Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hana Grmuša NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE Ovim i sličnim postupcima država potiče smanjenje zainteresiranosti ljudi za bavljenje svinjogojstvom ili općenito područjima primarnog sektora koji je u Republici Hrvatskoj već naveliko na rubu "izumiranja". Važno je održati primarni sektor živim i motivirati stočare i poljoprivrednike na širenje svojih gospodarstava. Primljeno na znanje Zaprimljeni komentar ne zahtjeva odgovor.
2 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE Uzgajivači svinja na klanju iz objekata zone III zasigurno će na klanje isporučiti manji broj svinja. Tovljači koji tove svinje iz uvoznih odojaka radi nesigurnosti na tržištu, koja ja pored ostalog i posljedica afričke svinjske kuge, stavljaju u tov manje odojaka a isto tako tovljači koji tove svinje iz domaćih odojaka dijelom zbog depopulacije stada krmača i poremećaja u pripustu također će proizvesti manje odojaka. Iz tih razloga nije primjerena penalizacija iz predloženog programa zbog manje isporuke tovljenika, s obzirom da manja isporuka rezultira i povećanim troškovima proizvodnje zbog rasta fiksnih troškova. Ne treba posebno isticati da su povećani troškovi proizvodnje vezani i uz sprovedbu svih naređenih mjera eradikacije afričke svinjske kuge. Iz gore iznijetog predlaže se u pravilima za dodjelu potpore predvidjeti nadoknadu isporučiteljima tovljenika povećanih troškova proizvodnje a zavisno od raspoloživog financijskog iznosa iz programa potpore a na osnovu podataka težine isporučenih svinjskih polovica na linijama klanja. Djelomično prihvaćen Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „
3 MID agencija d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 1. UVOD 1. Da se potpora umjesto 15% poveća na 25%, burze ZMP-a tako da bi zadržali veću proizvodnju iz zone III u klaonice odobrene od strane MPS-a u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2024. godine( pojavom ASK došlo je do poremećaja na tržištu isporuke svinja na klanje iz zone ograničenja). 2. Da se izbaci uvjet o smanjenom broju isporučenih svinja iz zone III u klaonice odobrene od strane MPS-a u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2024. godine. u odnosu na broj isporučenih svinja na klanje u odobrene objekte u istom razdoblju 2022. godine.(zbog pojave ASK došlo je do tržišnog poremećaja pri isporuci svinja na klanje iz zona ograničenja uslijed čega dolazi do tehnoloških i organizacijskih promjena te do nesukladnosti kapaciteta u proizvodnim procesima i kooperativnom tovu svinja). 3. Da predloženi Program treba biti nastavak Programa sektoru svinjogojstva za isporučene svinje i za prvo tromjesečje za 2024. godinu iz zone III zbog smanjenog interesa od strane mesne industrije jer dio robe ne može izvesti u Europsku uniju i zbog toga su određeni gubitci. Djelomično prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu. Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „ Obzirom na raspoloživa sredstva i planiranu dinamiku nije moguće produžiti predloženo prihvatljivo razdoblje za potporu.
4 Brodsko-posavska županija NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 1. UVOD Željko Burazović, Brodsko-posavska županija Uvažavajući pravovremene i financijski prihvatljive mjere Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske vlade za daljnje širenje virusa ASK te ublažavanje posljedica šteta predlažemo korekciju točke 6. IZNOS POTPORE i točke 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE obzirom na osjetljivost svinjogojstva kao najraširenije grane stočarske proizvodnje Brodsko-posavske županije i u vremenu prije dolaska virusa ASK: 6. IZNOS POTPORE Iznos potpore ne može premašiti 100% utvrđenog gubitka i ne može biti veći od umnoška težine živih svinja isporučenih na klanje i 25% tržišne cijene u tjednu isporuke. 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE Iznos potpore iz predmetnog Programa za 2024. godinu ne treba uspoređivati s 2022. godinom već on treba biti isključivo u korelaciji s brojem grla tovnih svinja isporučenih na klanje u klaonice određene od strane Ministarstva poljoprivrede u vremenu od 1. ožujka 2024. godine do 1. rujna 2024. godine. Djelomično prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu. Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „
5 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 1. UVOD Zbog financijskog učinka koji imaju propisane mjere prilikom klanja u klaonicama određenim od Ministarstva i izostanak dobiti od jestivih nusproizvoda klanja, koja najčešće pokriva trošak klanja, tržišna vrijednost živih svinja iz objekata koji se nalaze u Zoni ograničenja III smanjena je u prosjeku za 25 %. Nije prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu.
6 Zrinka Glamuzina NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 1. UVOD Svinjogojstvo je izuzetno važna poljoprivredna grana u Hrvatskoj, Potrebno je uložiti maksimalan napor kako bi se uzgajivačima osigurale poticajne okolnosti za nastavak uzgoja, Hrvatska svoj razvoj treba temeljiti na jačanju proizvodnje kvalitetne hrane zbog raspoloživih prirodnih resursa. Primljeno na znanje Zaprimljeni komentar ne zahtjeva odgovor.
7 BELJE PLUS d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 4. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Predlažemo da ovaj program potpore bude nastavak prethodnog programa s početkom primjene od 01. 01. 2024. godine, iz razloga što su se svinjogojski proizvođači tijekom mjeseca siječnja i veljače 2024. godine ponovno susreli s otežanim plasmanom svinja iz Zone III, što je prouzročilo smanjenje cijena za svinje iz tog područja, kao i povećanje troškova proizvodnje. Nije prihvaćen Obzirom na raspoloživa sredstva i planiranu dinamiku nije moguće produžiti predloženo prihvatljivo razdoblje za potporu.
8 Perica Bičvić (Hrvatska udruga proizvođača svinja) NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 4. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Predlažemo da ovaj Program treba biti nastavak Programa potpore sektoru svinjogojstva za isporučene svinje na termičku obradu, te da se treba početi primjenjivati od 1 siječnja 2024 godine (zbog smanjenje valorizacije svinja iz zone III uslijed smanjenje iskoristivosti takvih trupova proizvođači svinja isporučivali su svinje na klanje u klaonice odobrene od strane MPS po cijenama koje su znatno niže od tržišnih te su u razdoblju od 1. siječnja do 1. ožujka poslovali sa gubitcima) Nije prihvaćen Obzirom na raspoloživa sredstva i planiranu dinamiku nije moguće produžiti predloženo prihvatljivo razdoblje za potporu.
9 TIHOMIR KLEMENT NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 5. PRIHVATLJIVI KORISNICI Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću 1 te velika poduzeća, koja proizvode tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Potrebno je upisati pod 1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te dalje u nastavku mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću 1 te velika poduzeća, koja proizvode tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: .... Primljeno na znanje Obiteljska poljoprivredna gospodarstva pri provedbi programa smatraju se mikro poduzećima, slijedom navedenog ista su prihvatljiva za potporu.
10 BELJE PLUS d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 6. IZNOS POTPORE S obzirom da se u ovoj točki kao jedan od uvjeta određuje i da „Iznos potpore ne može premašiti 100% utvrđenog gubitka i ne može biti veći od umnoška težine živih svinja isporučenih na klanje i 15% tržišne cijene u tjednu isporuke“, predlažemo da se 15% promijeni u 25%. Nije prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu.
11 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 6. IZNOS POTPORE Iznos potpore ne može premašiti 100% utvrđenog gubitka i ne može biti veći od umnoška težine živih svinja isporučenih na klanje i 25% tržišne cijene u tjednu isporuke. Nije prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu.
12 Hrvatska poljoprivredna komora NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 6. IZNOS POTPORE Predlažemo sljedeću izmjenu u stavku 2 članka 6 - 25 % umjesto 15 % : Iznos potpore ne može premašiti 100% utvrđenog gubitka i ne može biti veći od umnoška težine živih svinja isporučenih na klanje i 25% tržišne cijene 2 u tjednu isporuke. Nije prihvaćen Po pitanju povećanja sa 15% tržišne cijene na 25%, sukladno mogućim gubitcima Ministarstvo nije u mogućnosti povećati udio cijene koji je moguće kompenzirati kroz potporu.
13 BELJE PLUS d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE Predlažemo da se izbace uvjeti o broju tovnih svinja isporučenih iz Zone III u klaonice odobrene od strane MPS u razdoblju od 01. 03. 2024. do 01. 09. 2024. u odnosu na broj isporučenih tovnih svinja u istom razdoblju 2022. godine. Naime, tijekom druge polovice 2023. godine dogodile su se tehnološke i organizacijske promjene uslijed pojavnosti ASK, uz mnogobrojna ograničenja koja realno utječu na rezultat tj. broj tovljenika koji se treba isporučivati tijekom cijele 2024. godine. Djelomično prihvaćen Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „
14 Perica Bičvić (Hrvatska udruga proizvođača svinja) NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE Predlažemo izbacivanje uvjeta o smanjenom broju isporučenih svinja iz zone III u klaonice odobrene od strane MPS u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2024. godine u odnosu na broj isporučenih svinja na klanje u odobrene objekte i/ili izvezenih svinja u istom razdoblju 2022. godine (pojavom ASK došlo je do poremećaja na tržištu i isporuke svinja na klanje iz zona ograničenja uslijed čega dolazi do tehnoloških i organizacijskih promjena te do nesukladnosti kapaciteta u zaokruženim proizvodnim procesima i kooperativnom tovu svinja) Djelomično prihvaćen Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „
15 MERKUR veterinarska ambulanta d.o.o. NACRT PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU SMANJENE VRIJEDNOSTI TOVNIH SVINJA ISPORUČENIH NA KLANJE IZ ZONE OGRANIČENJA III USLIJED PRIMJENE POSEBNIH MJERA ZA KONTROLU AFRIČKE SVINJSKE KUGE, 10. PRAVILA O DODJELI POTPORE Predlažemo da se izbaci uvjet o smanjenom broju isporučenih svinja iz zone III u klaonice određene od strane Ministarstva poljoprivrede u razdoblju od 1.ožujka 2024.g. do 1. rujna 2024.g. u odnosu na broj isporučenih grla tovnih svinja na klanje u odobrene objekte i/ili izvezenih grla tovnih svinja u istom razdoblju 2022. godine zbog izuzetno otežanih uvjeta proizvodnje svinja u zoni III nakon pojave ASK-e i razumijevanja da prethodne potpore iz prošlih programa nisu rezultirale profitom u proizvodnji svinja, niti su pokrile sve nastale gubitke, već samo ublažile velike gubitke uslijed eutanazija, isporuke svinja na termičku obradu po smanjenim cijenama i isporuke svinja većih klaoničkih težina po još neisplativijim cijenama. Djelomično prihvaćen Postotak smanjenja sukladno kojem je potrebno izvršiti povrat potpore povećava se sa 20% na 30% slijedom navedenog odredbe glase: „- za smanjenje do 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat potpore u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje broja isporučenih grla, - za smanjenje veće od 30% korisnik je u obvezi učiniti povrat cjelokupnog iznosa potpore dodijeljene kroz ovaj Program. „