažu jako ozbiljne novce u proizvodnju, zapošljavaju ljude, plaćaju poreze, doprinose. Zašto uništavate tendeciozno Hrvatsko intezivno voćarstvo? Proizvodnja jabuke u 5 godina je pala za 50%. Ljudi sa višegodišnjom tradicijom i mukom su bakrotirali i morali odustati, mnogi su se razbolili i više nisu među nama. Ja Vas molim radi nas Voćara i radi Vas za hitan sastanak kako bi smo pronašli nekakvo rješenje, po ovom sada ova mjera za intezivno voćarstvo nema smisla, nemojte nas ostavljati jel mi hranimo Hrvatsku djecu sa naj kvalitetnijim i jednim od naj jeftinijim voćem u EU. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede putem stručnih službi kontinuirano prati situaciju u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje kako bi poljoprivrednicima na vrijeme osiguralo adekvatnu potporu u cilju održanja proizvodnje. Također, Ministarstvo redovito održava sastanke s relevantnim predstavnicima svih sektora u poljoprivrednoj proizvodnji. Osim intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, koja ima za cilj osigurati sigurnost dohotka poljoprivrednika u slučajevima sve učestalijih prirodnih nepogoda, Ministarstvo također potiče poljoprivrednike da kroz ostale intervencije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivrede politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. (intervencije: 73.10. „Ulaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju“, 73.12. „Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima“ i 75.01. „Uspostava mladih poljoprivrednika“) preventivno ulažu u sustave za zaštitu od mraza, izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te ulaganja u ostale sustave za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena kako bi poljoprivrednici lakše prebrodili poremećaje u proizvodnom ciklusu uslijed klimatskih nepogoda. Ministarstvo poljoprivrede nema ovlasti nadzora ili utjecaja na rad društava za osiguranje. Poslovanje društava za osiguranje, uvjeti osiguranja i cjenici su prema odredbama Zakona o osiguranju („Narodne novine“, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) predmet nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). HANFA provodi nadzor tržišta osiguranja, odnosno zakonitosti poslovanja subjekata nadzora radi održavanja učinkovitog, sigurnog i stabilnog tržišta osiguranja s ciljem zaštite interesa osiguranika. Radi provedbe nadzora sklapanja polica osiguranja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje i pravilima struke u poslovima osiguranja Agencija za plaćanja dostavlja HANFA-i određeni broj uzoraka polica osiguranja na kontrolu i daljnje postupanje ako se utvrde nepravilnosti.