Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TANJA PROTIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE, ISPRAVAK, IZMJENU, OPOZIV ILI PRIVREMENU OBUSTAVU EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU, Članak 1. Poštovani, ne slažem se s navedenim. Čime je opravdano dizanje cijene? 250 kn je 33.18 €. Nije prihvaćen Radi povećanih materijalnih troškova javni bilježnik ima pravo na povećanu nagradu u predloženom iznosu.
2 TANJA PROTIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE, ISPRAVAK, IZMJENU, OPOZIV ILI PRIVREMENU OBUSTAVU EUROPSKE POTVRDE O NASLJEĐIVANJU, Članak 1. U Pravilniku o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 99/15.) u članku 5. stavku 1. riječi: „250,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „33,18 eura“.“ Nije prihvaćen Radi povećanih materijalnih troškova javni bilježnik ima pravo na povećanu nagradu u predloženom iznosu.