Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir DŽepina PRAVILNIK Poštovani, molim da se u Prilog 2. u popis pomagala, pribora i opreme kod selećeg pčelarstva uvrsti kotač koji služi kao osnovno sredstvo pri razvlačenju platforme. Primljeno na znanje Prilikom izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar SPZPPRH 2023.-2027. za iduću intervencijsku godinu razmotriti ćemo Vaš prijedlog da se u Prilog II. predmetnog Pravilnika uvrsti kotač koji služi kao osnovno sredstvo pri razvlačenju platforme.
2 Krešimir Lesan PRAVILNIK Poštovani molim da u prilog 1. tj. popis pomagala pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu nadopunite sa Aku otresačem za pčele sa okvira, sa pripadajućim baterijama. Primljeno na znanje U Prilogu I. Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar SP ZPP RH 2023.-2027. (NN 24/2023) na popisu pomagala, pribora i opreme je naveden uređaj za ometanje i otresanje pčela s okvira.
3 ŽELJKO TOMIĆ PRAVILNIK Poštovani predlažem da proširite listu pomagala u pčelarstvu sa SA TRESAČEM OTRESAČEM SA OKVIRA -Aku-Li-ion20VAh, dvije baterije . Lijep pozdrav Primljeno na znanje U Prilogu I. Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar SP ZPP RH 2023.-2027. (NN 24/2023) na popisu pomagala, pribora i opreme je naveden uređaj za ometanje i otresanje pčela s okvira.