Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za poziv na dodjelu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 NetHub  , 4.  Prihvatljivost pružatelja usluga Poštovani, javljamo Vam se s prijedlogom da poduzetničke potporne institucije, registrirane prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture kao Digitalni inovacijski centri, budu uvrštene kao prihvatljivi pružatelji usluga. Navedene organizacije osnovane su isključivo za provedbu aktivnosti iz predložene točke 5.1. Prihvatljive aktivnosti projekta predmetnih Uputa za prijavitelje. S poštovanjem, Nije prihvaćen Sukladno poglavlju 4. Pružatelj usluga Uputa za prijavitelje, digitalni centri za inovacije su prihvatljivi ako su ustrojeni kao infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje, kako su definirani u dokumentu Komisije, „Tehnološke infrastrukture”, SWD(2019) 158 final, 8.4.2019. Digitalni inovacijski centri su u Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 138/21) definirani kao podvrsta poduzetničkih centara za pružanje podrške poduzetnicima u procesu digitalizacije poslovanja, digitalne transformacije i razvoju digitalnih vještina te u posredovanju između pružatelja usluga u području novih tehnologija i korisnika. Sukladno navedenoj definiciji, digitalni inovacijski centri, osnovani prema predmetnom Zakonu, su posrednici između korisnika i pružatelja usluga. Digitalni centri za inovacije mogu biti prihvatljivi pružatelji usluga po ovom pozivu jedino ako su ustrojeni na način opisan u dokumentu Komisije „Tehnološke infrastrukture”, SWD(2019) 158 final, 8.4.2019. i upisani u Europski katalog DIH-ova.