Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti, Pravobraniteljica ukazuje da tekst Prijedloga programa potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.g., koji se nalazi u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, nije pisan rodno osjetljivim jezikom te ne sadrži odredbu o korištenju pojmova s rodnim značenjem. Pravobraniteljica je u svojem Izvješću o radu za 2022. detaljno analizirala položaj žena u kontekstu poduzetništva u poljoprivrednom sektoru te ukazala da je važno prilikom dizajniranja potpora za mlade poljoprivrednike/ce i početnike/ce voditi računa o rodnoj dimenziji potpora, a kako bi se povećale mogućnosti mladih žena za bavljenje poljoprivredom te iskoristio njihov puni potencijal. Polazeći iz te pozicije, Pravobraniteljica smatra da indikatori rodno osjetljivog pristupa u planiranju potpora započinju već na jezičnoj razini, slijedom čega bi odredba o korištenju pojmova s rodnim značenjem bila u duhu rodno osjetljivog pristupa te na tragu čl.13. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15), s obzirom da se prema čl.2.st.2. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila, ista mogu primjenjivati na strategije, planove, programe, rezolucije i deklaracije. Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila u čl.13.st.3. daju i orijentacijski prijedlog takve odredbe koji glasi: »Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«, pa Pravobraniteljica predlaže prilagodbu navedene formulacije ili navođenje slične u Programu potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.g. Prihvaćen Odredba „Izrazi koji se koriste u ovome Programu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“ dodana je u točku 1. Programa.
2 TOMISLAV BIĆANIĆ PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU Kao mladom poljoprivredniku, zainteresiranomn za unaprijeđenje uvjeta stanovanja za 2024.godinu, zanima me kada se planira otvoriti navedeni natječaj ako imamo situaciju da je isti natječaj već zatvoren u jedinici lokalne samouprave ličko senjske županije *(od 18.12.2023 do 31.1.2024.) Nije prihvaćen Otvaranje javnog poziva planirano je u drugom kvartalu 2024. godine.
3 Ljubica Šolić PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU, 2. CILJ PROGRAMA Pretpostavljam da se ova hvale vrijedna inicijativa odnosi samo na područja koja su i najviše pogođena depopulacijom, odnosno, nalaze se u rangu I-IV skupine indeksa razvijenosti. Za pretpostaviti je da će ovaj detalj biti propisan u Javnom pozivu. Hvala Nije prihvaćen JLS su u skladu s financijskim mogućnostima i uvjetima specifičnim za svoje područje donijele programe potpore za unapređenje stanovanja mladih, a Ministarstvo poljoprivrede dodatnim sredstvima pruža potporu mladim poljoprivrednicima koji su zadovoljili uvjete propisane u programima JLS za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: - upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva - nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.
4 KRISTINA RADOČAJ PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU, 4. KORISNICI Poštovani, zašto bi trebalo biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva najmanje godinu dana prije podnošenja zakona? Ako je nekom potrebna potpora za unaprijeđenje stanovanja potrebna mu je od prvog dana a ne nakon godinu dana i to nije pokazatelj da će program biti uspješan, tj. da će se obitelj zadržati na ruralnom području nakon završenog programa. S poštovanjem. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede dodatnim sredstvima pruža potporu mladim poljoprivrednicima kako bi ostali živjeti u ruralnom području i nastavili se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Uvjetom upisa u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva osigurava se dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji se već aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom barem godinu dana, odnosno u jednoj proizvodnoj godini.
5 Općina Brodski Stupnik PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU, 4. KORISNICI -prijedlog: Upisani u Upisnik najkasnije sa danom podnošenja te trebaju biti u evidentirani u Upisniku najmanje do kraja razdoblja praćenja (10 godina) Nije prihvaćen Uvjetom da krajnji primatelji potpore – mladi poljoprivrednici budu upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva želi se usmjeriti sredstva na one korisnike koji su se odlučili baviti poljoprivredom i smanjiti mogućnost da se samo formalno zadovolji uvjet bavljenja poljoprivredom, osobito jer nije propisana donja granica ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.
6 Ljubica Šolić PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU, 4. KORISNICI Prijedlog nadopune teksta: Prihvatljivi korisnici ove potpore su JLS koje su u svojim proračunima za 2024. godinu, a do trenutka objave Javnog poziva, osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji. Nije prihvaćen U točki 4. Programa je navedeno da su prihvatljivi korisnici ove potpore sve JLS koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji.
7 Marina Stojnović PROGRAM POTPORE ZA UNAPREĐENJE UVJETA STANOVANJA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA 2024. GODINU, 4. KORISNICI Poštovani, ukoliko sam dobro protumačila, krajnji primatelj mora zadovoljiti uvjete propisane Pravilnikom JLS u kojoj ima prebivalište, i dva uvjeta koji se propisuju u čl.4. ovog Programa. Ukoliko je to tako, onda se pravi razlika između samih krajnjih korisnika, svaka JLS ima drugačije uvjete i neki će lakše doći do sredstava, a neki teže. Prijedlog je da uvjete propiše Ministarstvo i iste moraju preuzeti sve JLS kako bi sve bilo pod jednakim uvjetima, transparentno i dostupno za sve. Lp, Marina Stojnović Nije prihvaćen Jedinice lokalne samouprave su u skladu s financijskim mogućnostima i uvjetima specifičnim za svoje područje donijele programe potpore za unapređenje stanovanja mladih, a Ministarstvo poljoprivrede dodatnim sredstvima pruža potporu mladim poljoprivrednicima i na taj način doprinosi odluci mladih obitelji koje se bave poljoprivredom da ostanu živjeti na području JLS.