Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dora Prusac NACRT Potrebno je provjeriti kako će predložene izmjene utjecati na balans između potražnje za tunom, zaštitu okoliša i interese industrije. Primljeno na znanje Republika Hrvatska je, kao članica EU, te ujedno i članica Međunarodne komisije za očuvanje i zaštitu atlantskih tuna (ICCAT), u obvezi uskladiti svoje upravljanje stokom plavoperajne tune s preporukama ICCAT-a, a predložene izmjene pravilnika proizlaze iz Plana upravljanja Europske unije plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru, koji se donosi na godišnjoj razini i prihvaćen je na ICCAT-u. Uz navedeno, predložene izmjene Pravilnika proizlaze iz potrebe za izmjenom ukupnih ulaznih količina plavoperajne tune na uzgajališta u Republici Hrvatskoj i rokova za provedbu već ranije propisanih aktivnosti od strane uzgajivača tune i nadležnog tijela vezano uz mogućnost korištenja slobodnih ulaznih količina i slobodnog uzgojnog kapaciteta.