Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Milivoj Bačić  PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA  RIBARSKIH INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA Predlažem da razmislite i o eventualnom usklađivanju dijela odredbi Pravilnika o postupku plombiranja i postupku s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj ("Narodne novine", broj 93/2021). Konkretno , treba li ostati na snazi odredba članka 10. stavka 4. i članka 12. stavka 10. gore navedenog Pravilnika prema kojem ovlaštene osobe trebaju dostaviti kopiju zapisnika i potvrde/obavijesti o oduzimanju mjesno nadležnom ribarskom inspektoru ako će sadržaj zapisnika iz ovog prijedloga pravilnika biti dostupan/vidljiv korisnicima u aplikaciji e-zapisnik. Usput rečeno, a nevezano za ovaj prijedlog pravilnika, u dijelu teksta članka 12. stavka 11. Pravilnika o postupku plombiranja i postupku s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj ("Narodne novine", broj 93/2021) pogrešno je navedeno kako "..po proteku roka iz stavka 8. ovog članka..." jer u stavku 8. nema odredbe o bilo kakvom roku. Ispravan dio teksta bi bio : "...po proteku roka iz stavka 9. ovog članka...". Primljeno na znanje Pravilnik o postupku plombiranja i postupku s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj ("Narodne novine", broj 93/2021), nije predmet ovog savjetovanja, komentar primljen na znanje.
2 Milivoj Bačić  PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA  RIBARSKIH INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA, Članak 8. Ako će u registru e-inspekcije biti evidentirani upravni i prekršajni postupci, predlažem da razmislite o prestanku važenja Pravilnika o Registru prekršaja u morskom ribarstvu ("Narodne novine", 65/2017) i da isti uvrstite u sadržaj članka 8. Nije prihvaćen Odredbe Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba donešene su na temelju čl. 73. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017., 130/2017., 14/2019., 30/2023. i 14/2024.), članka 38. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017., 111/2018., 144/2020., 30/2023. i 14/2024) i članka 67. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ((»Narodne novine«, broj 63/2019.) i vezane su uz vođenje evidencija ribarskih inspektora dok su odredbe Pravilnika o registru prekršaja u morskom ribarstvu donešene na temelju čl. 75. st.2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017., 130/2017., 14/2019., 30/2023. i 14/2024.) i odnose se na sadržaj registra prekršaja u morskom ribarstvu što se ne propisuje i nije predmet prijedloga Pravilnika danog na savjetovanje.