Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VLATKA VLADILO ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, Slažem se i podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. Srdačno, Vlatka Vladilo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
2 Darko Vulin ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Slažem sa svim navedenim u ovoj odluci. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
3 TAIDA VALENTIĆ ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, slažem se i podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
4 Jasenka Tisucki ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
5 KARMEN PERUŠKO ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, smatram da bi se kao dodatni element vrednovanja kandidata (čl.8. st.2) svakako trebalo dodatno bodovati pohađanje dvije srednje škole. To je isto uspjeh učenika pa bi ga trebalo nagraditi kao takvog. Nije prihvaćen Ukazujemo na činjenicu da paralelno pohađanje dviju škola, opće/strukovne i umjetničke nije dostupno svim učenicima pod jednakim uvjetima te bi se davanjem dodatnih bodova za paralelno pohađanje dviju škola neke učenike stavilo u diskriminirajući položaj s obzirom na načelo dostupnosti.
6 Goran Samardžić ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, Podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. Srdačan pozdrav, Goran Samardžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
7 Ines Lovrić ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
8 IVANA TOMLJENOVIĆ ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Odluka jasno definira kriterije i rokove, izraženi su kriteriji socijalne osjetljivosti, slažem se s kriterijima o dodjeli dodatnih bodova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
9 Emina Mutabžija-Orešković ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, Odluka je jasna, socijalno osjetljiva, inkluzivna, uz primjenu kriterija izvrsnosti, te ju u cijelosti podržavam. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
10 NATAŠA TOMIĆ ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. U natječaju za prijem učenika u učenički dom izbrisati točku 2 (Potvrda liječnika školske medicine) i ostaviti samo potvrdu obiteljskog liječnika i upisnicu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
11 MILICA MEŠTROVIĆ ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. 1./ Predlažem da se u čl.8., pod "Dodatni elementi vrednovanja kandidata" doda : - učenik koji upiše dvije SŠ ostvaruje pravo na dodatnih pet (5) bodova 2./ U čl. 10. u tablicama ljetni i jesenski rokovi brisati "Potvrdu liječnika medicine rada" iz obveznih dokumenata, odnosno prepisati prošlogodišnji tekst tog dijela Odluke. Sretno svima s upisima Milica Meštrović, dipl. pedagog Djelomično prihvaćen Prijedlog za dopunu članka 8. Odluke se ne prihvaća. Prijedlog za izmjenu članka 10. Odluke se prihvaća.
12 Magdalena Ajduk ODLUKU O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. Poštovani, Slažem se i podržavam odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda u učeničke domove. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
13 RAFAELA ANDRIN DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Poštovani, predlažem nekoliko izmjena: 1. prethodnih godina imali smo problem dokazivanja srodstva kada su se dodatni bodovi tražili na osnovi teške bolesti člana obitelji, školovanja izvan mjesta stanovanja i sl. Predlažem da se uz dokaze priloži barem još i rodni list (rodni listovi ako se radi o bratu ili sestri) kako bismo znali da se zaista radi o članu obitelji, a ne samo o osobi s istim prezimenom (u nekim slučajevima čak i nije isto prezime). 2. Prethodnih godina smo imali veći broj naknadnih zamolbi za premještanje učenika iz jednog učeničkog doma u drugi jer učenici nisu mogli upisati dom koji je najbliži školi. Za primjer navodim škole iz Velike Gorice kojima je Učenički dom Novi Zagreb najbliži, ali učenici ga nisu mogli upisati te radi toga putuju s drugog kraja grada. Predlažem da se uvedu dodatni bodovi za učeničke domove koji su najbliži upisanoj školi. 3. Često se događa da se dokazi za dodatne bodove sastoje od više dokumenata, a moguće je učitati samo jedan. Predlažem da se u uputama napiše na koji način se mogu povezati različiti dokumenti u jedan ili da se omogući učitavanje više dokumenata. Velik broj poziva imali smo upravo radi ove situacije. Djelomično prihvaćen Člankom 8. stavkom 2. Odluke propisano je da je za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka učenik dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni popdaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela. Iz navedenoga proizlazi da se uz privolu može provjeriti rodni list brata/sestre učenika za kojeg bi učenik ostvario dodatne bodove. Sukladno članku 13. ove Odluke o posebnostima upisa učenika svih razreda srednje škole koje nisu predviđene odredbama ove Odluke odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma na temelju podnesene zamolbe učenika/roditelja/skrbnika za prijam učenika u učenički dom. Moguće je dodavati više dokumenata u sustav, ali samo do veličine datoteke 5 MB. Navedeno je raspisano u korisničkim uputama na stranicama domovi.e-upisi.hr u kartici Korisničke upute > Prijave učeničkih domova > Kartica Dodatni bodovi. Također, u kartici Korisničke upute > Cjelovite korisničke upute nalazi se dio s učitavanjem dokumentacije u sustav.
14 Petar Škovrlj DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Učenik koji je upisao program obrazovanja za deficitarno zanimanje u županiji ostvaruje prednost s 5 dodatnih bodova. Učenicima s otoka dodjeljuje se dodatnih 5 bodova. Djelomično prihvaćen Učenik koji je upisao program obrazovanja za deficitarno zanimanje u županiji ostvaruje prednost s 10 dodatnih bodova. Učenicima s područja otoka dodjeljuje se dodatnih 5 bodova
15 Petar Škovrlj DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Ako se Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (HZZ) primjene za Splitsko-dalmatinsku županiju gotovo ne ostaje mjesta za ostale učenike, jer je na popisu tridesetak zanimanja koji prema Odluci MZO dobivaju dodatne bodove. Primljeno na znanje Učenički domovi u suradnji s osnivačem planski, na osnovu analize potreba upisa u učenički dom tijekom prethodnih godina, racionalno planiraju broj mjesta za upis vodeći računa o upisu svih učenika koji ostvaruju pravo na upis
16 Željka Mišetić DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Poštovani, podržavam Odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2024./2025. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
17 ŽELJKO BUŽLETA DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Željko Bužleta: Poštovani, u čl. 8, stavak drugi smatram da je za deficitarna zanimanja previše dobivanje dodatnih 15 bodova. Optimalno smatram 10 bodova jer u protivnom dolazi do prevelikog skoka na upisnim listama za domove učenika sa slabijim prosjecima uspjeha u O.Š. pred učenicima s boljim prosjecima. Istovremeno se time spušta ljestvica i u kriterijima deficitarnih zanimanja što smatram da nije dobro. Prihvaćen Predložene izmjene ugradit će se u Odluku.
18 Jasenka Celić DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA, Članak 8. Poštovani, mislim da bi trebalo vrednovati sva natjecanja iz različitih područja na kojima su učenici sudjelovali, a ne samo najbolji rezultat iz jednoga područja. Oni koji su iskazali izvrsnost iz više područja zaslužuju i više bodova jer su i uložili veći trud i imaju veće sposobnosti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju. Napominjemo da je Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021. usklađena s odredbama članaka 15., 16. i 17. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škola (Narodne novine 49/15, 109/16, 47/17, 39/22) a u kojima su navedeni dodatni elementi koji se vrednuju kao i to da se kandidatu vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
19 ANA-MARIJA ŽUPANČIĆ Članak 10., Ljetni upisni rok Potrebno je uskladiti vrijeme upisa u srednje škole s upisima u učeničke domove jer se događaju situacije da učenik upiše srednju školu u drugom gradu, ali ne dobije mjesto u đačkom domu. Odluka o upisu u đački dom se donos tjedan dana kasnije kad učenik više ne može promijeniti srednju školu jer su upisi završeni. To je situacija gdje su i roditelji i učenici u iznimno teškoj situaciji jer nemaju osiguran smještaj, a učenik zbog udaljenosti nema mogućnosti da putuje javnim prijevozom. Stoga je potrebno omogučiti barem dva dana za usklađenje ovih rezulata i omogućiti učenicima da odaberu drugu školu i drugi grad gdje mogu ostvariti smještaj. Napominjem da većina gradova ima samo jedan učenički dom i ukoliko učenik ne bude primljen u taj jedan, on nema mogućnost da izabere 2. 3 ili 4. izbor, kao što je to slučaj u Zagrebu. Nije prihvaćen Rokovi za prijavu i upis učenika u učeničke domove prilagođeni su rokovima upisa učenika u I. razred srednje škole. Učenici se u domove upisuju tek nakon upisa u srednju školu. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova Povjerenstava osnovnih škola i učeničkih domova. Datumi i koraci pri prijavama i upisima u učeničke domove su razrađeni na temelju višegodišnje prakse tako da učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima. Dužni smo istaknuti da za upis nije potreban fizički dolazak s obzirom na mogućnost elektroničkog prijava i upisa u srednje škola i u učeničke domove.
20 RAFAELA ANDRIN Članak 10., Ljetni upisni rok Poštovani, predlažem nekoliko izmjena: 1. potvrđivanje zaprimanja prijavnice bi trebalo omogućiti samo učeničkim domovima 2. Bilo bi dobro kada bi svaki učenički dom za sebe mogao odlučiti na koji način će se zaprimati dokumentacija za upis u čenički dom. U velikim učeničkim domovima gotovo je nemoguće organizirati dostavu dokumentacije i ugovora elektroničkom poštom jer se radi o upisu više od 80 učenika. Drugi (važniji) razlog je pedagoške prirode: to je u nekim slučajevima prvi i jedini put kada će roditelji doći u dom, uživo upoznati djelatnike doma kojima prepušta na brigu svoje dijete te uživo vidjeti prostore u kojima će njihovo dijete živjeti sljedećih nekoliko godina. To je ključni trenutak za početak partnerstva s roditeljima, gradnju temelja kvalitetnog odnosa i dr. Naravno da se u iznimnim situacijama roditeljima može omogućiti drugi način zaprimanja dokumentacije, ali to bi trebalo ostaviti na izbor učeničkim domovima, a ne na izbor roditeljima. 3. potvrda liječnika školske medicine nije potrebna, već samo potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog da bi zaprimanje prijavnice trebalo omogućiti samo učeničkim domovima. Prihvaća se prijedlog da se umjesto potvrde liječnika školske medicine dostavlja potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom. U korisničkim uputama na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr navedeno je da je prijavnicu moguće dostaviti i osnovnoj školi kako bi je oni učitali u sustav. Ova opcija je namijenjena isključivo kandidatima koji nemaju mogućnost sami prenijeti prijavnicu u sustav zbog otežanog pristupa računalu, internetu i sl. Svaki učenički dom samostalno odlučuje na koji će način zaprimati dokumentaciju za upis učenika u učenički dom u rokovima utvrđenim u članku 10. ove Odluke. Vezano za dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku moguće je dodavati više dokumenata u sustav, ali samo do veličine datoteke 5 MB. Navedeno je raspisano u korisničkim uputama na stranicama domovi.e-upisi.hr u kartici Korisničke upute > Prijave učeničkih domova > Kartica Dodatni bodovi. Također, u kartici Korisničke upute > Cjelovite korisničke upute nalazi se dio s učitavanjem dokumentacije u sustav.
21 Elizabeta Galić-Papić Članak 10., Ljetni upisni rok Za upis u učenički dom nije potrebna potvrda liječnika školske medicine. Dovoljna je potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
22 LIVIJA GRUBIŠIĆ Članak 10., Ljetni upisni rok Na prijavnici umjesto kontakta učenika, staviti kontakt roditelja. Prijavnicu ne bi trebali moći verificirati razrednici osnovnih škola, već samo upisna komisija u domu. Nije prihvaćen Rubrika za kontakt roditelja/skrbnika postoji u obrascu prijavnice. U korisničkim uputama na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr navedeno je da je prijavnicu moguće dostaviti I osnovnoj školi kako bi ju oni učitali u sustav. Ova opcija je namijenjena isključivo kandidatima koji nemaju mogućnost sami prenijeti prijavnicu u sustav zbog otežanog pristupa računalu, internetu i sl.
23 JELENA LOVKOVIĆ Članak 10., Ljetni upisni rok Vrijeme prijave odabranih učeničkih domova smanjiti na dva dana. Kod dostave dokumentacije bilo bi dobro odmah omogućiti učitavanje prijavnice i liječničke potvrde kako bi se smanjio broj ulazaka u sustav i time olakšalo praćenje datuma za pojedine postupke koje učenici i roditelji trebaju učiniti. Na prijavnici obavezno navesti kontakt roditelja, a ne učenika. Ne dozvoliti prijavu, tj. učitavanje prijavnice ukoliko sve rubrike u tablici nisu popunjene jer neki učenici ne unesu kontakt podatke pa ih se ne može kontaktirati Razrednici u školama ne trebaju označavati da je dom zaprimio prijavnicu, već to treba biti omogućeno samo domu. Pomoć razrednika ograničiti samo na stavljanje dokumenata u sustav. Bilo bi dobro kada bi se vremenski uskladili upisi u srednje škole s upisima u dom jer bi jednim dolaskom roditeljima iz udaljenijih mjesta bilo omogućeno da u istom danu upišu dijete i u školu i u dom. Kod upisnica/prijavnica dodati rubriku s napomenom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za mogućnost učitavanja više dokumenta (ako je tehnički izvedivo zbog roka). Rokovi za prijavu i upis učenika u učeničke domove prilagođeni su rokovima upisa učenika u I. razred srednje škole. Rubrika za kontakt roditelja/skrbnika postoji u obrascu prijavnice. U korisničkim uputama na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr navedeno je da je prijavnicu moguće dostaviti i osnovnoj školi kako bi ju oni učitali u sustav. Ova opcija je namijenjena isključivo kandidatima koji nemaju mogućnost sami prenijeti prijavnicu u sustav zbog otežanog pristupa računalu, internetu i sl.
24 Elizabeta Galić-Papić UPIS UČENIKA U UČENIČKI DOM, Članak 12. U članku 12, stavak 4. piše da "roditelj/skrbnik učenika dužan je potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama s učeničkim domom u rokovima utvrđenim u članku 10. ove Odluke." Nigdje u članku 10. nisu navedeni rokovi potpisivanja ugovara. Prihvaćen Predložene izmjene ugradit će se u Odluku.