Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu dopuna Sudskog poslovnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ČEDOMIR TATALOVIĆ   Kod same institucije zaštite prava na suđenje u razumnom roku, čl. 1 st. 17 Poslovnika napravljen je propust kod spominjanja sudova. Ne spominje se Ustavni sud. Tko je viši sud, odnosno viša institucija u odnosu na Ustavni sud RH? Postoje tužbe i zahtjevi pred Ustavnim sudom podneseni prije više godina, koji stoje neriješeni. Kome podnosimo zahtjev za za zaštitom prava na suđenje u razumnom roku, te primjerenom naknadom ukoliko Ustavni sud ne odluči u razumnom roku? Nije prihvaćen Postupak zaštite i ostvarenja prava na suđenje u razumnom roku propisan je Zakonom o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 21/22, 16/23, 155/23 i 36/24) te je njime predviđeno obraćanje predsjedniku neposredno višeg suda u odnosu na sud pred kojim se vodi postupak u kojem je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku. Ustavni sud Republike Hrvatske nije tijelo sudbene vlasti i Zakonom o sudovima nije predviđena zaštita navedenog prava pred ovim Sudom. Sudski poslovnik je podzakonski akt Zakona o sudovima i kao takav može razraditi isključivo materiju utvrđenu Zakonom o sudovima.