Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET ODLUKU O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA  Poštovani, podržavamo povećanje prosječnih mjesečnih iznosa za uzdržavanje djece. Primljeno na znanje S obzirom na usklađivanje sa prosječnom mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenom u pravnim osobama koju u veljači objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu godinu, i općenito rastu plaća, vodilo se računa o povećanju prosječnih iznosa u ovoj tablici u odnosu na prethodnu godinu.
2 Ines Misetic Lasic ODLUKU O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA  Poštovani! Molim da uzmete u obzir ogromne troškove života i potrebe za skrb djece ne samo do 18 godine,već dok dijete ne ostvari stalni radni odnos sa primanjima dostojnog za život. Također iznos primanja roditelja su transparentna samo u državnim firmama,pa nema smisla raditi tablice. Naprimjer roditelj je nezaposlen i ima vilu za odmor koju renta i ostvaruje golem prihod a ne prijavljuje ga,a vila je registrirana na daljnjeg člana obitelji ili privatnici koji ne prijavljuju dobit..itd. Primjera je bezbroj. Lijep pozdrav Primljeno na znanje U tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta predloženi su okvirni (prosječni) iznosi uzdržavanja za dijete prema dobnoj kategoriji djeteta i mjesečnim primanjima roditelja obveznika uzdržavanja. Sud utvrđuje ukupan iznos sredstava za uzdržavanje, procjenjuje potrebe uzdržavane osobe te mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzimajući u obzir njeno imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja. Potrebe djeteta određuju se prema životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja. Uzdržavanje punoljetnog djeteta uređeno je čl. 290 Zakona Obiteljskog zakona (NN, NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23). Roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Punoljetno dijete koje je završilo navedeno obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset šest godina. Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta prestat će i prije isteka godine dana od prestanka obrazovanja u trenutku kad dijete navrši dvadeset i šest godina. Punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.
3 Pravobranitelj za djecu RH ODLUKU O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA , II. Predlažemo brisati točku II c Odluke koja glasi: (c)Ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak manji od najnižeg iznosa u tablici, uzdržavanje maloljetnog djeteta može se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od polovice zakonskog minimuma uzdržavanja. Obrazloženje: Osim što je protivna najboljem interesu djece, točka II C Odluke nije ni u skladu s važećim odredbama Obiteljskog zakona. Naime, čl. 314. st.3. Obiteljskog zakona propisuje iznimne slučajeve u kojima se potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manje od jedne polovice zakonskog minimuma i pritom navodi dvije situacije: ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece i ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju. Međutim, točka II C Odluke predviđa i treću mogućnost utvrđivanja uzdržavanja maloljetnog djeteta u iznosu nižem od zakonskog minimuma, i to u slučaju ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak manji od najnižeg iznosa u tablici. Ovakva odredba, osim što nije u skladu sa ranije spomenutom odredbom čl. 314. Obiteljskog zakona, nije u skladu ni s općim pravilom utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje kojeg propisuje čl. 307. Obiteljskog zakona, u kojem se navodi da će se pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzeti u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja. Kako prihod obveznika uzdržavanja nije jedina stavka koju sud treba imati u vidu prilikom utvrđivanja visine uzdržavanja, predložena odredba je protuzakonita, protivna interesima djece te ju je potrebno brisati. Prihvaćen U odluci je brisana točka II (3).