Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mia Kos NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Pridružujem se komentaru Općine Martijanec uz dopunu da bi mogućnost samostalnog podnošenja prijedloga trebalo uvesti i pravnim osobama u vlasništvu (izravnom ili posrednom) Republike Hrvatske Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Neven Cmrečki NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Pridružujem se komentaru Općine Martijanec uz dopunu da bi mogućnost samostalnog podnošenja prijedloga trebalo uvesti i pravnim osobama u vlasništvu (izravnom ili posrednom) Republike Hrvatske i/ili JLS, a koje imaju zaposlene pravnike i pristup ZIS-u. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Udrugaauzgajivača Istarske ovce"Istrijanka 2013" NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Često se prilikom naslijeivanja ,darovanja ili sličnog prepuštanja zemljišta događa da se određene parcele greškom zemljišnoknjižnog odjela propuste upisati u vlasništvo a kasnije to stvara dodatne troškove novom vlasniku ,predlažem da institucija zemljišnoknjižnog odjela preuzme odgovornost za svoje propuste i u takvim slučajevima promptno i bez dodatnih troškova uvede naknadno pronađene čestice... Također ima i slučajeva kada su čestice zavedene greškom na potpuno krivu osobu što je još kompliciraniji postupak ,te bi trebalo i takve slučajeve da razriješi i snosi troškove zemljišno knjižni odjel... Često se ljudi i odriču svojih parcela na koje bi imali pravo jer im to iziskuje troškove i angažman odvjetnika... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 OPĆINA MARTIJANEC NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Sukladno članku 105. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 128/22) prijedlog za upis podnosi se elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika kao obveznih korisnika elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a. Mišljenja smo da je nužno da se omogući Jedinicama lokalne samouprave da samostalno podnose prijedlog za upis, posebno prijedlog za ispravni postupak, prijedlog za brisanje zabilježbi, elektronički kao korisniku elektroničke komunikacije sa sudom putem ZIS-a, posebno ako JLS ima zaposlenu osobu koja radi na sređivanju zemljišno knjižnih stanja i samim time smanjili bi se troškovi koji Jedinici lokalne samouprave nastanu angažiranjem odvjetnika ili javnog bilježnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Hrvatski Telekom d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 9. Predlaže se izmjena članka 105. Zakona o zemljišnim knjigama na način da se i pravnim osobama omogući pristup sustavu ZIS kako bi pravne osobe mogle samostalno podnositi prijedloge za upis i ostala pismena. Time bi pravne osobe mogle poduzimati odgovarajuće radnje samostalno, bez nužnog posredovanja odvjetnika ili javnog bilježnika i bez dodatnih troškova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Anamarija Popović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, Članak 9. Javni bilježnik može stranci ponuditi na potpis Izjavu kojom izjavljuje da će upis provesti samostalno na drugi način, što ostavlja prostor za manipulaciju, jer su nakon potresa vlasnici nekretnine ostvarili pravo na obnovu iako u izvan knjižnom vlasništvu imaju još nekretnina. S toga je potrebno uvođenje obveze uknjižbe vlasništva od strane javnih bilježnika ili odvjetnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 ankica mrkšić VI. TEKST ODREDBI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU, Članak 105. Poštovanje predlažem da za upis u zemljišnjim knjigama obavezno treba postojati dokumentacija od sudova gdje je vidljivo da se na tom i tom nekretninom ili zemljištem ne vode nekakvi susski postupci i potraživanja od trećih strana .Tako da bi kupci bili zaštićeni jer po zakonu ako ne griješim nije obavezno navesti u zemljišnjim knjigama da se vodi nekakvi sudsi sporovi .Tako da ima dosta primjera da su kupci prevareni i tek nakon nekoliko godina a i desetljeća jer sudski sporovi traju dugo saznaju te i neki ostaju bez nekretnine samo iz razloga što po zakonu o Zemljišnjim knjigama ne mora se zabilježba spora uvesti .Ja to smatram jako bitnim i bez tog ne bi trebalo dozvoliti upis u zemljišne knjige i dokumenta od sudova da se na određenom vlasništvu ne vode nekajvi sudski sporovi a nisu zabilježeni u zemljišnjim knjgama . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Tonka Sabolov VI. TEKST ODREDBI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU, Članak 105. Dajem prijedlog u svezi članka 105. Zakona o zemljišnim knjigama da se prijedlozi za upis vlasništva zemljišne knjige ne podnose isključivo putem odvjetnika ili javnog bilježnika s obzirom da se istima treba platiti određena financijska naknada, već predlažem da se zahtjevi za upis mogu podnositi i osobno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.