Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JOŠKO PULIŠELIĆ VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. AUTOTRANS D.D. CRES: Predlaže se uklopiti uglavak sa slijedećim tekstom: Sve do sada izdane iskaznice korisnicima usluga javnog linijskog prijevoza putnika na otocima važeće su do kraja školske/akademske godine, odnosno za ostale korisnike usluga do 31.12.2024.godine. Prihvaćen Prihvaća se.
2 JOŠKO PULIŠELIĆ V. FINANCIRANJE, Članak 15. AUTOTRANS D.D. CRES: Stavak 3. Predlaže se riječ pokazi zamijeniti riječju iskaznice Nije prihvaćen Nije dovoljno obrazloženo.
3 JOŠKO PULIŠELIĆ V. FINANCIRANJE, Članak 15. AUTOTRANS D.D. CRES: Stavak 1. Riječ ožujka zamijeniti riječju studenoga. Komentar: Nemoguće je utvrditi cijenu usluge obzirom na parametre koji utječu na istu, a to su cijena goriva, koje i nadležno ministarstvo utvrđuje svaka dva tjedna, cijene troškova rada, inflacija, troškovi financiranja poslovanja. Nije prihvaćen Nemoguće jer se financijski planovi donose do kraja tekuće godine (državni proračun) za slijedeću godinu kao i financijski planovi trgovačkih društava (prijevoznika).
4 JOŠKO PULIŠELIĆ V. FINANCIRANJE, Članak 15. AUTOTRANS D.D. CRES: Stavak 2. Predlaže se riječ travnja zamijeniti riječju studenoga. Komentar isti kao prethodni stavak Nije prihvaćen Financijski planovi donose do kraja tekuće godine (državni proračun) za slijedeću godinu kao i financijski planovi trgovačkih društava (prijevoznika) i imaju dovoljno vremena dostaviti podatke prema ovom Ministarstvu.
5 JOŠKO PULIŠELIĆ Pravo na korištenje povlastica u prijevozu, Članak 13. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentar kao i pod čl.8. st. 4. Nije prihvaćen Navedni postupak provjere nije u nadležnosti prijevoznika. Isti obavlja nadležno tijelo obalno-otočne jedinice.
6 JOŠKO PULIŠELIĆ Način ostvarivanja prava na besplatan cestovni prijevoz, Članak 12. AUTOTRANS D.D. CRES: Predlaže se zamijeniti tekst: Na osnovu izvršnog rješenja iz stavka 2. ovog članka, prijevoznik putem svojih kanala prodaje izdaje iskaznicu koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime, fotografiju korisnika, vrijeme važenja te relaciju/naziv otoka prebivališta na kojemu se ostvaruje pravo na besplatan otočni prijevoz. Nije prihvaćen Razlika između predloženog teksta i teksta prijedloga Pravilnika u suštini se odnosi na način odlučivanja od strane nadležnog tijela obalno-otočne jedinice i to tako da vi predlažete izvršno rješenje dok je prijedlogom Pravilnika propisana potvrda. Pored toga što smatramo da provođenje upravnog postupka, a koji nužno završava donošenjem rješenja predstavlja neopravdano administrativno opterećenje, također propisivanje upravnog postupka podzakonskim aktom. protivno je Zakonu o općem upravnom postupku.
7 JOŠKO PULIŠELIĆ Način ostvarivanja prava na besplatan cestovni prijevoz, Članak 12. AUTOTRANS D.D. CRES: Uzeti u obzir način izdavanja i rok na koji se izdaje otočna iskaznica (5 godina) Komentar: smanjiti će se administriranje na god. Razini. Nije prihvaćen Prava propisana Pravilnikom daju se Potvrdom na rok od godine dana kako bi stvaran broj korisnika odgovarao broju svih kategorija stanovništva koje ostvaruju pravo na besplatan prijevoz.
8 JOŠKO PULIŠELIĆ Način ostvarivanja prava na besplatan cestovni prijevoz, Članak 12. AUTOTRANS D.D. CRES: U stavku 2. iza riječi članka dodati tekst: "a koje se mogu predati i na prodajnom mjestu prijevoznika…" Nije prihvaćen Navedni postupak izdavanja potvrde nije u nadležnosti prijevoznika. Isti obavlja nadležno tijelo obalno-otočne jedinice. S obzirom na to se radi o državnim potporama iste su u nadležnosti već navedenog tijela sukladno propisima kojima se uređuje sustav državne uprave.
9 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osobe koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, Članak 8. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentar na članak 4.: Kako će prijevoznik dobiti saznanje o korištenju neke druge povlastice? Nije prihvaćen Navedni postupak provjere nije u nadležnosti prijevoznika. Isti obavlja nadležno tijelo obalno-otočne jedinice.
10 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz osoba starijih od 65 godina, Članak 7. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentar kao pod čl.6. Nije prihvaćen Prava osoba starijih od 65 identično su propisana važećim Pravilnikom kao i novim Prijedlogom Pravilnika.
11 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz umirovljenika, Članak 6. AUTOTRANS D.D. CRES: Da li omogućiti besplatan prijevoz na čitavom otoku. Komentar: u dosadašnjoj praksi imali su mogućnost neograničenog korištenja usluga prijevoza na otoku svog prebivališta po jedinstvenoj otočnoj cijeni koja je bila ekvivalent cijeni utvrđenoj od strane Instituta prometa i veza (cijena x broj putovanja iz ugovora), dakle umanjila bi im se dosadašnja prava. Nije prihvaćen Prava umirovljenika identično su propisana važećim Pravilnikom kao i novim Prijedlogom Pravilnika.
12 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz učenika srednjih škola i studenata, Članak 5. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentar kao i st. 2. Nije prihvaćen Nije jasan komentar.
13 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz učenika srednjih škola i studenata, Članak 5. AUTOTRANS D.D. CRES: Definirati što je vikend Prijedlog: vikend je u praksi koja je uspostavljena tijekom dosadašnje provedbe ZOO bio definiran kao razdoblje od petka u 12,00 do ponedjeljka u 12,00. Nije prihvaćen Vikendom se smatraju neradni dani na kraju tjedna tj. subota i nedjelja. Dakle, vikend se računa od petka u 24.00 sata do nedjelje u 24.00 sata.
14 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatni prijevoz učenika osnovnih škola, Članak 4. AUTOTRANS D.D. CRES: Da li omogućiti neograničen prijevoz djece na prebivalištem na otoku ili na čitavi otok? U praksi su problemi upravo zbog limitiranog prijevoza djece od prebivališta do škole i natrag, kada ista npr. izvan školske nastave koriste prijevoz u vlastite svrhe, a starija su od 8 godina. Nije prihvaćen Mjesečnim pokazom omogućen je besplatan polazno/povratni prijevoz učenika od mjesta prebivališta do škole te od mjesta prebivališta do mjesta gdje se odvijaju van nastavne aktivnosti.
15 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatni prijevoz djece do navršene osme godine života, Članak 3. AUTOTRANS D.D. CRES To nalaže potrebu izdavanja iskaznice temeljem dokaza o prebivalištu ili boravištu. Potrebno je definirati da djeca do 8 godine budu u pratnji odrasle osobe i da li će i osoba pratitelj imati pravo na besplatan prijevoz. Također, hoće li osoba pratitelj biti uvijek jedna te ista osoba. Nedefiniranje ovih elemenata otvara mogućnosti zloupotrebe prava. Nije prihvaćen Zakonom o otocima (NN 116/18; 73/20 i 70/21) nije predviđeno da osobe u pratnji djece do 8 godine života imaju pravo na besplatan prijevoz.
16 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osoba u pratnji, Članak 10. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentari kao iz prethodnih članaka. Primljeno na znanje Iskaznica za prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osobe koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju izdaje se na ime djeteta plus jedna osoba u pratnji. Na taj način nije potrebno izdavati iskaznicu posebno za osobu u pratnji čime se omogućava da bilo koji član obitelji ili neki drugi pratitelj bude ta osoba.
17 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz učenika i studenata koji se školuju odnosno studiraju na otoku, Članak 9. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentari kao iz prethodnih članaka. Primljeno na znanje Određene skupine djece u ljetnim mjesecima obavljaju školsku praksu ili imaju van nastavne aktivnosti iako se radio o razdoblju koje se ne smatra školskom godinom. Za navedenu djecu potrebno je osigurati besplatan javni prijevoz do i od mjesta na kojem se obavlja školska praksa. Ostala djeca imaju pravo na besplatan prijevoz za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
18 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osobe koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, Članak 8. AUTOTRANS D.D. CRES: Da li će to uvijek biti ista osoba, odnosno pod kojim uvjetima i na koji način takvoj osobi izdati iskaznicu ukoliko ne spada ni u jednu drugu kategoriju korisnika mjera ZOO. Komentar: Otvara se mogućnost zlouporabe. Primljeno na znanje Iskaznica za prijevoz osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i osobe koja je u pratnji djeteta s teškoćama u razvoju izdaje se na ime djeteta plus jedna osoba u pratnji. Na taj način nije potrebno izdavati iskaznicu posebno za osobu u pratnji čime se omogućava da bilo koji član obitelji ili neki drugi pratitelj bude ta osoba.
19 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatan prijevoz učenika srednjih škola i studenata, Članak 5. AUTOTRANS D.D. CRES: Da li omogućiti neograničeni prijevoz kao i djeci iz prethodnog članka za vrijeme trajanja školske/akademske godine? Primljeno na znanje Određene skupine djece u ljetnim mjesecima obavljaju školsku praksu ili imaju van nastavne aktivnosti iako se radio o razdoblju koje se ne smatra školskom godinom. Za navedenu djecu potrebno je osigurati besplatan javni prijevoz do i od mjesta na kojem se obavlja školska praksa. Ostala djeca imaju pravo na besplatan prijevoz za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
20 JOŠKO PULIŠELIĆ Besplatni prijevoz učenika osnovnih škola, Članak 4. AUTOTRANS D.D. CRES: Komentar na riječ "odnosno": Definirati jednu mogućnost (ili trajanje šk nastave ili čitavu godinu). Primljeno na znanje Određene skupine djece u ljetnim mjesecima obavljaju školsku praksu ili imaju van nastavne aktivnosti iako se radio o razdoblju koje se ne smatra školskom godinom. Za navedenu djecu potrebno je osigurati besplatan javni prijevoz do i od mjesta na kojem se obavlja školska praksa. Ostala djeca imaju pravo na besplatan prijevoz za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
21 Jan Kallay PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ Predlažem besplatno putovanje unutar otoka ili od mjesta prebivališta do najbliže luke kao izvrsnu inicijativu, posebno za djecu, studente i starije osobe. Ova ideja potiče obrazovne i sportske aktivnosti za mlade, dok olakšava pristup prijevozu za starije osobe. Dodatno, omogućuje uštedu putnicima koji žive na otocima ili često putuju između kopna i otoka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Matej Vlašić PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ Ljudi koji žive na otocima često su zanemareni od strane državnih institucija i život im je time otežan. Jedan od primjera je nedovoljan i skup javni prijevoz, zbog toga mi se jako sviđa prijedlog kojim učenici, invalidi i umirovljenici (najugroženije skupine) ostvaruju pravo na besplatan prijevoz, i time im se olakšava već otežan život na otocima. Samo ta jedna promjena dopridonijela bi tome da mladi ljudi koji se školuju, ostanu živjeti na otocima, što bi pomoglo u sprječavanju pustošenja i raseljavanja mnogobrojnih otočana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Lana Mujkić PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ Prijedlog o besplatnom putovanju po otoku ili od mjesta prebivališta pa do najbliže luke je vrlo dobra ideja, pogotovo jer se radi o djeci i studentima, čije se obrazovanje i sportske aktivnosti potiču. Također je povoljno i za starije osobe kojima je najteže doći do prijevoza. Ovim će prijedlogom ljudi koji žive na otoku moći uštedjeti na putovanjima od kopna do otoka i obrnuto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.