Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RANKO KLANEČEK PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštovani, slažem se s postojećim izmjenama. Srdačan pozdrav. Ranko Klaneček Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Istaknuo bih zanimljivo obrazloženje za skraćeno savjetovanje od 14 dana. U obrazloženju je navedeno da neki naručitelji nemaju pečat pa se ne može sklopiti pravovaljani pravni posao jer pravilnik propisuje da je pečat sastavni dio ugovora. Nije jasno zašto savjetovanje traje 14 dana jer se svakako ne radi ni o kakvoj žurnoj izmjeni (ako su ugovori uredno bili izdavani bez pečata više od 5 godina, odnosno od stupanja na snagu Pravilnika u siječnju 2019., onda se sigurno može pričekati još mjesec dana radi provedbe punog savjetovanja). Također je zanimljivo da se u obrazloženju spominje Zaključak Vlade o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata iz 2016. godine i da »pečat ne pridaje nikakvu pravnu snagu i valjanost«, no primjerice za diplomu o završenom studiju se pravilnikom propisuje da se na nju stavlja pečat. Također, ako »pečat ne pridaje nikakvu pravnu snagu i valjanost«, zašto je još uvijek naveden u Obrascu ugovora: »Potpis i pečat (ako je primjenjivo)«, odnosno zašto je izmijenjena točka 15. Odredbi ugovora? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nacrt prijedloga Pravilnika sadrži manje izmjene u smislu ne korištenja pečata te ne utječe na pravo na obavljanje studentskih poslova. Iz navedenog razloga skraćeno je javno savjetovanje. Točka 15. Odredbi Ugovora dodana je zbog provjere vjerodostojnosti potpisanog ugovora. Napominjemo, posrednici u obavljanju studentskih poslova nisu u kontaktu s naručiteljima poslova te ne mogu provjeriti vjerodostojnost potpisanog ugovora. Na ovaj se način štite sve stranke u obavljanju poslova.
3 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Iz relevantnih odredbi (članak 11. stavak 4. Zakona i članak 4. Pravilnika) može se zaključiti da je oblik obrasca ugovora jedinstven za sve posrednike. Drugim riječima, svi posrednici moraju koristiti onakav sadržaj ugovora kakav se propiše pravilnikom. To dakako nije slučaj jer velika većina posrednika koristi vlastiti format i oblik ugovora. Ovdje govorim o dodavanju i izmjeni teksta u odnosu na onaj koji je utvrđen u pravilniku (dodavanje logotipa sveučilišta, barkodova ili QR kodova, izmjena boja i sl.) Pretraživanjem riječi: »studentski ugovor« na internetskim tražilicama dovoljno je za uočavanje očigledne nekonzistentnosti i nepridržavanja odredbi pravilnika. Važno je razlikovati između »sadržaja« ugovora i »minimalnog sadržaja«. Ako je cilj ovim pravilnikom utvrditi »sadržaj«, to znači da svaki posrednik mora imati točno onakav sadržaj kakav je utvrđen ovim pravilnikom (dakle bez dodavanja logotipova, posebnog označavanja okvira, informacija o popunjavanju ugovora i sl.) Naravno da će svaki posrednik napisati puni naziv, OIB i sl., no to ne znači da može proizvoljno mijenjati mjesto tog teksta. Ako je pravilnikom uređeno da se naziv posrednika nalazi na vrhu i sredini, ne može biti s lijeve strane. Iz dosadašnje prakse je više nego očigledno da se pravilnikom utvrđuje samo minimalni sadržaj obrasca ugovora pa smatram da bi u budućim zakonskim izmjenama to trebalo imati na umu. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Tomislav Ćosić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštovani, slažem se predloženim izmjenama. Lijep pozdrav! Tomislav Ćosić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 DAMIR DURDOV PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštovani, podržavam Prijedlog ovog zakona uz izmjenu da se stručni specijalisti preimenuju u magistre uz kraticu mag. ( npr. mag.admin.publ. / magistar javne uprave ) radi prepoznatljivosti i uklanjanja dosadašnje diskriminacije. Također da se svima omogući nastavak obrazovanja kako bi pravo na obrazovanje bilo dostupno svima bez diskriminacije, što znači da se dosadašnjim stručnim specijalistima omogući obrazovanje na poslijediplomskim i doktorskim studijima budući da u praksi neka sveučilišta dopuštaju nastavak obrazovanja na specijalističkim poslijediplomskim studijima, a neka ne. Nužno je promijeniti dosadašnju praksu da stručni specijalisti ne mogu nastaviti obrazovanje na doktorskom studiju čak niti nakon stjecanja zvanja sveučilišnog specijalista (univ.spec.) pod obrazloženjem da prethodno nisu stekli zvanje magistra već stručnog specijalista. Takve diskriminacije su nedopustive i sramotne za obrazovni sustav Republike Hrvatske. Ovaj je prijedlog pisan u dobroj vjeri i nadi nastavkom obrazovanja za našu mladež. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.
6 Ana Tomašić PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštovani, Slažem se s izmjenama. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Darko Vulin PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Slažem sa izmjenama. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 DAMIR DURDOV PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštu šaljem, Naj gore je to što vi uporno nastavljate s praksom da STUDENTI RADE DOK SE ŠKOLUJU. STUDENTI REDOVNI MORAJU DOBIVATI PROSJEČNU PLAĆU IZ PRORAČUNA MORAJU ONOLIKO KOLIKO SU PRIMALI SUBVENCIJU RADITI U RH U DRŽAVNIM JAVNIM SLUŽBAMA. MORAJU IMATI RADNI STAŽ KOLIKO SU STUDIRALI AKO SU ZAVRŠILI STUDIJ Slažem se da se isključivo redovnim diplomiranim studentima, odnosno 5 godina studija, što podrazumijeva razine HKO-a 7.1. sv. te 7.1. st. te razine 8.1. i 8.2. i sa sveučilišnih i stručnih studija s Magna Cum Laude pohvalom treba priznati radni staž u struci ili zvanju. .JER LUDO JE ZAVRŠITI S . POHVALOM STUDIJ A DA VAM SE NE PRIZNA U RADNI STAŽ NA OSNOVU KOGA SE MOŽETE I ZAPOSLITI. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.
9 Jelena Klasan PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA Poštovani, svi studenti koji će potpisivati Ugovor o obavljanju studentskog posla, nisu ekonomske struke, te bih predložila da se točka 11. ovog ugovora dodatno pojasni. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U Izjavi (donji dio Ugovora) koju ispunjavaju izvođač i naručitelj po završetku obavljanja posla potvrđuje se konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Obračun ostalih naknada obračunavaju posrednici, a ne studenti.
10 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, Članak 1. Članak 1. brisati. Obrazloženje: Usudio bih se reći da su predložene izmjene pravilnika protuzakonite. Naime, člankom 11. stavkom 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova jasno je propisano što ugovor mora sadržavati. Tako se u točki 3. navedenog stavka navodi: »broj studentske iskaznice, kada je primjenjivo« a u točki 8.: »podatke o doprinosima prema posebnim propisima«. Budući da zakon ima veću pravnu snagu od pravilnika, ne može se pravilnikom propisati nešto u suprotnosti sa zakonom. Razumljiva je i pohvalna namjera da se izmijene neprovedive odredbe (umjesto broja studentske iskaznice se gotovo uvijek koristi broj izvođača), no za to je potrebno izmijeniti zakon, a ne pravilnik. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Članak 1. briše se.
11 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, Članak 3. U Obrascu ugovora, točku 11.2. Odredbi ugovora brisati. Obrazloženje: Ako ipak ne prihvatite prijedlog za brisanjem članka 1. i ustrajete u namjeri propisivanja nečeg što je u suprotnosti sa Zakonom, u Obrascu Ugovora bi onda u skladu s brisanjem točke 8. bilo potrebno obrisati točku 11.2. Odredbi ugovora. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, Članak 3. U Obrascu ugovora, točki 1. Odredbi ugovora iza brojeva: »96/2018« dodati brojeve: »16/2020«. Obrazloženje: Budući da je temeljni zakon izmijenjen, potrebno je navesti sve njegove izmjene. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. U Obrascu ugovora, točka 1. Odredbe ugovora dodat će se: "i 16/2020".
13 TANJA PROTIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU UGOVORA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, Članak 3. Poštovani, molim vas napravite razliku između studentskog posla koji nije vezan s strukom i studentskog posla koji je vezan s strukom. također ako je student napisao završni ispit i ima diplomu bacc. ali nastavlja studiranje i radi na temelju studentskog ugovora taj mu se rad treba zavesti kao radni staž s obzirom da preuzima dio odgovornosti ako je rad vezan na struku koju studira. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju. Nije predmet e-savjetovanja.