Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Bašić II.OCJENA  STANJA  I  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  TREBAJU  UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , Ocjena stanja Gospodarske komore unutar Europske unije često djeluju kao lobisti, ali to nije njihova primarna funkcija. Gospodarske komore su organizacije koje zastupaju interese poduzeća koja posluju unutar određene industrije ili nekog određenog gospodarskog sektora. One pružaju različite usluge svojim članovima, kao što su savjetovanje, obuka, i networking, te promiču njihove interese pred vladama i drugim organizacijama s ciljem probitka i uspjeha svojih članica. Kada gospodarske komore djeluju u ulozi zastupanja interesa, njihove aktivnosti često uključivaju lobiranje na neki način, što znači da se zalažu za određene politike ili regulative koje bi mogle koristiti njihovim članovima. U tom kontekstu, one mogu biti registrirane kao lobisti u različitim jurisdikcijama unutar EU, ovisno o lokalnim zakonima i propisima o lobiranju. Europska unija ima stroge propise koji reguliraju lobiranje kako bi se osigurala transparentnost i izbjegli sukobi interesa. Lobisti, uključujući gospodarske komore koje obavljaju lobističke aktivnosti, moraju se registrirati u Registru transparentnosti EU ako žele komunicirati s javno pravnim tijelima. Stoga, iako gospodarske komore mogu djelovati kao lobisti unutar Hrvatske, moj prijedlog glasi. Što ako se HGK upiše u registar lobista, ili netko od zaposlenika ili voditelja unutar organizacija HGK? Ne predstavlja li to na neki način i sukob interesa, s obzirom da službeno predstavljaju veliki broj pravnih subjekata koji posluju s javnopravnim tijelima. S obzirom da ova izmjena ide zbog zakona o lobiranju, moj prijedlog glasi da se i i HGK uvrsti u primjenu obveznika Zakona o sukobu interesa, jer HGK i je potencijalno najveći lobist. Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na definiranje Hrvatske gospodarske komore kao obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa uz navođenje kako je ta institucija po definiciji lobist te stoga treba biti obuhvaćena i odredbama o sprječavanju sukoba interesa. Primjedba nije prihvaćena budući da se navođenje obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa provodi u odnosu na pojedine nositelje javnih dužnosti, a ne na cjelokupne institucije.
2 Marin Bašić O B R A Z L O Ž E N J E, Uz članke 4. i 5. Gospodarske komore unutar Europske unije često djeluju kao lobisti, ali to nije njihova primarna funkcija. Gospodarske komore su organizacije koje zastupaju interese poduzeća koja posluju unutar određene industrije ili nekog određenog gospodarskog sektora. One pružaju različite usluge svojim članovima, kao što su savjetovanje, obuka, i networking, te promiču njihove interese pred vladama i drugim organizacijama s ciljem probitka i uspjeha svojih članica. Kada gospodarske komore djeluju u ulozi zastupanja interesa, njihove aktivnosti često uključivaju lobiranje na neki način, što znači da se zalažu za određene politike ili regulative koje bi mogle koristiti njihovim članovima. U tom kontekstu, one mogu biti registrirane kao lobisti u različitim jurisdikcijama unutar EU, ovisno o lokalnim zakonima i propisima o lobiranju. Europska unija ima stroge propise koji reguliraju lobiranje kako bi se osigurala transparentnost i izbjegli sukobi interesa. Lobisti, uključujući gospodarske komore koje obavljaju lobističke aktivnosti, moraju se registrirati u Registru transparentnosti EU ako žele komunicirati s javno pravnim tijelima. Stoga, iako gospodarske komore mogu djelovati kao lobisti unutar Hrvatske, moj prijedlog glasi. Što ako se HGK upiše u registar lobista, ili netko od zaposlenika ili voditelja unutar organizacija HGK? Ne predstavlja li to na neki način i sukob interesa, s obzirom da službeno predstavljaju veliki broj pravnih subjekata koji posluju s javnopravnim tijelima. S obzirom da ova izmjena ide zbog zakona o lobiranju, moj prijedlog glasi da se i i HGK uvrsti u primjenu obveznika Zakona o sukobu interesa, jer HGK i je potencijalno najveći lobist. Nije prihvaćen Primjedba se odnosi na definiranje Hrvatske gospodarske komore kao obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa uz navođenje kako je ta institucija po definiciji lobist te stoga treba biti obuhvaćena i odredbama o sprječavanju sukoba interesa. Primjedba nije prihvaćena budući da se navođenje obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa provodi u odnosu na pojedine nositelje javnih dužnosti, a ne na cjelokupne institucije.