Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu praćenja pristupa, pretraživanja, korištenja i zaštite podataka te uvjeti za siguran pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA PRISTUPA, PRETRAŽIVANJA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE PODATAKA TE UVJETI ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJAMA O BANKOVNIM RAČUNIMA SADRŽANIM U JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA, Članak 6. Članak 6. Stavak 2. Smatramo da je potrebno onemogućiti pretragu samo temeljem imena i prezimena te je potrebno tražiti unos još barem jednog dodatnog identifikacijskog faktora kako bi sustav generirao samo jedan rezultat. Naime, u slučaju obrade (pristupa) podacima osoba koje nisu predmet nadzora se postupa suprotno čl. 5. st. 1. t. a) i c) Opće uredbe za zaštitu podataka jer ne postoji pravna osnova za obradu podataka tih osoba. Nije prihvaćen Pristup podatcima kao i ograničenje obrade podataka detaljno je uređeno Zakonom o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela. Borba protiv teških kaznenih djela je cilj od općeg interesa koji opravdava pristup podatcima odnosno informacijama o bankovnim računima. Posebno ističemo kako je za provedbu učinkovitih financijskih istraga, za uspješno praćenje i oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima, te borbu protiv financijskog kriminala ključan brz pristup informacijama o bankovnim računima. Ovlast za pristupanje Jedinstvenom Registru računa i njegovo pretraživanje, odobrava se samo u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela ili podupiranja kaznene istrage teških kaznenih djela. Službena osoba nadležnog tijela može pristupiti samo ograničenom skupu informacija u Jedinstvenom registru računa koje su nužne da bi se utvrdilo posjeduje li osoba obuhvaćena istragom bankovni račun i u kojim bankama te pretraživati navedene informacije. Nadalje, o svakom pristupu i pretraživanju moraju se voditi zapisi koji su službenici za zaštitu podataka FINA-e dužni redovito provjeravati. Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno te činjenicu da u praksi postoje situacije kada tijelo nadležno za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela raspolaže samo s imenom i prezimenom fizičke osobe za koju se provodi istraga, prijedlog nije prihvaćen.
2 ZORAN SAMBOL PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA PRISTUPA, PRETRAŽIVANJA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE PODATAKA TE UVJETI ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJAMA O BANKOVNIM RAČUNIMA SADRŽANIM U JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA, Članak 7. Članak 7. Stavak (1) U svrhu provjere zakonitosti, nadzora procesa pristupa, praćenja, pretraživanja i korištenja informacija o bankovnim računima, te izvještavanja nadležnog nadzornog tijela, Financijska agencija dužna je voditi zapis u elektroničkom obliku o svakom pojedinačnom pristupu informacijama o bankovnom računu službene osobe nadležnog tijela. Točno definirati kako se "zapisi o pristupu sustavi informacija o bankovnim računima" čuvaju u odvojenom, redudantnom i strogo izoliranom sustavu na području RH. Osigurati sustavu "zapisa" prava pristupa sasvim drukčija od prava koja imaju ovlašteni pristup iz Članka 5. Štoviše u članku 5. spomenute osobe (Službene i Ovlaštene osobe nadležnih tijela) ne smiju imati vjerodajnice za pristup zapisima pristupa "bankovnim računima". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer se radi o pitanju koje ulazi u tehničku provedbu pristupa informacijama a koje će internim procedurama detaljno regulirati Financijska agencija.