Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jasenka Tisucki PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se prijedlogom Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 nikola đaković PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštovani, zahvalio bih Ministarstvu što je pokrenulo donošenje ovog Pravilnika koji bi uz Zakon trebao osigurati transparentan i kvalitetan te ujednačen postupak priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja. Kvalitetan ujednačen postupak provjere uključivanja u daljnje obrazovanje osoba koji su veći ili manji dio obrazovanja obavili izvan RH je izuzetno važan u cilju brzog uključivanja u naš obrazovni sustav kvalitetnih kandidata a onemogućavanje onih koji ne zadovoljavaju osnovne kriterije. To snažno utječe na kvalitetu i budućeg kadra na tržištu rada kao neupitnog cilja. Nužan cilj bi trebao biti i ne dovesti u neravnopravan položaj naše studente koji su polagali državnu maturu i cijelo vrijeme vrijedno prolaze sve postavljene zahtjeve unutar našeg obrazovnog sustava. Jednakim uvjetima za sve se štite naši domaći đaci i studenti, tržište rada kao i naše obrazovne ustanove (neovisno da li su javne ili privatne) od potencijalne vanjske nelojalne konkurencije. Važnost ozbiljne provjere kvalitete je neupitan budući potencijalna nelojalna konkurencija vanjskih učilišta (naročito iz okolnih zemalja) može dovesti (ili bolje reći još pojačati) proces da naši đaci i studenti odlaze na ta inozemna visoka učilišta te se onda vraćaju i prebacuju pri kraju studija na naša visoka učilišta te posredno tako neki možda i „peru“ diplome. Neuređenim sustavom provjere kvalitete možemo pojačati neželjeni obrnuti proces tj. umjesto da „olakšavanjem“ priznavanja privučemo strane studente paradoksalno možemo dovesti do još većeg odljeva domaćih studenata. U Prijedlogu Pravilnika napisana je i osnovna procedura za azilante i njihove obitelji koju visoka učilišta trebaju ustrojiti. To je isto vrlo važan segment koji u ovim vremenima imigrantskih kriza može postati jako izazovan te će ga vjerujem trebati dobro i dodatno razraditi. U Hrvatsku dolaze ne samo azilanti i njihove obitelji već i strani radnici u stotinama tisuća koji će u jednom ne tako dalekom trenutku vjerojatno željeti i nastaviti obrazovanje kod nas. Time će jako pojačati pritisak na ovaj sustav priznavanja i vrednovanja koji sada želimo poboljšati ali će i ukazati na izuzetnu njegovu važnost u očuvanju ukupne kvalitete obrazovanja i utjecaja na tržište rada, čega možda trenutno nismo ni svjesni. Samo kao još jedan primjer izazova, ostaje i pitanje (ne)priznavanja kvalifikacija ili razdoblja studija iz Palestine, Sjevernog Cipra i drugih država koje RH nije formalno priznala. Da li se te kandidate automatski odbija ili se postupak provodi kao za azilante? To je samo dio dilema koje će i nakon donošenja ovog Pravilnika vjerujem ostati u zraku. Iz tog razloga predlažem osnivanje savjetodavnog „Vijeća za praćenje procesa priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja“ ili sličnog naziva koje bi moglo i nakon što se Pravilnik donese nastaviti s procesom predlaganja poboljšavanja procesa propisanih Zakonom. Ovo područje je vrlo izazovno i u brzoj mijeni tako da je nužno stalno praćenje i predlaganje poboljšanja. Dodatno obrazloženje prijedloga osnivanja ovog Vijeća napisao sam u komentaru uz članak 6. ovog Prijedloga Pravilnika. Na kraju, budući je u Prijedlogu Pravilnika ostavljena prirodna velika sloboda visokim učilištima da sami ustroje sustav te procjenjuju kandidate koji bi željeli nastaviti školovanje kod njih, apeliram i na ovom mjestu na sva visoka učilišta, i javna i privatna da se i kroz ovaj važan segment održi razina kvalitete obrazovanja u Republici Hrvatskoj. To je nužno jer na znanju i vještinama novih generacija leži opstojnost naše države i dobrobit svih nas. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pitanje priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu propisano je čl. 19. Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a ovim se Pravilnikom dodatno uređuju odredbe vezane uz osobe koje nemaju dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu obrazovnu kvalifikaciju ili razdoblje obrazovanja u inozemstvu koje imaju status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom, uključujući članove njihovih obitelji. Ukoliko je osoba u mogućnosti dostaviti dokumentaciju provodi se redovan postupak.
3 Darko Vulin PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Slažem se sa pravilnikom. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Kristina Hrga PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Dodatne provjere i usporedbe s inozemnim kurikulumom kao i provođenje vrednovanja razine postignutih znanja, vještina i kompetencija stečenih kvalifikacijom kada nisu u mogućnosti usporediti nastavne programe. Ovime se zadržava autonomnost sveučilišta, ali i olakšava obrazovna mobilnost, što je pretpostavljam i konačni cilj. Srdačan pozdrav, Kristina Hrga Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Namjera je da visoka učlišta u sklopu svoje autonomije odluče o potrebi za dodatnim kriterijima u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.
5 Đurđa Zubić PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika i podržavam obavezne i dodatne kriterije. Srdačan pozdrav, Đurđa Zubić Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 ŽANA MILAT PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Drago mi je što su uz obavezne navedene kriterije inozemnih obrazovnih kvalifikacija uvršteni i dodatni kriteriji kako ne bi došlo do krivotvorenja stečene obrazovne kvalifikacije. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 DAMIR DURDOV PRAVILNIK O KRITERIJIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA Poštu šaljem, Naj gore je to što vi uporno nastavljate s praksom da STUDENTI RADE DOK SE ŠKOLUJU. STUDENTI REDOVNI MORAJU DOBIVATI PROSJEČNU PLAĆU IZ PRORAČUNA MORAJU ONOLIKO KOLIKO SU PRIMALI SUBVENCIJU RADITI U RH U DRŽAVNIM JAVNIM SLUŽBAMA. MORAJU IMATI RADNI STAŽ KOLIKO SU STUDIRALI AKO SU ZAVRŠILI STUDIJ Slažem se da se isključivo redovnim diplomiranim studentima, odnosno 5 godina studija, što podrazumijeva razine HKO-a 7.1. sv. te 7.1. st. te razine 8.1. i 8.2. i sa sveučilišnih i stručnih studija s Magna Cum Laude pohvalom treba priznati radni staž u struci ili zvanju. .JER LUDO JE ZAVRŠITI S . POHVALOM STUDIJ A DA VAM SE NE PRIZNA U RADNI STAŽ NA OSNOVU KOGA SE MOŽETE I ZAPOSLITI Nije prihvaćen Poštovani, primljeno na znanje. Komentar nije vezan uz materiju koja se uređuje predmetnim Pravilnikom.
8 nikola đaković II. KRITERIJI ZA POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U OKVIRU UPISNOG POSTUPKA PUTEM NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA I POSTUPAK SAMOSTALNOG PRIZNAVANJA INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA KOJEGA PROVODE VISOKA UČILIŠTA, Članak 2. Poštovani, Prije objave u NN se sigurno još provjerava ali samo vidim da u stavku 2. ovog članka 2. nedostaje jedno "t" pri kraju rečenice „... te s razinom kvalifikacije u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.“ Srdačan pozdrav Prihvaćen Poštovani, radi se o tehničkoj pogrešci prilikom objave Prijedloga Pravilnika.
9 Jasenka Celić II. KRITERIJI ZA POSTUPAK PRIZNAVANJA INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U OKVIRU UPISNOG POSTUPKA PUTEM NACIONALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA I POSTUPAK SAMOSTALNOG PRIZNAVANJA INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA KOJEGA PROVODE VISOKA UČILIŠTA, Članak 3. Poštovani, mislim da bi provjeru vjerodostojnosti inozemne obrazovne kvalifikacije trebalo uvijek provesti, a ne samo ako postoji sumnja u vjerodostojnost javne isprave o stečenoj inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji. Djelomično prihvaćen Poštovana, provjera vjerodostojnosti nalaže produljenje roka za provođenje postupka priznavanja. Budući da stručne službe Agencije za znanost i visoko obrazovanje imaju iskustvo s prepoznavanjem kvalifikacija kod kojih postoji sumnja u vjerodostojnost, visoka učilišta mogu zatražiti stručnu pomoć Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
10 nikola đaković IV. ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Poštovani, prije ovog završnog članka predlažem dodavanje članka: „Ministarstvo će formirati savjetodavno Vijeće za praćenje procesa priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.“ Obrazloženje: Osnivanje savjetodavnog „Vijeća za praćenje procesa priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja“ omogućuje da se i nakon što se Pravilnik, donese nastavi s procesom poboljšavanja i ujednačavanja prakse provođenja Zakona. Ovo područje je vrlo izazovno i u brzoj mijeni tako da je nužno stalno praćenje tih promjena i predlaganje poboljšanja. Takvo savjetodavno tijelo bi uključivalo eksperte predstavnike svih zainteresiranih dionika (ministarstvo, agencije, poslodavci, sveučilišta, veleučilišta, đaci i studenti,…) zbog rješavanja potencijalnih nedoumica kod primjene ovog zakona kao i brza prilagodjavanja budućim novim procesima u obrazovanju kod nas i oko nas. Slično stručno vijeće je funkcioniralo jednom u prošlosti a sada bi trebalo biti manje formalno ali vrlo operativno i brzo tijelo sastavljeno od stručnjaka voljnih raditi. Vijeće bi bilo na stručnu pomoć Ministarstvu, agencijama i svim dionicima procesa u rješavanju upitnih stvari koje se nužno javljaju kod ovakvih procesa. Naročito se to odnosi na pitanje azilanata, automatskog priznavanja, poslijesrednjoškolskog obrazovanja koje nije visoko obrazovanje, neformalnog i informalnog učenja,... Stavljanje u funkciju ovakvog savjetodavnog Vijeća stvorio bi se živi mehanizam da se u hodu kroz praksu provođenja propisa dijele pozitivna iskustva ali i predlaže potencijalno prilagodjavanje donesenih propisa novim okolnostima koje se brzo mijenjaju. Vidljivo je iz prakse da nakon donošenja određenog zakona često dionici sustava nisu u prilici kvalitetno i kontinuirano dijeliti informacije o uspješnosti ili poteškoćama provedbe propisa te se time i usporava poboljšanje sustava što je i bio cilj donošenja zakona. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Poštovani, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će uzeti u razmatranje prijedlog o uspostavljanju tijela/radne skupine koja će na nacionalnoj razini pratiti priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja na razini visokog obrazovanja.
11 Jelena Klasan IV. ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 6. Poštovani, u članku 5 stavak 4 " ... ne postoje bitne razlike između prethodnog učenja u inozemstvu...", uz učenje dodala bi i pojam "naučenog" ili učenje zamijeniti s naučenim. Prethodno učenje ne mora rezultirati znanjem, vještinama i sposobnostima. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Predmetnom odredbom koja se odnosi na osobe koje ne mogu dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu obrazovnu kvalifikaciju ili razdoblje obrazovanja, podrazumijeva se provjera znanja i vještina koje posjeduje kandidat, a ne samo uspoređivanje ishoda učenja studijskog programa inozemnog visokog učilišta sa studijskim programom kojega kandidat želi upisati u Republici Hrvatskoj.