Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Stoykov Georgiev Na temelju članka 73. stavak 2., 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ________. godine donosi Izmjene i dopune Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima mogu imati značajan utjecaj na transparentnost i upravljanje tim fondovima. Ove izmjene obično proizlaze iz promjena zakonodavstva ili potrebe za prilagodbom novim standardima i praksama u financijskom izvještavanju. Važno je da takve promjene prate najbolje prakse kako bi se osigurala adekvatna zaštita interesa korisnika mirovinskih fondova i očuvala njihova dugoročna stabilnost. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje te se navodi kako je pravilnik dorađen kao posljedica izmjena i dopuna ZDMF-a pri čemu nije smanjena transparentnost izvještavanja niti izmjene imaju utjecaj na upravljanje DMF-ovima. Nije bilo promjena u standardima niti praksama u financijskom izvještavanju DMF-ova, već se radi o prilagodbi pravilnika zbog promjene zakonodavstva (ZDMF-a), i to u dijelu koji se odnosi na tehničke dorade i usklađivanje sa zakonom.