Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu trebalo bi izmijeniti tako da se u članak 5. stavak 2. točke 7., 8., 9., 10. i 11. izmijeni na način da se navedene potvrde, uvjerenja i ovjerene izjave zatraže tek kada prijava bude u razmatranju pred samo odobrenje finalne verzije s obzirom na to da su isti dokumenti dostupni putem portala e-Porezna/e-Gradjani. Naime, iskustvo je pokazalo da od prijave do odobrenja prođe više mjeseci i u tom se razdoblju puno toga može promijeniti, a sve traženo dostupno je u kratkom vremenskom roku. Istu izmjenu predlažemo i za članak 5. stavak 3. točka 1., 2. i 3., odnosno da se obrazac i uvjerenja, navedeni u tim točkama, zatraže tek kada prijava bude u razmatranju pred samo odobrenje finalne verzije, a iz gore spomenutih razloga. Sljedeći prijedlog odnosi se na članak 5. stavak 5. kojim stavkom se traži da se prijava sa svim prilozima pošalje na elektroničkom mediju putem pošte, dostavljača ili osobno u Ured za udruge. Navedeno smatramo nepotrebnim s obzirom na to da se prijava šalje online, a uz to slanje prijave s prilozima na elektroničkom mediju iziskuje dodatne troškove za prijavitelja što je važno kada se ima na umu da se radi o civilnom sektoru. Predlažemo i izmjenu članka 6. stavak 2. točka 1., 2., 3. i 4. tako da se prilikom provjere navedenih podataka uzme u obzir činjenica da je nadležnima potrebno vrijeme za ažuriranje podataka u oba Registra (nekoliko tjedana, odnosno mjeseci). Predlažemo da se stavi napomena da se u slučajevima promjena koje su u tijeku može radi provjere dostaviti odgovarajuća dokumentacija (rješenje, podneseni zahtjevi, završni račun). Posljednja izmjena koju predlažemo odnosi se na članak 6. stavak 3.. Zbog gore spomenutih dodatnih troškova koji su organizacijama civilnog društva vrlo važni, predlažemo da se dostava dokumentacije navedene u tom stavku zatraži samo od onih prijavitelja čija je prijava pred finalnim odobrenjem. Naime, na taj će se način traženi dokumenti prikupiti u aktualnom vremenu s obzirom na to da od prijave do odobrenja, prema dosadašnjem iskustvu, prođe više mjeseci, pa i godina dana, odnosno duže vremensko razdoblje u kojem se status pojedinaca može promijeniti. Djelomično prihvaćen Kao što je vidljivo iz samog Javnog poziva i propisanih kriterija, u slučaju ovog poziva radi se isključivo o administrativnoj procjeni prijava. Drugim riječima, Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv samo provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Pored toga, postupak odobravanja ovih zahtjeva obavlja se u relativno kratkom roku nakon podnošenja prijave. Slijedom navedenog, nije potrebna naknadna dostava traženih dokumenata. Prihvaćamo prijedlog da se prijave podnose samo putem elektroničke pošte te ćemo sukladno tome izmijeniti odredbe Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.
2 Ivana Bujas Rupić PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 2. Poštovani, razmislite da u članak 2. dodate neprofitne d.o.o.-e, d.o.o. društvenim ugovorom može odrediti neprofitni karakter. Nije prihvaćen Ured za udruge je stručna služba Vlade Republike Hrvatske osnovan radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Ured za udruge nije u mogućnosti sufinancirati projekte trgovačkih društava.
3 Forum za slobodu odgoja PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 3. Forum za slobodu odgoja predlaže da se u popisu Programa za sufinanciranje navede i DEAR (Development Education and Awareness-Raising) Program. Nije prihvaćen Program DEAR već se nalazi na popisu prihvatljivih Programa unutar stavke „natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani“.
4 Centar za mirovne studije PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 4. Smatramo da bi AMIF natječaji (Asylum, Migration and Integration Fund) koji spadaju pod „natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici“ trebali imati veći udio sufinanciranja od predloženih do 50%. To su veliki projekti i proračuni koji imaju veliki minimalni iznos po projektu. Sukladno tome, i iznos sufinanciranja će biti prilično velik, što bi moglo dovesti mnoge udruge do problema. Primjerice, udrugama u Gradu Zagrebu više nije dostupno sufinanciranje projekata od strane Grade jer ti natječaji nisu raspisani već neko dulje vrijeme, a nema naznaka niti da će biti raspisani ove godine, što udrugama otežava zatvaranje sufinanciranja po projektima. Iz tog razloga tražimo da se postotak iznosa sufinanciranja koji se može dobiti poveća na 60%. Nije prihvaćen Prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja programa nije moguće prihvatiti zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u 2024. godini u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova.
5 Forum za slobodu odgoja PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 4. FSO smatra da DEAR Program treba imati veći udio sufinanciranja. DEAR Program je jedan od natječaja koji raspisuju pojedine Opće uprave i Službe EK (konkretno INTPA) a koji nisu posebno specificirani u Pravilima za sufinanciranje i kao takvi bi imali udio sufinanciranja do 50%. Zbog važnosti i kompleksnosti projekata koji se provode kroz DEAR program molimo da se razmotri povećanje postotka obveznog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti na 60%. Nije prihvaćen Prijedlog o povećanju postotka sufinanciranja programa nije moguće prihvatiti zbog ograničenih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojima Ured za udruge raspolaže u 2024. godini u svrhu sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova.
6 Udruga Alternator PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE, Članak 5. Predlažemo da se Uvjerenja o kaznenom postupku i Potvrde dostavljaju ukoliko je projektni prijedlog predložen za financiranje ili prilikom potpisivanja Ugovora o financiranju kako bi se pojednostavnio postupak prijave na natječaj. Iskustvo je pokazalo da od trenutka prijave na natječaj do trenutka potpisivanja Ugovora o financiranju prođe nekoliko mjeseci te se za iste potvrde i uvjerenja traži ponovna dostavna jer je uvjetima propisano da ne smiju biti stare više od 30 dana. Također, ukoliko je propisano da se prijava sasvim prilozima dostavlja na e-mail adresu, smatramo nepotrebnim istu prijavu dostavljati i na elektroničkom mediju putem pošte. Djelomično prihvaćen Kao što je vidljivo iz samog Javnog poziva i propisanih kriterija, u slučaju ovog poziva radi se isključivo o administrativnoj procjeni prijava. Drugim riječima, Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv samo provjerava udovoljava li prijava propisanim uvjetima i ne radi procjenu projekata jer je takva procjena provedena prije sklapanja ugovora s Ugovornim tijelom. Pored toga, postupak odobravanja ovih zahtjeva obavlja se u relativno kratkom roku nakon podnošenja prijave. Slijedom navedenog, nije potrebna naknadna dostava traženih dokumenata. Prihvaćamo prijedlog da se prijave podnose samo putem elektroničke pošte te ćemo sukladno tome izmijeniti odredbe Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2024. godinu.