Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 1. iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poljoprivredna komora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Mišljenja smo da bi zbog uspješnosti mjere koja ima za cilj povećati broj krava i proizvodnju mlijeka u RH trebali relaksirati uvjet koji se postavlja u smislu povećanja broja krava i količine mlijeka za 20%. Predlažemo da se taj uvjet postavi u raspon od 10% do 20% (možda čak i od 5% do 20%) kako bi svaki proizvođač mlijeka mogao odabrati postotak mogućeg povećanja sukladno slobodnim kapacitetom. Ukoliko nakon provedbe predloženog Programa dođe do planiranog povećanja standardnog prinosa, predlaže se nastavak Programa potpore u narednim godinama, s obzirom na izuzetno nisku samodostatnost u sektoru mlijeka. Predlažemo da se u Program uvrsti isplata potpore nakon potpisa Ugovora o primjerenom roku (što nije definirano u postojećem pravilniku), te da, ukoliko se ne realizira planirano povećanje proizvodnog potencijala, korisnik bude obvezan vratiti razmjeran udio potpore u odnosu na ostvareno, tj. na nedostatak realizacije proizvodnog potencijala. Primljeno na znanje Analizom podataka o potencijalu proizvodnje mlijeka utvrđen je pad broja isporučitelja mlijeka, broja grla u proizvodnji mlijeka i količine mlijeka a koji se kreće od oko 20% u govedarstvu do 30% u ovčarstvu i kozarstvu, kao posljedice niza nepovoljnih okolnosti tijekom posljednjih godina. Provedba mjere planirana je u okviru Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) i trebaju ispunjavati sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz točaka 3(d) i 6(h) članka 14. Uredbe, tj. u slučaju ulaganja čiji je cilj obnova potencijala poljoprivredne proizvodnje koji je oštećen prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim nepogodama, bolestima životinja i organizmima štetnima za bilje ili koji su oštetile zaštićene životinje, prihvatljivi troškovi mogu uključivati troškove za obnovu potencijala poljoprivredne proizvodnje do razine na kojoj je bio prije tih događaja. Prijedlog o potpisivanju Ugovora ne prihvaća se. Naime, u Programu državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala navedeni su uvjeti za gospodarstva koja sudjeluju u Mjeri 1, gdje, između ostalog, stoji: „Ukoliko se temeljem administrativne kontrole korisnika utvrdi da nije postupao u skladu s obvezama propisanim ovom Mjerom, isti je u obvezi vratiti puni iznos dobivene potpore.“
2 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani, Vezano na Nacrt Pravilnika o provedbi mjere Programa državne potpore sektora stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala članice Croatiastočara ostaju pri očitovanju na Nacrt Programa potpore od 29.02.2024. u dijelu da Program potpore pretpostavlja povećanje proizvodnog potencijala u sektoru kravljeg mlijeka u rasponu od 10 do 20% s obzirom da svi posjednici mliječnih krava nemaju slobodnih kapaciteta da bi udovoljili obvezujućem povećanju proizvodnje mlijeka za 20%. Isto tako predlaže se za povećanje proizvodnog potencijala za sektore proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka raspon od 15 do 30% budući je upitno da li posjednici u tom sektoru imaju dovoljno zemljišnih resursa za proizvodnju stočne hrane. Također se predlaže, s obzirom da je Pravilnikom predviđeno maksimalno korištenje potpore do 80.000 eura, da se odredi i minimalni iznos korištenja potpora od 5.000 eura za posjednike sa najmanje 15 mliječnih grla. Tako bi se omogućilo s jedne strane okrupnjavanje veličine stada kod srednjih i srednje velikih posjednika mliječnih krava, ali je isto tako potrebno dati mogućnost potpore manjim posjednicima mliječnih grla za kupovinu od jednog do tri grla. Ukoliko postoje pretpostavke za nastavak Programa tijekom tri godine Pravilnikom je potrebno precizirati kontrole učinaka obnove narušenog proizvodnog potencijala za svakih dvanaest mjeseci počevši od početka korištenja potpore. Mjere okrupnjavanja veličine stada mliječnih krava kod predviđenih proizvođača mlijeka izuzetno su bitne,jer pored ostalog utječu i na ekonomsku i socijalnu održivost sektora proizvodnje mlijeka. Primjerice, nakon najave implementacije zelene agende koja pretpostavlja ekološku, ekonomsku i socijalnu transformaciju, njemački renomirani instituti izračunali su nužnost povećanja veličine stada mliječnih krava sa sadašnje razine za minimalno 30% s time da takva pretpostavka predviđa i značajna investicijska ulaganja. Primljeno na znanje Analizom podataka o potencijalu proizvodnje mlijeka utvrđen je pad broja isporučitelja mlijeka, broja grla u proizvodnji mlijeka i količine mlijeka a koji se kreće od oko 20% u govedarstvu do 30% u ovčarstvu i kozarstvu, kao posljedice niza nepovoljnih okolnosti tijekom posljednjih godina. Provedba mjere planirana je u okviru Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) i trebaju ispunjavati sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz točaka 3(d) i 6(h) članka 14. Uredbe tj. u slučaju ulaganja čiji je cilj obnova potencijala poljoprivredne proizvodnje koji je oštećen prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim nepogodama, bolestima životinja i organizmima štetnima za bilje ili koji su oštetile zaštićene životinje, prihvatljivi troškovi mogu uključivati troškove za obnovu potencijala poljoprivredne proizvodnje do razine na kojoj je bio prije tih događaja. Prijedlog da se odredi minimalni iznos nije prihvaćen, jer je važno dati mogućnost proširenja proizvodnje svakom, pa i najmanjem gospodarstvu u proizvodnji mlijeka.
3 OPG Josip Perković MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 30% rast proizvodnog volumena je vrlo ambiciozno obzirom na volumen novčanih sredstava namjenjenih kroz poljoprivrednu omotnicu primarnim poljoprivrednim proizvođačima. Potrudite se da se na poljoprivrednu omotnicu primjeni Parettovo poslovno pravilo. 80% najvećih primatelja sredstava iz Poljoprivredne omotnice ima primiti 20% ukupnih sredstava. Ostalo ima biti zatim raspoređeno na isti način najmanjim poljoprivrednim proizvođaćima. Nakon toga 30% je realni rast proizvodnog potencijala. U protivnom, toplinski valovi i toplinski stresovi ubijat će svaku formulu za rast proizvodnog potencijala. 15% je pak puno puno realnije očekivati kod srednje velikih poljoprivrednika. Primljeno na znanje Izračun iznosa potpore po jedinici proizvodnje jednak je za svako gospodarstvo koje se prijavi na ovu mjeru, bez obzira na njegovu veličinu.
4 SILVANO GLIGORA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Obveze korisnika potpore Poštovani , dali povećanje proizvodnje mljeka od 30% mora biti do 31.12.2025? (15%-2024,30%-2025) A&S obrt za obnovljive izvore i poljoprivredu Primljeno na znanje U članku 9. predloženog Pravilnika opisane su obveze korisnika potpore. U proizvodnji mlijeka razdoblje za povećanje proizvodnje mlijeka počinje se pratiti 12 mjeseci nakon primitka potpore, ako npr. korisnik primi potporu u cijelosti (drugi dio isplate) na određeni dan 2025. godine, razdoblje praćenja povećanja proizvodnje mlijeka započinje 12 mjeseci kasnije, na isti dan 2026. godine i traje slijedećih 12, odnosno 24 mjeseca. Tijekom 12 mjeseci koji završavaju na isti dan 2027. godine gospodarstvo treba povećati proizvodnju mlijeka za 10% u govedarskoj, odnosno 15% ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji. Tijekom slijedećih 12 mjeseci koji završavaju na isti dan 2028. godine, gospodarstvo treba povećati proizvodnju mlijeka za 20% u govedarskoj, odnosno 30% ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji u odnosu na proizvodnju tijekom 2023. godine.
5 SILVANO GLIGORA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Obveze korisnika potpore Poštvani,mi na Pagu nemožemo ostvriti nikako ovu mjeru zbog toga što smo otok i oraničeni smo s prostorom.Bilo bi u redu da se u obvezama korisnika smanji povećanje broja grla sa 30% u dvije godine na maksimalno 5%..U protivnom niko sa Paga ne može ostvariti tu potporu.Naše ograde su ograđene suhozidima i ne možemo povećavati ovce neograničeno .Naši prostor spada u travnjake velike prirodne vrijednosti i zbog tih mjera koje dobivamo nemožemo povećavati pritisak na travnjake koji je ograničen tim mjerama.Ja se nadam da ćete uvažiti ovaj prijedlog zbog realnih činjenica. A&S obrt za obnovljive izvore i poljoprivredu Nije prihvaćen Analizom podataka o potencijalu proizvodnje mlijeka utvrđen je pad broja isporučitelja mlijeka, broja grla u proizvodnji mlijeka i količine mlijeka a koji se kreće od oko 20% u govedarstvu do 30% u ovčarstvu i kozarstvu, kao posljedice niza nepovoljnih okolnosti tijekom posljednjih godina. Provedba mjere planirana je u okviru Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 327/1, 21.12.2022.) i trebaju ispunjavati sve opće uvjete utvrđene u Poglavlju I. i sve posebne uvjete iz točaka 3(d) i 6(h) članka 14. Uredbe tj. u slučaju ulaganja čiji je cilj obnova potencijala poljoprivredne proizvodnje koji je oštećen prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim nepogodama, bolestima životinja i organizmima štetnima za bilje ili koji su oštetile zaštićene životinje, prihvatljivi troškovi mogu uključivati troškove za obnovu potencijala poljoprivredne proizvodnje do razine na kojoj je bio prije tih događaja. Mjera je dostupna svim gospodarstvima koja procjenjuju da mogu ispuniti obveze korisnika potpore propisane Pravilnikom.