Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava - UMFO Na temelju članka 63. stavka 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“  broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ___________ 2024. godine donosi, Članak 15. Članak 15. predlažemo promijeniti na način da glasi: Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se za prvi sljedeći mjesec nakon stupanja na snagu Pravilnika. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena na način da čl. 13. glasi: Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2024. godine.