Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TANJA PROTIĆ ODLUKU O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA Ne možete se voditi prosječnom plaćom nego se morate voditi stvarnom plaćom. Odnosno stvarnim dohodcima koji se vide na bankovnom računu uključujući račune koje netko ima izvan države (npr. prosijek zadnjih 6 mjeseci). Nije prihvaćen Ovom odlukom se određuje samo minimalni iznos za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, a kao temelj za izračun tog minimalnog iznosa uzima se prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama koju u veljači objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu godinu (čl. 314. st.1.i st.2. Obiteljskog zakona - NN, NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23, dalje: Zakon). Zakonom je uređeno u kojim slučajevima se određuje ovaj minimalni iznos uzdržavanja. Ukoliko obveznik uzdržavanja živi u inozemstvu gdje ostvaruje prihod sud će izvođenjem dokaza utvrđivati mogućnosti obveznika uzdržavanja sukladno međunarodnim ugovorima o suradnji sudova u građanskim postupcima.
2 Ines Misetic Lasic ODLUKU O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA Poštovani! Molim da se uzmu u obzir visoki troškovi života ,te da iznos mjesečnog minimalnog novčanog iznosa bude u istom iznosu koji su roditelji zajedno izdvajali tijekom zajedničkog života i skrbi o djeci. Također alimentacija po djetetu ne smije biti manja od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, i to dok dijete ne završi školovanje i ne ostvari vlastite prihode. Hvala,lijep pozdrav Nije prihvaćen Ovom Odlukom se određuje samo minimalni iznos za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, a kao temelj za izračun tog minimalnog iznosa uzima se prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama koju u veljači objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu godinu. Zakonom je uređeno u kojim slučajevima se određuje ovaj minimalni iznos uzdržavanja. Također, sukladno Zakonu potrebe djeteta određuju se prema životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja.