Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jan Kallay UREDBA Investiranje u turistički sektor igra ključnu ulogu u jačanju gospodarstva Hrvatske. Kroz razvoj turizma, stvaraju se nova radna mjesta, potiče se lokalna ekonomija te pridonosi očuvanju kulturne i prirodne baštine zemlje. Nadalje, ulaganje u turizam potiče razvoj infrastrukture, unapređuje životni standard lokalnog stanovništva te privlači nove investicije i tehnološke inovacije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
2 Hrvoje Vrca UREDBA Poštovani, Veći poticaj ulaganja bi trebao biti usmjeren na ostale sektore, ne samo na turizam. Lijep pozdrav, Hrvoje Vrca Primljeno na znanje Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma je sektorski specifičan program potpora, koji se donosi na temelju odredbi Zakona o turizmu. Zakon o poticanju ulaganja predstavlja program potpora za ostale sektore.
3 hr sh UREDBA Molimo jasan navod da li se novim Zakonom o turizmu i pratećom Uredbom koji se ovime razdvajaju od dosadašnjeg ZPU-a (koji je išao preko MINGOR) više neće dodjeljivati bespovratna sredstva u vidu novčane potpore za sufinanciranje otvaranja novih radnih mjesta te osposobljavanja na istima? Primljeno na znanje Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma se donosi na temelju odredbi Zakona o turizmu (Narodne novine broj 156/23) kojim nije propisana mogućnost dodjele bespovratnih sredstava u vidu novčane potpore za sufinanciranje otvaranja novih radnih mjesta i osposobljavanja.
4 Veronika Bebić UREDBA Ulaganje u turistički sektor ključno je za jačanje gospodarstva Hrvatske. Kroz razvoj turizma, otvaraju se nova radna mjesta, potiče se lokalna ekonomija te pomaže u očuvanju kulturne i prirodne baštine zemlje. Također, ulaganje u turizam potiče infrastrukturni razvoj, poboljšava kvalitetu života lokalnog stanovništva te privlači nove investicije i tehnologije. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru.
5 Hana Antonov UREDBA U turistički bi se sektor trebalo svakako ulagati kako bi Republika Hrvatska stekla zasluženu konkurentnost u odnosu na druge Europske zemlje. Ulagati se treba u: poduzetnike u cijelom lancu vrijednosti turizma, održivost cjelogodišnjeg turizma, infrastrukturu, zapošljavanje, promociju turističkih zanimanja... Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Zakon o turizmu i Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma definiraju što se smatra djelatnostima u turizmu i ekosustavu turizma.
6 Ana Marija Bašić UREDBA ,,,llllllll Primljeno na znanje Komentar nije jasan.
7 Luka Balentović UREDBA Za poticanje turizma potrebno se usredotočiti na: - Ulaganje u izgradnju prometnica i restauracija postojećih te njihovo poboljšavanje radi bolje prometne povezanosti Hrvatske - Ulaganje u domaće tvrtke koje nude ugostiteljske usluge (eventualno subvenciranje određenih stavaka) - Pravilna raspodjela EU fondova usredotočena na razvijanje boljih infrastruktura za turiste (hoteli, atrakcije, plaže...) - Ulaganje u zračni promet i avio prijevoznike tako da se nudi više direktnih letova iz Azije/Sj. Amerike u Hrvatsku, čak i izvan razdoblja turističke sezone Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Zakon o turizmu i Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma definiraju što se smatra djelatnostima u turizmu i ekosustavu turizma.
8 Andrej Pleš REGIONALNE POTPORE, Članak 17. Citat iz Uredbe: b) u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2 ・ a)) od najmanje 30% u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30% smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta Naš komentar: Poštovani, vezano za navedeno, iz dokumenta nije vidljivo na koji će se način dokazivati navedene uštede s obzirom da dostava glavnog projekta i/ili proračuna ušteda ne predstavlja dio obvezne dokumentacije. Citat iz Uredbe: Regionalne potpore na temelju ove Uredbe dodjeljuju se, sukladno članku 38. i članku 40. Zakona u obliku: 1. umanjene stope poreza na dobit 2. umanjene naknade za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Naš komentar: Poštovani, predlažemo da se uvede i instrument dodjele potpore - Potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, na način kako je to definirano u Zakonu o poticanju ulaganja (NN 63/22), s obzirom da se navedeni instrument pokazao kao vrlo poticajan za prijavitelje te novo zapošljavanje. Citat iz Uredbe: g) projekte ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova i to za početno ulaganje ili za početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti u iznosu od najmanje 4.000.000,00 eura h) projekte ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u ITR 0, 3 i 4 iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ i to vrste Restoran, Gostionica, Bistro, Krčma, Konoba i Klet u iznosu od najmanje 1.000.000,00 eura. Naš komentar: Poštovani, predlažemo smanjenje donje granice visine investicije za navedene kategorije i to iz razloga što nije realno očekivati da će primjerice poduzetnik koji ima konobu imati investiciju u iznosu minimalno 1.000.000 eura. Smatramo da su navedeni pragovi diskriminatorni za veliku većinu poduzetnika koji djeluju u navedenim turističkim djelatnostima. Nije prihvaćen Vezano uz dokaz koji će biti potrebno priložiti prijavi odnosno zahtjevu u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2 ・ a)) od najmanje 30% u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30% smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) ističe se da se zadovoljavanje ovog uvjeta dokazuje obrascem OP-7 koji je u Prilogu VII. Uredbe. Također, člankom 30. stavkom 6. Prijedloga uredbe je propisano da je podnositelj zahtjeva dužan dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva. Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma se donosi na temelju odredbi Zakona o turizmu (Narodne novine broj 156/23) kojim nije propisana mogućnost dodjele bespovratnih sredstava u vidu novčane potpore za sufinanciranje otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja. Člankom 35. stavkom 3. Zakona o turizmu između ostaloga definirano je da će se poticati aktivnosti ulaganja u turističke proizvode više dodane vrijednosti i inovativne destinacijske ponude koja se temelji na klimatskim i prostornim obilježjima, povijesnom i kulturnom nasljeđu, prirodnoj baštini te drugim osobitostima svake destinacije radi ravnomjernijeg turističkog razvoja i smanjivanja sezonalnosti.
9 hr sh REGIONALNE POTPORE, Članak 17. Sve pohvale za uvođenje "zelenih ulaganja" u poreznu olakšicu. Molimo pojasniti koji dokaz će biti potrebno priložiti prijavi za na primjer "b) u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2 ・ a)) od najmanje 30% u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30% smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) i otvaranja najmanje tri nova radna mjesta". Treba li se izraditi i prilagati glavni projekt ušteda odnosno neki drugi dokaz? hvala Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Vezano uz dokaz koji će biti potrebno priložiti prijavi odnosno zahtjevu u slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2 ・ a)) od najmanje 30% u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30% smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) ističe se da se zadovoljavanje ovog uvjeta dokazuje obrascem OP-7 koji je u Prilogu VII. Uredbe. Ako iz propisanih obrazaca nije razvidno zadovoljenje uvjeta, člankom 30. st. 6. je propisano da je podnositelj zahtjeva dužan dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu prihvatljivosti zahtjeva.
10 hr sh REGIONALNE POTPORE, Članak 17. Poštovani, ako zaista želite poticati ulaganja pod h) molimo smanjiti zahtjev za ulaganja pod h) s obzirom na to da objekti tipa Restoran, Gostionica, Bistro obično imaju zahvate modernizacije zeleno i digitalno od 30000 eur do cca 300000 eura što i sami možete vidjeti iz dosadašnjih natječaja KTG. Iznos od 1000000 eur za obnovu pod h) je u "kalibru" ulaganja u izgradnju hotela, a ne restorana ili krčme.... Nije prihvaćen Člankom 35. stavkom 3. Zakona o turizmu između ostaloga definirano je da će se poticati aktivnosti ulaganja u turističke proizvode više dodane vrijednosti i inovativne destinacijske ponude koja se temelji na klimatskim i prostornim obilježjima, povijesnom i kulturnom nasljeđu, prirodnoj baštini te drugim osobitostima svake destinacije radi ravnomjernijeg turističkog razvoja i smanjivanja sezonalnosti.
11 hr sh UREDBA, OBRAZLOŽENJE Molimo razmotriti redukciju broja prijavnih obrazaca s obzirom da ova Uredba predstavlja određeno nasljeđe obrazaca po "starom ZPU". Naime, i sam MINGOR je već ranije najavljivao simplifikaciju prijavnih obrazaca (neke informacije se ponavljaju, druge pak ne služe više drugim tijelima za praćenje učinaka porezne olakšice (MFIN). Dodatno, uz prijavu se prilaže i investicijska studija iz koje je mnogo toga već razvidno te se ponavlja u obrascima. Također, molimo omogućiti elektroničko podnošenje prijava (štedimo papir i djelujemo "zeleno"). Primljeno na znanje Ministarstvo turizma i sporta planira digitalizaciju postupka dodjele potpora te će se na taj način dodatno pojednostaviti postupak podnošenja zahtjeva i dostave potrebne dokumentacije.