Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Žitinski PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI dr. sc. Maja Žitinski, redoviti profesor u trejnome zvanju (polje filozofija, grana etika 6.01.08) Nastavu predmeta Filozofija i Etika moraju izvoditi isključivo diplomirani filozofi zato što se filozofija sastoji od metafizike, epistemologije i aksiologije. Etika je dio aksiologije. Politolozi, sociolozi, teolozi i sl. nemaju traženu ekspertizu pa će u složenim primjerima prionuti uz subjektivni, ili drugi neprofesionalni instrumentarij prosudbe. U etici je dobra prosudba najvažnija. (Slično kao da sad medicinske sestre stanu davati dijagnoze te istiskivati liječnike...) Sjetimo se Platonova dijaloga Protagora gdje se izričito navodi: Puno je veća opasnost kupovati znanje nego hranu... (Protagora 314 B), kako ne bismo postali žrtve...: Sofist je trgovčić robe kojom se hrani duša...(Protagora 313 D) Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje, bez potrebe izmjene i dopune Nacrta pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći.
2 Goranka Fabijančić PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI Odredbom čl. 12. st.2. tč. a) Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" broj 143/13) propisano je da sekundarna pravna pomoć obuhvaća i oslobođenje od plaćanja troškova troškova sudskog postupka, a čl. 13. st. 3. istog Zakona propisano je da se oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može odobriti u postupcima iz stavka 2. ovoga članka, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama određenim u članku 14. ovog Zakona. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje. Člankom 15. st. 3. i čl. 45. st. 3. Zakona o stečaju potrošača ("Narodne novine" broj 100/15) propisano je da se potrošač može osloboditi od obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć i to: u izvansudskom postupku, ako je podnositelj zahtjeva potrošač (članak 15. st. 3. ZSP-a), i u postupku stečaja potrošača ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema imovine (članak 45. stavak 3. ZSP-a). Budući je nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći pod D-Oblik pravne pomoći, točka D3-stečaj potrošača- predviđena mogućnost oslobođenja obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem, mišljenja smo da navedena točka (D3) u nacrtu Pravilnika, kao podzakonskog akta, prema našem mišljenju nije u skladu s odredbama čl. 12. st. 2. i čl. 13. st. 3 Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Nije prihvaćen Člankom 15. stavkom 3. i člankom 45. stavkom 3. Zakona o stečaju potrošača („Narodne novine“, broj 100/15.) propisano je da se potrošač može osloboditi od obveze uplate predujma na način i uz pretpostavke propisane posebnim propisom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć i to: u izvansudskom postupku, ako je podnositelj zahtjeva potrošač (članak 15. stavak 3.) i u postupku stečaja potrošača ako potrošač nije u mogućnosti predujmiti troškove postupka, a nema imovine (članak 45. stavak 3.). Oslobođenje od obveze uplate predujma prema članku 15. stavku 3. i članku 45. stavku 3. Zakona o stečaju potrošača nova je vrsta i oblik besplatne pravne pomoći, neovisno o vrstama i oblicima besplatne pravne pomoći propisanim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13.). Nacrtom pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći želi se omogućiti provedba citiranih odredaba Zakona o stečaju potrošača, pa se stoga, člankom 1. Nacrta, među ostalim, članak 5. Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći („Narodne novine“, broj 64/14.) dopunjuje i novom točkom „D.3. - stečaj potrošača - oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem“. S obzirom da su oslobođenje od obveze uplate predujma prema članku 15. stavku 3. i članku 45. stavku 3. Zakona o stečaju potrošača nova vrsta i oblik besplatne pravne pomoći, koja se odobrava neovisno o vrstama i oblicima besplatne pravne pomoći propisanim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13.) primjedba koja se odnosi na dodanu točku „D.3.“ nije prihvaćena.